Mielialakartoitus sähköisesti: uhka vai mahdollisuus?

Henkilö saa hoidon tarpeen arvion, hoitosuunnitelman ja ajan varauksen mielialaoireissa jokaisena arkipäivänä. Välineinä Päijät-Sote sovellus ja terapianavigaattori. Saatavilla moniammatillinen tiimi: sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja lääkäri. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielialakartoitus sähköisesti: uhka vai mahdollisuus?
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilö saa hoidon tarpeen arvion, hoitosuunnitelman ja ajan varauksen mielialaoireissa jokaisena arkipäivänä. Välineinä Päijät-Sote sovellus ja terapianavigaattori. Saatavilla moniammatillinen tiimi: sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja lääkäri. 

 

Toteutuspaikka
Harjun terveys yhteistyössä terapiat etulinjaan hanke, Mehiläisen Suomi-sote alusta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
Kuva
Harjun terveys hoitopolku
Kuvateksti
Hoitoon pääsyn olemme saaneet tällä hoitopolulla onnistumaan tälle päivälle. Samalla olemme lisänneet kuntalaisen omaa osallisuutta hoidon suunnitteluun, tasalaatuisuutta hoidon tarpeen arvioon, hoitosuunnitelman tekemiseen ja vastaanottoaikoja niitä tarvitseville nopeammin.
Kuva
Terapiat etulinjaan
Kuvateksti
Henkilö voi hakea itselleen tietoa omasta tilanteestaan ja hoitovaihtoehdoista terapianavigaattorin avulla.
Kuva
Terapianavigaattori
Kuvateksti
Terapianavigaattori toimii anonyymisti ja sieltä saatavalla koodilla ammattilainen pääsee näkemään asiakkaan tiedot.

Tekijä

Leni Kivelä

Luotu

15.03.2024

Viimeksi muokattu

15.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Nopea mielialakartoitus -> terapianavigaattori -> Päijät-Sote sovellus, huoli pärjäämisestä -> terapianavigaattorin ensijäsennys -> hoitosuunnitelma -> hoidon aloitus: ohjattu omahoito, lyhytterapia, neuropsykiatrinen arvio, lääkehoidon aloitus, liikuntaneuvonta. Aikaa kuluu 0-7vrk.

Toimintaympäristö **

Valtakunnallisesti on ollut tärkeää kehittää perustason mielenterveys- ja päihdeongelman hoitoa sekä hoidon saatavuutta. Tämä on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja soteuudistusta. Mielenterveyden kriisin korjaamiseen ja hoitovelan purkuun on tarpeen panostaa välittömästi. Ongelma ei ole haasteiden tai ratkaisujen tunnistamisessa vaan siinä, että laajojen muutosten tekeminen nykyisessä järjestelmässä on vaikeaa. Järjestelmä on monimutkainen ja monikanavainen, ja siinä on useita palveluntuottajia. Kasvavaa hoitovelkaa ei voi purkaa vain lisäämällä nykymuotoista toimintaa. Tarvitaan sekä pitkän tähtäimen strategista tukea että nopeasti käyttöön saatavia toimenpiteitä.

  1. Mielenterveyden palvelut on porrastettava nykyistä systemaattisemmin. Painopiste on siirrettävä nopeasti alkavien, vaikuttavien ja digituettujen hoitomuotojen laajalle levittämiselle.
  2. Vaikuttavien ja nopeasti alkavien hoitojen on oltava kaikkien suomalaisten saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Kansalaisille on tarjottava välineitä, jotka tukevat heidän osallisuuttaan ja ymmärrystään hoidoista.
  3. Kaikkien sote-ammattilaisten on saatava tukea ja ohjausta tekemäänsä mielenterveystyöhön.
  4. Alueen hoitopolkuja sekä hoitoprosesseja on seurattava systemaattisesti. Kertyvä aluekohtainen tieto sekä alueiden välisten tietojen vertailtavuus rakentavat perustan palvelujärjestelmän kehittämiselle.
  5. Tarvitaan kansallisia tukipalveluita ja yhteiskehittämistä, koska ongelmat ovat monimutkaisia ja yhteisiä kaikille hyvinvointialueille. Yhteiskehittäminen myös säästää resursseja.

Päijät-Hämeeseen perustettiin vuoden 2021 alusta yhteisyritys Harjun terveys Oy. Harjun terveys oy on Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteisyritys, joka on vastannut 1.1.2021 alkaen Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalveluista. Vuoden 2023 alusta yhteisyrityksen vastuulla on myös Hartolan sote-keskuspalvelut. Yhteisyritys tuottaa alueen asukkaille perustason avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, fysioterapian suoravastaanoton ja terveyssosiaalityön palveluita.  

Harjun terveys uudistaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut aiempaa asiakaslähtöisemmiksi, ja sen päämääränä on tuottaa asukkaille maan parhaat sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut, joissa on helppo asioida silloin, kun tarve vaatii. Yrityksessä on käytössä uusi tiimityömalli, joka parantaa asiakkaan hoidon saatavuutta ja laatua. Jatkossa asiakkaita palvelevat eri asiantuntijoista koostuvat moniammatilliset tiimit, ja jokaisen asiakkaan yksilöllinen tilanne ratkaisee, kuka asiantuntija lähtee asiaa hoitamaan. Palvelutarpeen ratkaisu aloitetaan välittömästi ensimmäisestä asiakaskontaktista.  Harjun terveyden aloittaessa alkoi myös digitaalisten palveluiden kehittäminen ja digiklinikkatyö.

Samaan aikaan aloitti myös Terapiat etulinjaan hanke, jonka kanssa olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä kehittäneet hoitopolkua. Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen ja systemaattisen tavan kehittää psykososiaalisten hoitojen prosessia. Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa tukea nopeasti riippumatta siitä, mistä hän hakee apua.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perustasolla annetaan ohjausta, neuvontaa, tehdään hoidon tarpeen arviota, hoitosuunnitelmia ja hoidon toteutusta lievistä ja keskivaikeista mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsiville henkilöille. Yhteydenottoja Päijät-Sote sovellukseen on tullut hoitopolkukyselyistä itsetuhoisten ajatusten kanssa kamppailevien oireiden kanssa. Yhteydenotot ja hoitotoiveet ovat hyvin laaja-alaisia erilaisista mieltä painavista asioista. 

Asiakkaat pääsevät terapianavigaattorin täyttämällä kertomaan itse omasta tilanteestaan, mahdollisista aiemmista hoidoista ja näkevät jo sitä täyttäessään hoitovaihtoehdot. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käytäntöön vieminen on vaatinut työntekijän panoksen Päijät-Sote sovelluksessa. Tämän olemme säästäneet moninkertaisesti, kun vastaanottoaikoja on tarvttu vähemmän. Samanaikaisesti yksi psykiatrinen sairaanhoitaja pystyy tekemään ensijäsennyksen noin kolmelle asiakkaalle.

KÄytännöstä on jo tullut toimintamalli meillä ja se on vaatinut koulutusta, perehdytystä niin toimintamallista kuin välineiden käytöstä. Jatkossa perehdytys kuuluu automaattisesti jokaiselle uudelle työntekijälle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Potilaat ovat saaneet enstistä paremmin äänensä kuuluviin, päässeet halutessaan saman päivänä aikana hoidon piiriin ja heille on tehty hoitosuunnitelma näyttöön perustuviin hoitoihin.

Kansikuva
Päijät-Sote sovellus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä