Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen mallintaminen, kehittäminen ja levittäminen koko Kymenlaakson alueelle. Kotikuntoutuksen ammattilaiset toteuttavat ryhmäkuntoutuksen omaishoidon asiakkaille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen mallintaminen, kehittäminen ja levittäminen koko Kymenlaakson alueelle. Kotikuntoutuksen ammattilaiset toteuttavat ryhmäkuntoutuksen omaishoidon asiakkaille. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, Kotikuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Vesa Suuronen

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa tarjotaan omaishoidon asiakkaille ryhmäkuntoutusta, joka toteutetaan kuntosaliharjoitteluna lisättynä tasapainoharjoittelulla. Toiminta on mahdollisuus ja toimintakykykeskeistä, jossa jokainen harjoittelee oman kunnon mukaan tehokkaasti ja nousujohteisesti. Tavoite on lisätä liikunnan positiivisia terveysvaikutuksia ja saada kunto kohenemaan. Harjoittelussa pyritään lisäämään myös omaehtoista liikkumista. Nousujohteisessa kuntouttavassa harjoittelussa harjoituksia pitää olla vähintään kaksi kertaa viikossa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa lähiharjoitteluun kuntosalille. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua etäryhmää tai tehdä kotona kotiharjoitteluohjelman mukaista kuntoutusta. Asiakkailta edellytetään näin myös omaehtoista kuntoilua. 

Omaishoidon asiakkaat tarvitsevat tukea kokonaisvaltaisesti sen vuoksi lähtökohtana on, että molemmat osallistuvat ryhmään omaishoidettava ja omaishoitaja. Usein vertaiskohtaamiset koetaan hyvin voimaannuttaviksi. Toiminnassa kuitenkin pyritään huomioimaan kaikkien tarpeet kuntoutukselle mahdollisimman hyvin.  

Kuntoutuksen jatkumo pyritään järjestämään myös ryhmän jälkeen. Tarpeisiin pyritään vastaamaan sen mukaan mikä on asiakkaiden  sen hetkinen kuntoutustarve ja ohjataan joko muihin kuntoutuspalveluihin, kuntien tai järjestöjen toimintaan tilanteen mukaan.

Toimintaympäristö **

Omaishoitoon kohdistuva kuntoutus ja sen kehittäminen koetaan Kymenlaakson hyvinvointialueella tärkeäksi ja kustannuksia säästäväksi. Toimintamallissa tuetaan sekä omaishoidettavaa, että omaishoitajaa  jolloin kuntoutuksen tehokkuus moninkertaistuu. Yhteistyö omaishoidont

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallissa kuntoutukseen osallistuu sekä omaishoidettava, että omaishoitaja. Näin saadaan tuettua omaishoidon asiakkaita kokonaisvaltaisemmin. Asiakaskokemuskyselyn perusteella omaishoidon ryhmäkuntoutus tukee niin fyysistesti, psyykkistesti kuin sosiaalisestikin.  Kuntoutumisen lisäksi vertaistuen merkitys koetaan merkitykselliseksi ja arkea voimaannuttavaksi.  Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen saatu palaute ja suosittelu arvo NPS 97 vastauksia  ollut n=32 1.1.2023-11.11.2023 ajalla

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistyö omaishoidon palveluohjaajien ja kotikuntoutuksen välillä on tärkeää, että tieto ryhmistä tavoittaa omaishoidon asiakkaat. Kotikuntoutuksen ammattilaiset(liikunnanohjaajat) suunnittelevat ja toteuttavat omaishoidon kuntoutusryhmän. Omaishoidon ammattilaiset ohjaavat ja jakavat tietoa ryhmäkuntoutuksesta. Toimintatapa on ollut käytössä Kotkassa. Toimintamalli laajennetaan koskemaan koko hyvinvointialueen toiminta-aluetta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintaa seurataan asiakaskokemuskyselyllä ja jatkuvana arviona kotikuntoutuksessa. Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen asiakkaiden tyytyväisyydestä ryhmäkuntoutukseen. Palvelun suositteluhalukkuus on ollut korkealla tasolla NPS=97 kyselyyn vastanneita n=32. Toimintamallin laajentaminen koko hyvinvointialueen alueelle on otettu hyvin vastaan ja koettu tarpeelliseksi lisätueksi omaishoidon asiakkaille. Omaishoidon asiakkaiden kuntoutustoiminta jatkuu omaishoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyönä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteistyö omaishoidon ja kuntoutuksen välillä on tärkeä lähtökohta palvelun onnistumiseen. Kotikuntoutuksen resurssi ryhmäkuntoutuksen järjestämiseen ja omaishoidon palveluiden tiedon jakaminen asiakkailleen mahdollisuudesta osallistua ryhmäkuntoutukseen luovat mallin moniammatilliseen kuntoutusyhteistyöhön.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä