Kuvataan ja dokumentoidaan Omaolo-palvelun käyttöönoton vaiheistettu prosessi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Omaolo-palvelun käyttöönoton prosessikuvaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvataan ja dokumentoidaan Omaolo-palvelun käyttöönoton vaiheistettu prosessi.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Omaolon käyttöönottoprosessikuvaus

Tekijä

Minna Tuuri

Luotu

16.05.2023

Viimeksi muokattu

17.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Luotiin Omaolon käyttöönottoprosessin prosessikuvaus Päijät-Sotessa.

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaympäristön haasteet nousevat usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Alueen demografinen ja sosioekonominen tilanne on haastava, henkilöstökysymykset ajankohtaisia ja samanaikaisesti uudistuva lainsäädäntö edellyttää toiminnan voimakasta ja jatkuvaa kehittämistä. THL:n arviointiraportin (2021) mukaan Päijät-Hämeessä työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat, ja ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Monimuotoisia haasteita on erityisesti Lahden alueella. Alueen tunnusmerkkejä ovat maan keskiarvoa heikompi huoltosuhde, matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Omaolo-palvelun käyttöönottoprosessin kuvauksessa hyödynnettiin aiemmissa käyttöönottoprosesseissa saatua kokemusta ja ymmärrystä prosessin vaiheista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Omaolon käyttöönottoprosessin prosessikuvaus on Päijät-Soten Omaolon minitiimin ja toiminnan yhteinen työkalu, jota minitiimi käyttää tulevissa käyttöönotoissa. Käytäntöön vienti ei vaadi lisäresursseja, tiimin jäsenet ovat osallistuneet prosessin kuvaamiseen prosessin valmistelun yhteydessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen ei vaadi lisäresurssia käyttöönottovaiheessa. Toimintamalli on sovellettavissa kaikille kohderyhmille ja niihin toimintaympäristöihin, joissa Omaolo-palvelun osia otetaan käyttöön.

Kansikuva
Asukas käyttää digipalveluja mobiilisovelluksella.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä