Pirkanmaan elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin (RRP, P4, I2)

Rakennetaan Pirkanmaan asukkaille ja ammattilaisille elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin, mikä linkitetään osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuja. Tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia materiaaleja sekä tietoa Pirkanmaan palveluista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan Pirkanmaan asukkaille ja ammattilaisille elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin, mikä linkitetään osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuja. Tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia materiaaleja sekä tietoa Pirkanmaan palveluista.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue/Integraatiotoimialue/Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Iina Laine

Luotu

08.05.2024

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Monialaisella palvelutarjottimella tarkoitetaan yksilön hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen ja toimintojen valikoimaa. Digitaalisella palvelutarjottimella tarkoitetaan digitaaliseen ympäristöön vietyä edellä kuvattua palvelutarjotinta. (STM 2021). Rakennetaan elintapaohjauksen alueellinen digitaalinen palvelutarjotin, mikä linkitetään osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirhan) sivuja. Palvelutarjotin sisältää tutkittuun tietoon perustuvan elintapaohjausmateriaalin lisäksi Pirkanmaan 23 kunnan liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluita. Sisältö rakennetaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien ja järjestöjen kanssa. Tämän lisäksi rakennetaan palveluhaku osaksi palvelutarjotinta, mistä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita saadaan Suomi.fi -palvelutietovarannosta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelutarjotinta on kehitetty yhdessä organisaation eri palvelulinjojen ammattilaisten kanssa, koska palvelutarjotin toimii sote-ammattilaisten työkaluna elintapaohjauksessa. Pirkanmaan alueelta saatavaa tietoa varten teemme yhteistyötä Pirkanmaan kuntien sekä järjestöjen kanssa. Palveluhaku-toimintoa varten tehdään palvelutietovaranto (PTV) yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa. Asiakasnäkökulmaa kerätään kehittämisen aikana.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä