PEF-etäseurannan toimintamalli on osa Kymsotessa tarjottavia digitaalisia palveluja. 

PEF-etäseuranta on mobiilisovelluksella ja digitaalisella PEF-mittarilla toimiva mobiiliterveydenhuollon ratkaisu  keuhkopotilaiden hoitopolussa.  

 

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PEF-etäseuranta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PEF-etäseurannan toimintamalli on osa Kymsotessa tarjottavia digitaalisia palveluja. 

PEF-etäseuranta on mobiilisovelluksella ja digitaalisella PEF-mittarilla toimiva mobiiliterveydenhuollon ratkaisu  keuhkopotilaiden hoitopolussa.  

 

 

 

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

14.06.2022

Viimeksi muokattu

30.08.2023
Ratkaisun perusidea **

Prosessi kuvattu , kts alla

Etämittaus digitalisoi koko PEF-mittausketjun.

Puhallukset tehdään digitaalisella PEF-mittarilla ja puhallustiedot siirtyvät automaattisesti etämittaussovellukseen. Sovelluksesta puhallustiedot siirtyvät ammattilaisen mittausohjelmaan reaaliaikaisesti Bluetoothyhteyden avulla ja tiedot tallentuvat turvallisesti pilvipalveluun. 

PEF-arvon ollessa asetettujen viitearvojen ulkopuolella tai seurannassa ilmenee poikkeavuuksia tai ongelmia voi ammattilainen olla yhteydessä asiakkaaseen tarvittaviin toimenpiteisiin. 

 

Toimintaympäristö **

Digitaalisten palveluiden ja etäpalveluiden kehittäminen on ollut osa tulevaisuuden sotekeskus kehittämistyötä samoin siihen liittyvä erilaisten digitaalisten ratkaisujen löytäminen ja etäseurantamenetelmien käyttöönotto osana terveyspalveluja.

Mukana vahvasti :

Sote uudistus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 edistää kansallista kehittämistä ja digitaalista asiointia sekä takaa yhdenvertaisuutta terveys ja sosiaalipalveluissa. 

Sovelluksen toimittajan kanssa tehtävä saumaton yhteistyö

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Päätimme ohjata jo kutsukirjeessä niin, että meillä PEF-seurannat tehdään etäseurantana. Tutkimus osoitti ettei etukäteen voi tietää kenellä on kyvykkyys ja laitteet tehdä tätä etänä eikä siksi ole järkevää lähteä rajaamaan kohderyhmää. Kutsukirje sisältää mm. seuraavanlaisen ohjeen :

"Toimiakseen Etämittaus vaatii seuraavan kokoonpanon:   

  • Älypuhelin   
  • Etämittaus-sovellus   
  • Blootooth-yhteyden, jonka tulee olla puhelimessa päällä mittauksen aikana.   
  • Mittalaite  "

 

Kutsukirjeessä ohjattiin lataamaan sovellus valmiiksi. Näin asiakas saa mahdollisuuden rauhassa kotona harkita omia kyvykkyyksiä ja laiteosaamista sekä pyytää omaisilta apua tarvittaessa sovelluksen lataamiseksi. 

"Pyydämmekin sinua lataamaan Orla Etämittaus sovelluksen valmiiksi puhelimeen ennen vastaanotolle tuloa.   

Mikäli lataaminen ei onnistu saavu vastaanotolle sovitusti. Vastaanotto ei peruunnu tämän vuoksi.  "

Ohjaaminen onnistuu myös vastaanotolla tarvittaessa ammattilaisen avustuksella. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pääkäyttäjä: organisaatiossa on nimetyt pääkäyttäjät ( 2kpl)

  • Koulutus, tuki ammattilaisille, raportit , asiakaspalautteet

Koulutukset: Koulutus sovelluksen toimittajana ja pääkäyttäjän yhteistyönä

Resurssit: osaaminen on kaikilla organisaatiossa työskentelevillä keuhkohoitajilla. Koulutus viety Fasu koulutusjärjestelmään jotta osaaminen kirjatutuu hoitajille omaan ns. koulutuspankkiin ja organisaatio on tietoinen osaamisesta. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Keuhkopotilaiden tutkimuspolku on lyhyempi, aika diagnoosiin on lyhyempi ja hoito pystytään aloittamaan nopeammin. 

Hoitajien aikaa säästyy muuhun työhön kun seuranta tehdään etäseurannan avulla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli voi soveltaa erikoissairaanhoidon keuhkopoliklinikalla potilaille, joille tehdään keuhkotutkimuksia ( PEF-seuranta)

Toimintamalli auttaa myös jatko kehittämisessä esim. astmapotilaiden astman seurannassa etämittauksella. 

Toimintamalli soveltuu osaltaan pohjaksi myös muihin kehitettäviin etäseuranta( INR, Verensokeri , verenpaine) prosesseihin, sillä se on kehitetty organisaation osa-alueet huomioiden ( digitaaliset alustat, käytettävyys, saavutettavuus, asiakassegmentit, huolto mahdollisuudet...). Valitut digitaaliset ratkaisut voivat vaatia muutoksia toimintamalliin omalta osaltaan. 

Pilotti päättynyt 4/2022 ja otettu osaksi Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluja. 

Vaatii jalkauttamista, kouluttamista ja organisaation johdon tukea vahvasti jotta toiminta onnistuu. 

Vaatii jatkuvaa kehittämistä ja linkittämistä muihin palveluihin

8/2023 otettu mukaan keuhkopotilaan etävastaanotto toimintaan . Asiakas tekee etäseurannan ennen etävastaanotolle tuloa. 

Kansikuva
Digitaalinen PEF-mittari ja mobiilisovellus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä