Opiskeluterveydenhuollon etävastaanotot Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Toimintamallissa kuvataan Kymenlaakson hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon etävastanottojen kehittäminen. Terveydenhoitajien tarjoamia etävastanottoja pilotoidaan 04-09/24. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opiskeluterveydenhuollon etävastaanotot Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Kymenlaakson hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon etävastanottojen kehittäminen. Terveydenhoitajien tarjoamia etävastanottoja pilotoidaan 04-09/24. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, perhekeskuksen terveyspalvelut, opiskeluterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katri Alakunnas

Luotu

08.12.2023

Viimeksi muokattu

10.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuutta etävastaanotolla asiointiin lähivastaanoton vaihtoehtona kaikissa niissä käynneissä, jotka käynnin luonteen huomioon ottaen soveltuvat etävastaanotolla toteutettavaksi.  Lähtökohtaisesti lisäkäynnit, joissa ei ole tarve täyttää kyselyitä tai jotka eivät vaadi fyysisiä mittauksia, voidaan toteuttaa etänä.  Myös 1.opiskeluvuoden terveystarkastus soveltuu etävastaanottona toteutettavaksi.

Terveydenhoitaja ja opiskelija sopivat etävastaanotosta, jonka terveydenhoitaja varaa käynnin yhteydessä Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Terveydenhoitaja lähettää 2-5 vrk ennen vastaanottoa salatussa sähköpostissa opiskelijalle Teams-linkin videovälitteiseen tapaamiseen otsikolla "etätapaaminen". Etävastaanoton alussa opiskelija tunnistetaan henkilötodistuksella (ajokortti tai passi, Kela-kortti, jos virallista asiakirjaa ei löydy). Etävastaanotto toteutetaan opiskeluterveydenhuollon toimintaohjeiden mukaisesti. Tilastoinnissa huomioidaan terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastointiohjeet.     

Toimintaympäristö **

2. asteen oppilaitosten, lukioiden ja ammattioppilaitosten, opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat osa perhekeskuksen palveluja. Kymenlaakson hyvinvointialueella opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat hallinnollisesti osaksi perhekeskuksen terveyspalveluja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson nuorille suunnatuissa kyselyissä tuli esiin toive etäasioinnista lähivastaanoton rinnalla. Nuoret pitivät tärkeänä mahdollisuutta valita itse sopivin asiointitapa.  Digitaalisten palvelujen keittämisessä nuoret kokivat hyvänä sen, että aikaa säästyy, kun ei tarvitse jonottaa tai siirtyä paikasta toiseen. Osa nuorista myös koki itselleen mieluisampana vaihtoehtona etävastaanotolla asioinnin, jos on ollut kynnystä kohdata ammattilainen lähivastaanotolla.

Opiskeluterveydenhuollon etävastaanottoja pilotoidaan kolmessa oppilaitoksessa. Pilottiin osallistuu yhteensä kuusi terveydenhoitajaa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Strategisten tavoitteiden lisäksi kehittämisessä tulee huomioida organisaation olemassa oleva ohjeistus muun muassa tietosuoja-asioista, tilastoinnista, eri järjestelmistä ja ammattilaisten osaamisesta. Kymenlaakson hyvinvointialueella digisairaanhoitajat ovat kehittäneet etävastaanottoja toista vuotta. Heidän kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen on nopeuttanut opiskeluterveydenhuollon etävastaanottojen käyttöönottoa. Kehittämisessä on ollut mahdollista hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia. Etävastaanottoja koskeva yhtenäinen ohjeistus helpottaa myös asukkaiden asiointia eri yksiköissä, kun palvelut tuotetaan samalla tavalla. 

Etävastaanottojen juurruttaminen lähivastaanottojen rinnalle vaatii aikaa ja aktiivista viestimistä. Organisaation eri ammattiryhmien on hyvä tiedostaa, miksi muutosta ollaan tekemässä ja mikä on oma rooli muutoksessa. Asiakasrajapinnassa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat johdon arjen tukea ja strategista puhetta uusien toimintatapojen käyttöönotossa.

Uusien palvelujen markkinoimisessa asukkaille tarvitaan julisteiden, somemainosten ja tiedotteiden lisäksi asukkaita kohtaavien ammattilaisten markkinointipuhetta. Ammattilaisten tapa kertoa palveluista asukkaille on mahdollisuus herättää kiinnostusta palvelua kohtaan. Ammattilaisten puhe ja se, millaisessa osassa palvelut ovat ammattilaisen arjen työtä, toimivat vahvana viestinä asukkaille.

Kansikuva
Nuori puhelin kädessä ja nappikuulokkeet korvilla.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä