Hankkeen kautta tuetaan hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön muodostumista pelastustoimen osalta tunnistamalla keskeisiä rajapintoja, luomalla yhdenmukaisia alueellisia ja paikallisia perusteita sekä rakentamalla yhteistä näkemystä palvelukokonaisuuksista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen kautta tuetaan hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön muodostumista pelastustoimen osalta tunnistamalla keskeisiä rajapintoja, luomalla yhdenmukaisia alueellisia ja paikallisia perusteita sekä rakentamalla yhteistä näkemystä palvelukokonaisuuksista.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon pelastuslaitos, Kuntaliitto ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö
Liitteet ja linkit

Tekijä

Terhi Virtanen

Luotu

09.06.2021

Viimeksi muokattu

03.08.2021
Toimintaympäristö **

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Pelastustoimen palveluita on kehitetty ja yhdenmukaistettu pitkäjänteisesti Kuntaliiton yhteydessä olevan Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta.

Pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen osaksi hyvinvointialueiden kokonaisuutta luo uudenlaisia mahdollisuuksia palvelukokonaisuuksien tarkastelulle ja kehittämiselle yhteistyössä yli toimialarajojen. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelut voisivat tulevaisuudessa muodostaa saumattoman kokonaisuuden sekä lähipalveluiden verkoston, jossa asiakkaille tarjottaisiin esimerkiksi kotiin vietävien palveluiden osa-alueella kaikki ennaltaehkäisevät palvelut kerralla. Myös kiireellisten palveluiden uusia hybridiyksiköiden -toteutusmuotoja on pilotoitu hyvällä menestyksellä useilla alueilla.

Palvelutuotannon tarkastelu aiempaa laajempina kokonaisuuksina luo uusia keinoja vastata kustannustehokkailla ja asiakaslähtöisillä tavoilla tulevien hyvinvointialueiden toimintaympäristön terveyden ja turvallisuuden riskeihin sekä uhkiin aidossa yhteistyössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ja lisäarvon saajana hankkeessa ovat kansalaiset, joille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluita tuotetaan. Toisena kohderyhmänä ovat luonnollisesti hyvinvointialueiden toimijat, joille hanke tuottaa tietoa yhteistyön rajapinnoista ja kuvauksia palvelukokonaisuuksista yli toimialarajojen.

Asiakasymmärrystä lisätään hyödyntämällä jo koottuja aineistoja sekä hankkeen toteutuksen aikana osallistamisen eri keinoin. Asiakasymmärrystä vahvistetaan tarvittaessa myös hankkeen edetessä toteutettavien kyselyiden ja selvitysten kautta.

Kansikuva
Pelastustoimen lähipalvelut

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Lähipalvelut Pelastustoimi Hyvinvointialue Yhteistyö Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö