Kunnan perhekeskuksen toimintaa (kunta, 3. sektori ja yksityiset toimijat) esitellään kuntalaisille vuorovaikutteisessa tapahtumassa. Perheet vierailevat torikojuilla, joissa esitellään toimintaa sekä tehdään tehtäviä koko perheenä (esim. leimapassi).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskustapahtuma kuntalaisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kunnan perhekeskuksen toimintaa (kunta, 3. sektori ja yksityiset toimijat) esitellään kuntalaisille vuorovaikutteisessa tapahtumassa. Perheet vierailevat torikojuilla, joissa esitellään toimintaa sekä tehdään tehtäviä koko perheenä (esim. leimapassi).

Toteutuspaikka
Kunnan tori tai muu tila
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Lumijoki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Tiina Nissinen

Luotu

09.06.2022

Viimeksi muokattu

05.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Järjestetään lapsiperheille kunnan torilla (tms) perhekeskustapahtuma, jossa kunnan, hyvinvointialueen, 3. sektorin ja yksityiset paikalliset toimijat esittelevät torikojuissa toimintaansa. Tapahtumassa kunnan tai alueen toimijat ja lapsiperheet tutustuvat toisiinsa sekä saatavilla olevaan tukeen ja palveluihin. Jokaisella torikojulla (=toimialalla) on perheille toimialaan liittyvä tehtävä, jonka perheet tai lapset ja nuoret saavat suorittaa yhdessä tai erikseen. Tehtävistä saa leimoja leimapassiin ja täydellä leimapassilla voi osallistua arvontaan.

 

Tapahtumassa perhekeskuksen toimijat sekä tuki ja palvelut tulevat kuntalaisille tutuiksi ja helpommin lähestyttäviksi. Tällöin he tukea tarvitessaan osaavat ehkä ottaa yhteyttä varhaisemmassa vaiheessa, jolloin tuen tarpeet eivät ehdi kasaantua. Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa myös perhekeskuksen toimijat verkostoituvat.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueilla julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen palveluja kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Perhekeskustoimintaa kehitetään THL:n linjausten mukaan siten, että perheet saisivat varhaisessa vaiheessa tiedon, tuen ja palvelut hyvinvointialueen, kunnan, 3.sektorin ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä. Lumijoella on asukkaita noin 2000 ja paljon lapsiperheitä. Perhekeskustapahtumaan toukokuussa 2022 kunnan torilla osallistui arviolta yli 250 kuntalaista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kuntalainen. Lumijoen perhekeskustapahtumaan toukokuussa 2022 osallistui perheitä, lapsia, vanhempia, isovanhempia, yhden vanhemman perheitä ja maahanmuuttajia. Kaikki olivat tervetulleita tapahtumaan, mutta se oli suunnattu ensisijaisesti perheille. Perheiden osallistaminen tapahtumassa varmistettiin siten, että jokaisella torikojulla (=eri toimijoilla) oli tehtävä, jonka perheet suorittivat. Tehtävä oli mietitty siten, että se kuvasi toimialaa. Perheet keräsivät tehtävistä leimoja ja osallistuivat leimapassilla arvontaan. Näin saatiin myös lapsille mukavaa ja motivoivaa tekemistä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kunnan perhekeskuksen tuki ja palvelut ovat tulleet kuntalaisille tutuiksi ja helpommin lähestyttäviksi. Tukea ja apua on jatkossa helpompi pyytää varhaisemmassa vaiheessa. Kunnan eri toimijat (hyvinvointialue, kunta, 3. sektori ja yksityiset toimijat) ovat saaneet tapahtuman järjestämisen ja itse tapahtuman aikana tulla tutuiksi keskenään ja verkostoitua. Kuntalaiset ovat saaneet kokoontua yhteen ja tutustua toisiinsa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa mihin kuntaan tai alueeseen tahansa. Se vaatii resurssoimista työaikaan suunnittelutiimille pariin suunnittelupalaveriin sekä tilaisuuden aikana jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle toimijalle. Kannattaa valita vastuuhenkilöitä eri asioiden organisoinnille (mm. kutsu, torikojut) sekä ohjeistaa etukäteen torikojun pitäjiä siitä, että he suunnittelevat kojulleen toimialaansa liittyvän tehtävän perheille. Tällöin järjestämisvastuu ei kasaannu yhdelle vaan jakaantuu tasaisesti.

Kansikuva
Meidän perhekeskus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis