MuistiTerve Pohjois-Suomi 2023-2025-hankkeen tarkoituksena on muistiterveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on suunnata muistisairautta ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistiterveempi Pohjois-Suomi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MuistiTerve Pohjois-Suomi 2023-2025-hankkeen tarkoituksena on muistiterveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on suunnata muistisairautta ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Suomen alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kati Göös

Luotu

23.02.2024

Viimeksi muokattu

21.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Muistisairaudet ovat kansansairauksia, jotka yleistyvät väestön ikääntyessä. Muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja myöskin taloudellinen haaste. Uusia muistisairauksia diagnosoidaan vuosittain Suomessa keskimäärin  22 700.  Suomalainen FINGER-tutkimushanke osoitti ensimmäisenä maailmassa, että elintapoihin vaikuttamalla voidaan parantaa tiedonkäsittelyllisiä toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Elintapamuutos kannattaa myös ikääntyneenä.

Tutkimusten mukaan jopa 40 % muistisairauksista olisi ennaltaehkäistävissä elintapatekijöihin vaikuttamalla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistiterveyden edistäminen koskee kaikenikäisiä ihmisiä, myös muistisairauteen sairastuneita. Tiedossa on, että muistisairaudet yleistyvät iän myötä ja verkostot harvenevat ikääntyessä.

MuistiTerve Pohjois-Suomi-hankeen hankesuunnitelmassa kohderyhmäksi on määritelty 60-79-vuotiaat Pohjois-Suomena alueella asuvat henkilöt, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä. 

Asiakasymmärryksen hankkiminen:

-Terveydentilan kartoittaminen ja  henkilökohtainen, motivoiva  keskusteluterveydenhuollossa

-Mikä huolettaa elämässäsi eniten?

Mitä asiakas toivoo ja haluaa saavuttaa?

Tavoiteportaiden täyttäminen.

FINGER-toimintamalli juuruttaminen osaksi julkisia palveluja lisää vaihtoehtoja elintapaohjauksen palvelutarjottimelle. Erityisesti hieman enemmän ja pitkäkestoisempaa ammattilaisen ja vertaisen tukea tarvitseville,  jotta saadaan pysyviä elintapamuutoksia.

 

 

Kansikuva
Suomen kartta, jossa Pohjois-Suomen alue väritettynä. Lisäksi kuvia muistiterveellisistä asioista: sydän, liikunta, ravitsemus, sosiaalinen kanssakäyminen ja aivojen aktivointi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä