Kohtaaminen ja luottamuksen syntyminen on ensisijaisen tärkeää huumeita käyttävien naisten kanssa tehtävässä asunnottomuustyössä. Toimintamalli on kehitetty NEA- naiserityisyys asunnottomuustyössä-hankkeessa. Toimintamalli toteutettiin Völjyn toiminnan yhteydessä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
NEA-hanke; naiserityinen työote Völjyssä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaaminen ja luottamuksen syntyminen on ensisijaisen tärkeää huumeita käyttävien naisten kanssa tehtävässä asunnottomuustyössä. Toimintamalli on kehitetty NEA- naiserityisyys asunnottomuustyössä-hankkeessa. Toimintamalli toteutettiin Völjyn toiminnan yhteydessä. 

Toteutuspaikka
A-klinikkasäätiö, Völjy / NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä (2018-2020)
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Elina Autio

Luotu

22.01.2021

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Huumeita käyttävien naisten kanssa tehtävässä työssä kohtaaminen ja luottamuksen syntyminen on merkittävässä asemassa. Naiset ovat huumemaailmassa erityisen haavoittuvaisia ja erilaisia rajojen rikkomisia ja traumatisoivia tapahtumia voi kertyä matkan varrella. Naisten elämää varjostaa usein häpeä ja syyllisyys omasta tilanteesta, joka vaikeuttaa avun pyytämistä ja sen vastaanottamista. Hauraankin luottamuksen syntyminen madaltaa kynnystä ottaa apua vastaan.  Toimintamallissa on pohdittu, mikä tekee kohtaamisesta onnistuneen ja herättää luottamuksen sekä mahdollistaa oikea-aikaisen avun perille viemisen. 

Toimintamalli on kehitetty osana NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanketta (2018-2020).

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Avun perille viemisen mahdollistaa onnistunut kohtaaminen ja orastava luottamus. Henkilökunnan olisi hyvä olla tietoinen onnistuneen kohtaamisen merkityksestä ja sen mahdollistavista elementeistä. Myös asiakastilassa on hyvä ottaa huomioon se, että asiakkaalla on mahdollisimman turvallinen ja tervetullut olo.

Toimiva asiakastyö edellyttää riittävää yhteistä ymmärrystä ja yhteistä puhetta siitä, millaisia asiakasryhmän erityistarpeet ovat ja miten ottaa ne huomioon. Traumatietoinen ajattelu on osoittautunut toimivaksi keinoksi lisätä työryhmän ymmärrystä asiakaskunnan tarpeista ja turvallisen kohtaamisen merkityksestä. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Yhteiskehittäminen Kotona asuminen Syrjäytyminen Päihteet ja riippuvuudet

Ilmiöt

Asunnottomuus Eriarvoistuminen ja segregoituminen

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat