Minun elämäni kirja - narratiivinen ja voimauttava elämäntarina

Minun elämäni kirja pohjautuu narratiiviseen, ratkaisukeskeiseen ja voimauttavaan työskentelytapaan. Siinä hyödynnetään narratiivisen haastattelun sekä voimauttavan valokuvan periaatteita.

Yhteistyössä laaditaan asiakkaan elämäntarina, jonka asiakas saa itselleen kirjana.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Minun elämäni kirja - narratiivinen ja voimauttava elämäntarina
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun elämäni kirja pohjautuu narratiiviseen, ratkaisukeskeiseen ja voimauttavaan työskentelytapaan. Siinä hyödynnetään narratiivisen haastattelun sekä voimauttavan valokuvan periaatteita.

Yhteistyössä laaditaan asiakkaan elämäntarina, jonka asiakas saa itselleen kirjana.

Toteutuspaikka
Menetelmä on kehitetty Hoitokoti Peltolassa (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut)
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Tietoa muualla

Luotu

25.08.2020

Viimeksi muokattu

30.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Minun elämäni kirja pohjautuu narratiiviseen, raktaisukeskeiseen ja voimauttavaan työskentelytapaan, ja siinä hyödynnetään narratiivisen haastattelun sekä voimauttavan valokuvan periaatteita. Oman elämän kirjan työstäminen on yhteinen prosessi, joka tähtää asiakkaan voimaantumiseen yhteisendialogin ja toiminnan kautta. Menetelmää voidaan käyttää kuntoutumisen tukena, sillä se on tavoitteellista toimintaa. Työskentelyn tavoitteet ovat voimaantumisen kokemusten saaminen, voimavarojen tunnistaminen sekä toiveikkuuden, itseymmärryksen, aktiivisuuden ja osallisuuden lisääntyminen.

Toimintaympäristö **

Tänä päivänä kuntoutuksen keskiössä on asiakkaiden parempi toimintakyky, terveys, aktiivisuus ja osallisuus. Kuntoutumisessa nähdään tärkeänä se, että asiakas määrittelee omat tavoitteensa, ja niiden tulee olla realistiset ja merkitykselliset. Kuntoutumisessa tulee löytää muutostarpeiden rinnalle elämässä hyvin olevia asioita ja keinoja, joilla asiakkaat saavat hyödynnettyä voimavarojaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Menetelmää testattiin ilmoittautuneiden asiakkaiden kanssa. Menetelmän tavoitteet toteutuivat hyvin ko. asiakkaiden kohdalla.

Jokainen asiakas sai prosessista itselleen konkreettisen kirjan, joka syvensi myös muiden asiakkaan elämään kuuluvien ihmisten ymmärrystä asiakkaasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Menetelmän voi kuka tahansa ottaa käyttöön oppaaseen tutustumalla.

Menetelmän hyödyntämisessä on tärkeää tuntea menetelmän taustalla olevia tekijöitä, joita on esitelty oppaassa lyhyesti. On myös huomioitava, että voimauttavan valokuvatyöskentelyn tasavertaisuuden periaatteen toteutuminen edellyttää työntekijältä omakohtaista voimauttavan valokuvan prosessia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Oppaaseen tehtiin pieniä muutoksia pilottivaiheessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Minun elämäni kirja - soveltuu laajasti eri asiakasryhmille. Menetelmää voidaan käyttää sellaisenaan, tai sitä voidaan soveltaa asiakkaalle sopivammaksi.

Kansikuva
Kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Mielenterveys Osallisuus Kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus Elämänlaatu

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö