Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa kannustettiin nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa yhdistäen kulttuuria ja liikuntaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Osallistava ja liikunnallinen teatteritoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa kannustettiin nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa yhdistäen kulttuuria ja liikuntaa.

Toteutuspaikka
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Kainuun Liikunta ry, Kalliolan Nuoret, Kajaanin kaupunginteatteri, Q-teatteri, WAU ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

13.08.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Teatteri- ja liikunta-alan ammattilaiset toteuttivat 15–25-vuotiaille nuorille ryhmätoimintaa kolmella eri tavalla: avoimissa vapaa-ajan ryhmissä, oppilaitoksissa valmiille ryhmille tai luokille sekä suljetuissa ryhmissä. Toiminnan tavoitteena oli johdattaa nuoria nauttimaan teatterista ja liikunnasta niin tekijänä kuin kokijana. Työskentelyssä hyödynnettiin draamamenetelmiä, joiden avulla on mahdollista käsitellä tunteita sekä ilmaista itseään.

Toisena tavoitteena oli lisätä teatteri- ja liikunta-alan sekä sosiaalisen nuorisotyön moniammatillista yhteistyötä. Eri alojen yhdistämisen tarkoituksena oli luoda uusia ja luovia ratkaisuja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön.

Hankkeen parissa työskenteli moniammatillinen tiimi teatteri- ja liikunta-alan sekä sosiaalisen nuorisotyön alalta. Eri alojen yhdistämisen tavoitteena on luoda uusia ja luovia ratkaisuja nuorten elämänlaadun parantamiseen sekä syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Työntekijät pystyvät täydentämään toistensa osaamista ja moniammatillinen työskentely antaa erilaisia ”työkaluja” nuorten kohtaamiseen. Tulevaisuudessa eri hallintorajojen ylittyminen on todennäköistä, joten moniammatillisella työskentelyllä vastataan myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Soveltavaa teatteria käytettiin teatteripedagogien toiminnan perustana liikuntaa ja teatteria yhdistävässä parityöskentelyssä. Teatteri-ilmaisuharjoitteet olivat tasavertaisessa asemassa liikunnan harjoitteiden kanssa. 

 

Toimintaympäristö **

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen (päättynyt kesäkuussa 2019) päätavoitteena oli nuorten osallisuuden ja itseilmaisun tukeminen esittävän taiteen sekä liikunnan menetelmin.

Hankekeessa tavoiteltiin 15–25-vuotiaita haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, ja heitä kannustettiin aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja esittävän taiteen ja liikunnan yhdistämiseen.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

15–25-vuotiaat haasteellisissa elämäntilanteissa olevat nuoret pääkaupunkiseudulla, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuoret löysivät itsestään uusia puolia ja vahvuuksia sekä heittäytyivät mukaan ryhmätoimintaan.

Soveltavan teatterin menetelmin tapahtuneita ryhmätoiminnan onnistumisia:

  • rohkaiseva ja innostava toiminta
  • ryhmädynamiikan kehitys
  • osallisuuden vahvistuminen

Hanke toi uusia ja luovia ratkaisuja nuorten elämänlaadun parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Hankeen aikana syntyi aitoja kohtaamisia ohjaajien ja nuorten välillä ja tuotiin liikuntajärjestöjen toimintaa kouluihin, jolloin tavoitettiin sellaisia nuoria, jotka eivät muuten osallistuisi liikuntajärjestöjen toimintaan.

Kansikuva
Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen logo, jossa teatterimaski leijuu vihertävällä pohjalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä