Ikäihmisten yhteisöllinen osallisuutta ja toimijuutta edistävä toimintamalli, jossa alueellinen verkosto tukee vapaaehtoisten vetämiä matalankynnyksen kohtaamisia maksuttomissa tiloissa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 3.9.2013, viimeksi muokattu 23.1.2020).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Naapuruuspiiri
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten yhteisöllinen osallisuutta ja toimijuutta edistävä toimintamalli, jossa alueellinen verkosto tukee vapaaehtoisten vetämiä matalankynnyksen kohtaamisia maksuttomissa tiloissa.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 3.9.2013, viimeksi muokattu 23.1.2020).

Toteutuspaikka
Valittu kohtaamispaikka asuinalueella, johon toiminta keskittyy
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

30.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Naapuruuspiiri on asuinalueella toimiva paikallinen kohtaamispaikka ikäihmisille. Eri toimijoiden yhteistyöllä luodaan yhteisöllistä toimintaa asuinalueen maksuttomissa tiloissa. Naapuruuspiiri tarjoaa osallistujille mielekästä tekemistä lähellä kotia, ehkäisee yksinäisyyttä ja mahdollistaa osallisuuden. Piireissä kannustetaan ikäihmisiä aktiivisuuteen oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

Naapuruuspiireihin on kehitetty resepti, jolloin terveydenhuoltoalan ammattilainen voi antaa sen asiakkaalle, jos vaikuttaa siltä, että asiakas kokee yksinäisyyttä ja voisi hyötyä Naapuruuspiiritoiminnasta.

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten määrä lisääntyy ja kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. Miten vastata tähän haasteeseen, jos työntekijäresursseja ei voida samaan tahtiin kasvattaa? Vai voisiko työntekijä alkaa toimia uudella tavalla esim. kumppanuudessa kuntalaisten ja erilaisten toimijoiden kanssa?

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Naapuruuspiireissä osallistujat, iäkkäät nähdään resursseina eli toimijoina, ei kohteina. Heillä on mahdollisuus osallistua tapaamisten suunnitteluun ja he voivat myös ottaa vähitellen vastuuta ryhmän tehtävistä. Jotkin ryhmistä ovat näin kehittyneet vertaisryhmiksi, jolloin vapaaehtoinen on voinut siirtyä taustalle tai käynnistää uuden Naapuruuspiirin. Naapuruuspiirin ohjaajan oppaassa opastetaan, miten 'kohteista saadaankin toimijoita'. Osallistujat ovat myös enemmän tai vähemmän verkostoituneet keskenään ja pitävät jopa huolta toisistaan Esimerkiksi sairauden kohdatessa piiristä ollaan yhteydessä poissaolijaan. Tutustuminen naapureihin lisää osallistujien turvallisuuden tunnetta. Jos ryhmän osallistujalla todetaan esimerkiksi  muistisairaus, hän voi siitä huolimatta jatkaa ryhmässä käyntiä, kun on oppinut sinne tulemaan ja tutustunut muihin ihmisiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Tarve tai halu ikäihmisten kohtaamispaikan, Naapuruuspiirin perustamiseen
Alueella, sen ikäihmisillä, asukkailla syntyy halu tai työntekijällä tarve perustaa yhteisöllinen ryhmä ikäihmisille .

2. Yhteydenotto
Otetaan yhteyttä sosiaali- ja terveystoimen työntekijään tai Naapuruuspiirivastuuverkoston jäseneen. Verkosto tai työntekijä antaa kartoitustehtäviä yhteydenottajalle.

3. Kartoitus
Pyritään löytämään sopiva vapaaehtoinen tai vapaaehtoisia, jotka voisivat sitoutua ryhmään. Etsitään muita käytettävissä olevia resursseja kuten tila ja mahdolliset sponsorit kattamaan tarjoilukustannukset.

4. Tutustuminen Naapuruuspiirin materiaaleihin
Liitteenä linkki nettimateriaaleihin (Ohjaajan opas ja piirin perustamisopas)

5. Sovitaan tapaaminen - tehdään päätöksiä
Sovitaan tapaaminen vastuuverkoston tai työntekijän kanssa. Todetaan käytettävissä olevat resurssit. Mietitään alustavasti perustettavan ryhmän edellytyksiä ja vastuita; missä voisi olla ilmainen tila (esim. julkisen sektorin kokoustila), miten käytännöt hoidetaan, esim. kahvinkeitto ja kahvituksen maksu, osallistujat, paikallinen yhteistyö ja –vastuu, ohjausvastuu, laajempi yhteistyö-vastuu-tuki ja mahdollinen Naapuruuspiiriin ”suojelija”. Sovitaan yhteystyöntekijä vastuuverkostosta, ilmainen tila läheltä, tarjoilukustannukset, siivous/tiskaus –käytännöt, ajankäyttö , toimintaperiaatteet, tapaamistiheys/tapaamisaika/pvä. Aletaan kartoittaa tarvittavia lisäresursseja ryhmän perustamiseen. Tarvittaessa sovitaan uusi tapaaminen, jos perustaminen vaatii lisäkartoitusta.

6. Perustetaan Naapuruuspiiri ja tueksi vastuuverkosto
Kun em. asiat on sovittu, sovitaan Naapuruuspiirin avajaisista ja tehdään suullinen tai kirjallinen kumppanuussopimus. Mukana olevista toimijoista muodostetaan vastuuverkosto tukemaan, kehittämään toimintaa, ohjaamaan osallistujia mukaan toimintaan ja perustamaan uusia Naapuruuspiirejä. Vastuuverkosto kokoontuu kaksi tai useamman kerran vuodessa ja mahdollistaa sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimijoiden että paikallisten muiden toimijoiden vuoropuhelun.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Naapuruuspiiriläisten kokemuksista tehtiin käytäntötutkimuksen opinnäytetyö (HY)  keväällä 2017 (Wasz&Winberg) ja AMK:n opinnäytetyö (Harju 2017), jossa tarkasteltiin mallia yksinäisyyden lievittämisen näkökulmasta. Kaikissa Naapuruuspiireissä on tehty ryhmähaastattelut loppuvuonna 2017 (TtM Bakker). Raportti haastattelun tuloksista on valmistumassa..

Mallia kehitetään jatkuvasti kokeilemalla ja oppimalla, jotta se saadaan istumaan hyvin kuntaorganisaatioiden kylkeen  esim. vanhusten palvelukeskusten satelliittitoiminnaksi, osaksi virastojen rakenteita. Naapuruuspiiriä halutaan levittää myös valtakunnallisesti ja suunnitteilla on hankerahoituksen hakeminen mallin kehittämiseksi. Naapuruuspiiristä kertova artikkeli on ympäristöministeriön sivuilla. Sivuilta löytyy myös ohjeet NP:n perustamiseen.

Syksyllä 2015 Helsingin kaupunginjohtaja palkitsi mallin vuoden saavutuksena, artikkeli löytyy kaupungin sivuilta. Naapuruuspiirillä on logo, jonka on suunnitellut Muotohiomo vuonna 2014.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia levitetään siellä, missä kiinnostusta toimintaan ilmaantuu. Malli on levinnyt Helsingissä erityisesti idän alueella ja on leviämässä myös muille alueille.  Helsingissä toimii 18 Naapuruuspiiriä keväällä 2018 ja kolme sitä tukevaa vastuuverkostoa. Naapuruuspiirikäyntejä vuonna 2017 oli yhteensä 4900.

Oppilaitosyhteistyötä tehdään mm. uusien Naapuruuspiirien perustamiseksi ja tarjoamalla nuorille mahdollisuutta tutustua toimintamalliin, jossa tuetaan ikäihmisten osallisuutta ja toimijuutta. Naapuruuspiiritoimintaa on tarjottu myös mahdollisena kielikylpypaikkoina maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.

Aihealueet

Innovaatiotoiminta Vertais- ja vapaaehtoistyö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset