Perhekeskuskehittämisen työkalu toimii alueellisen perhekeskuskehittämisen työskentelyn välineenä.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskuskehittämisen työkalu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuskehittämisen työkalu toimii alueellisen perhekeskuskehittämisen työskentelyn välineenä.

 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Marika Erkkilä

Luotu

23.11.2023

Viimeksi muokattu

03.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perhekeskuskehittämisen työkalu on Pohteen alueellisen perhekeskuskehittämisen väline. Se auttaa pohtimaan perhekeskuksen asemoitumista, johtamista, yhteiskehittämistä, asiakasosallisuutta sekä toiminnan arvointia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pääkohderyhmänä on ammattilaiset. Ammattilaiset ovat osallistuneet perhekeskuskäsikirjojen täyttämiseen keskeisesti, ja perhekeskuskehittämisen työkalu perustuu näihin kerättyihin tietoihin. Työkalu on alueellisen perhekeskuskehittämisen kehittämisen väline.  Välillisenä kohderyhmänä on lapset, nuoret ja perheet. Heidän palveluistaan on kyse, ja perhekeskuskehittämisen työkalussa on osioita, joihin kansalaisia voidaan osallistaa ja ottaa mukaan yhteiskehittämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskuskehittämisen työkalun tulee tulla osana alueellista perhekeskusten kehittämistä, sillä se toimii toiminnan kehittämisen työpaperina. Työkalusta löytyy perustietoa perhekeskuksen käsitteestä ja mitä elementtejä tarvitaan toimivaan perhekeskukseen. Tehtävien avulla eri toimijat voivat selkeyttää ja sopia työnjaosta sekä myös tunnistaa haasteita, joissa palvelu ei esimerkiksi vastaa tarvetta tai resurssia on liian vähän.

Perhekeskuskehittämisen työkalun juurruttamisen prosessi

  • Johtamisesta ja tarvittavista yhteistyöryhmistä sovitaan johtamisen tasolla (hva/alueellinen johtaminen)
  • Alueellisella tasolla sovitaan yhteistyöryhmistä, kokoontumissyklistä ja tavoitteesta
  • Kun yhteistyöryhmät on määritelty ja toiminnasra sovittu voidaan aloittaa perhekeskuskehittämisen työkalun täyttäminen monialaisessa yhteistyöryhmässä.
  • Työkalu toimii toiminnan kehittämisen välineenä sekä perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille.
  • Perhekeskustoiminnan arviointi on oleellinen osa toiminnan vaikuttavuuden seurantaa; työkalusta löytyy pohdittavia asioita myös tähän teemaan.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pohjois-Pohjanmaan perhekeskustoimintaa on kehitetty vuodesta 2016 lähtien (LAPE-hanke). Perhekeskustoimintasuunnitelma on laadittu Pohteen alueelle. Toimintasuunnitelmassa on nostettu Pohteen kaikkien kuuden toiminta-alueen onnistumisia ja kehittämistarpeita. Toimintasuunnitelman juurruttamista ja toimeenpanoa jatketaan hanketyössä laaditus perhekeskustyökalun avulla. Monialaisten toimintamallien, verkostotyön menetelmien, konsultaatiorakenteiden kehittämisellä ja näyttöön perustuvien koulutusten avulla on vahvistettu oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuutta perustason palveluissa.  Alueellinen perhekeskusverkosto on tukenut alueellista perhekeskustyötä. Perhekeskuskehittäminen jatkuu alueiden omana kehittämistoimintana, jota tuetaan RRP2-hankekokonaisuudesta käsin.

Kansikuva
Perhekeskuskehittämisen työkalu kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä