Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Matalan kynnyksen palvelu
Kohtaaminen
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihdenpäivätoiminnan yksikkö Muikku matalan kynnyksen kohtaamispaikka täysi-ikäisille päihdeasiakkaille, syrjätymisuhan alla oleville sekä elämähallintaan tukea tarvitseville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyön tarkoituksena on laatia suunnitelma; mitä ja miten lähtisimme kehittämään ja edistämään yhdenmukaisia toimintamalleja Etelä-Pohjanmaan alueelle rikosseuraamusviraston asiakkaiden palvelu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Kotona asuminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumisen botti on sähköinen itseasiointipalvelu, joka palvelee 24/7 reaaliaikaisesti kuntalaisia, asiakkaita, ammattilaisia ja sidosryhmiä yleisimmissä asumiseen, sen haasteisiin ja asunnottomuutee

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Pori
Aihealueet
Kotona asuminen
Asumispalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmämuotoisen asumisneuvonnan tavoitteena on asunnottomuuden ehkäisy ja asumisen turvaaminen. Kohderyhmänä on asunnottomuusuhanalaiset asiakkaat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotona asuminen
Ennaltaehkäisy
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Toimintamalli
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Terveyspalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Seinäjoki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Aikuissosiaalityö
Kotona asuminen
Ilmiöt
Asunnottomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on mallintaa asiakkaita osallistavaa asumissosiaalityötä Seinäjoella. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Jyväskylä
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Prosessien kehittäminen
Syrjäytyminen
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelukeskus Hanska on yli 18-vuotiaiden asunnottomien, päihteilevien ja palveluiden ulkopuolella olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohtaamispaikka, jossa  heidän sosiaalista kuntou