Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kehittää  hyvinvointialueen nimetyillä alueilla toteutettava huumausaineiden käyttäjien päiväkeskuspalvelu ja terveysneuvonta, sekä  sosiaalihuollon etsivä ja jalkautuva työ sekä ter

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vertaistuki
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Supernovat-ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa tuetaan naisten hyvinvointia. Ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan marginaalissa eläviä naisia ja tunnistamaan heidän tarpeitaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päiväkeskus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua Forssan seudun mielenterveys - ja päihdeasiakkaille. Asiointi päiväkeskuksessa on mahdollista myös päihtyneenä sekä anonyymisti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Aikuissosiaalityö
Asiakassegmentointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumispalveluvalinnan työkalu auttaa sosiaalihuollon työntekijää arvioimaan asiakkaalle sopivaa asumispalvelua tai asumisen tukea. Lisäksi työkalu antaa arvion asiakkaan asiakkuussegmentistä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PirSote-työn yhtenä tavoitteena on kehittää sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumisen palvelujen prosessia ja SAS-työryhmän toimintamallia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koisoniityn avoimen olohuonetoiminnan ydin on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana asunnottomille tai mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille henkilöille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Matalan kynnyksen palvelu
Kohtaaminen
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihdenpäivätoiminnan yksikkö Muikku matalan kynnyksen kohtaamispaikka täysi-ikäisille päihdeasiakkaille, syrjätymisuhan alla oleville sekä elämähallintaan tukea tarvitseville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu monialainen yhteistyö rikostaustaisen henkilön palvelujen järjestämiseksi, risen ja hvan aikuissosiaalityön kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Kotona asuminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asumisen botti on sähköinen itseasiointipalvelu, joka palvelee 24/7 reaaliaikaisesti kuntalaisia, asiakkaita, ammattilaisia ja sidosryhmiä yleisimmissä asumiseen, sen haasteisiin ja asunnottomuutee