Lasisen lapsuuden järjestämät 10-12 viikon kestoiset nettivertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja luottamuksellisia vertaisryhmiä. Ryhmissä toimitaan nimimerkillä ulkopuolisilta suljetulla keskustelualueella ja chatissa puolistrukturoidun ohjelman mukaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ohjattu Lasinen lapsuus -nettivertaisryhmä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasisen lapsuuden järjestämät 10-12 viikon kestoiset nettivertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja luottamuksellisia vertaisryhmiä. Ryhmissä toimitaan nimimerkillä ulkopuolisilta suljetulla keskustelualueella ja chatissa puolistrukturoidun ohjelman mukaan.

Toteutuspaikka
Internet
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Janne Takala

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

28.06.2020
Kansikuva
harjun läpi kulkeva tie järvi-Suomessa ylhäältä päin

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Vertaistuki Digitaaliset palvelut Päihteet ja riippuvuudet

Ilmiöt

Alueellinen erilaistuminen Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Eriarvoistuminen ja segregoituminen Osallistuva yksilö Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Nuoret aikuiset Omaiset Työikäiset