Nettiterapia tuo koko Suomeen saatavuudeltaan ja toimivuudeltaan hyvän masennuksen hoidon. Vain reilut 25 % saa hoitoa sairauteensa. Masennuksen psykososiaalinen hoito tulee nykytiedon mukaan aloittaa jo heti sairauden alussa: nyt se on mahdollista.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 18.3.2016, viimeksi muokattu 18.3.2016).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nettiterapia masennuksen hoitopolussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nettiterapia tuo koko Suomeen saatavuudeltaan ja toimivuudeltaan hyvän masennuksen hoidon. Vain reilut 25 % saa hoitoa sairauteensa. Masennuksen psykososiaalinen hoito tulee nykytiedon mukaan aloittaa jo heti sairauden alussa: nyt se on mahdollista.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 18.3.2016, viimeksi muokattu 18.3.2016).

Toteutuspaikka
HYKS Psykiatria, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

11.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Nettiterapia on tarkoitettu tehokkaaksi ensilinjan hoidoksi lievään- ja keskivaikeaan masennukseen. Nykyiset hoitomuodot ovat saatavuudeltaan riittämättömiä ja nettiterapia täydentää palveluvalikkoa niin, että hoitoresursseja voidaan kohdentaa siten että kaikki saavat hoitoa. Nettiterapia on ajasta ja paikasta riippumatonta terapeutin tukemaa etähoitoa, jolla on vahva tieteellinen näyttö.

Toimintaympäristö **

Masennuksesta kärsiviä hoidetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa, missä noin 10 % potilaista kärsii masennuksesta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Masennuksesta kärsivät ihmiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Nettiterapia tuo masennuksen hoitopolkuun tarpeeseen vastaavan lisän. Nettiterapia on erikoissairaanhoidon perusterveydenhuoltoon ja ylipäätään ensilinjaan kehittämää hoitoa. Toimintamalli lyhentää merkittävästi hoidontarpeen tunnistamisen ja hoidon alkamisen välistä aikaa. Lääkäri vastaa hoidosta, mutta hoidon suunnittelua ja valmistelua toteuttavat yhdessä potilaan kanssa myös muut ammattilaiset kuten psykologi tai sairaanhoitaja. Keskeistä on että ammattilainen tiedostaa omassa toimintaympäristössään mahdolliset hoitovaihtoehdot ja arvioi niiden soveltuvuutta asiakkaalle. Ammattilainen esittää oman näkemyksensä hoitovaihtoehdoista kuvaten eri vaihtoehtoja, sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Nettiterapian osalta erityistä huomiota soveltuvuuden arvioinnissa tulee kiinnittää hoitomuodon itsenäisen säännöllisen työskentelyn edellytykseen.

Asiakkaan informointi masennuksen nettiterapiasta 
Nettiterapiahoidon tullessa kysymykseen kerrotaan, että nettiterapia on pääosin itsenäistä terapeuttista työskentelyä masennuksen selättämiseksi ja siihen kuuluu viikoittaiset noin tunnin mittaiset tietokoneella tehtävät istunnot 7 kpl, sekä istuntojen välissä tehtäviä kotitehtäviä kuten omien ajatusten havainnointia ja muistiin kirjaamista sekä itselle mielekkäiden toimien lisäämistä arkeen. Istunnoissa saadaan tietoa masennuksesta ja tarkastellaan omaa tilannetta esimerkkihenkilöiden ja erilaisten harjoitusten avulla. Nettiterapeutti antaa palautetta etenemisestä ja nettiterapeutille voi kirjoittaa koska vain. Nettiterapiaa varten tarvitaan nettiyhteys ja verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten. Nettiterapiaa voi esitellä asiakkaalle myös potilasesitteen tai verkkosivujen avulla.

Hoidon arviointi
Nettiterapiajakson jälkeen hoitoon ohjannut taho saa yhteenvedon hoidosta ja sen tuloksista. Asiakkaan kanssa tilannetta ja jatkohoidon tarvetta arvioidaan yhdessä hoitosuunnitelman mukaisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Masennuksen näyttöön perustuvan hoidon saatavuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä yhteiskunnallisista asioista: masennus on yksi suurimmista inhimillisen toimintakyvyn laskun ja sairauspoissaolojen syistä. Nettiterapiahoidon sisällyttäminen olemassa oleviin masennuksen hoitopolkuihin tuo merkittävän, saatavuudeltaan ja teholtaan hyvän hoitomuodon koko Suomeen. Tämä myös mahdollistaa muiden resurssien paremman kohdentamisen enemmän tukea tarvitseville ja monihäiriöisille.

Nettiterapioiden integroiminen osaksi terveydenhuoltojärjestelmää on ollut onnistunutta. Vuonna 2014 nettiterapiaan sai lähetteen vajaat 300 asiakasta. Vuotta myöhemmin nettiterapian löysi jo yli 1200 asiakasta ja kuluvana vuonna voimakas kasvu lähetemäärässä näyttää jatkuvan. Nettiterapia on vastannut olemassa olevaan tarpeeseen ja jo nyt nettiterapialla hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä enemmän potilaita kuin osastohoidolla.

Nettiterapia vähentää masennuksen oireita. Masennuksen nettiterapian vaikuttavuutta tutkitaan parhaillaan naturalistisella koeasetelmalla ja alustavien tulosten mukaan masennuksen oireet BDI-mittarilla mitattuna laskevat 8 pistettä ja tämä kliinisesti merkittäväksi tulkittava tulos säilyy 3kk seurannassa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Päivittäin annamme puhelimitse ja sähköpostin välityksellä tukea nettiterapian integroimiseksi osaksi yksikön omia toimintamalleja. Tulemme myös pyynnöstä kouluttamaan henkilöstöä paikan päälle tai videon välityksellä. Autamme suunnittelemaan nettiterapiahoidon integroimista osaksi yksikön masennuksen hoitopolkua. Nettiterapiasta on julkaistu lukuisia artikkeleja kotimaisissa asiantuntijalehdissä, samoin asiaa on esitelty runsaasti televisiossa ja radiossa.

Nettiterapiahoidon esittely sekä ajankohtaiset läheteohjeet löytyvät osoitteesta www.nettiterapiat.fi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Nuoret Työikäiset