Pitkäaikaissairauksien hoito Siun sote: diabeteksen hoitoketju perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli pitkäaikaissairauksien PTH-ESH -hoitoketjuissa Diabetesosaamiskeskuksen käynnistymisen yhteydessä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pitkäaikaissairauksien hoito Siun sote: diabeteksen hoitoketju perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli pitkäaikaissairauksien PTH-ESH -hoitoketjuissa Diabetesosaamiskeskuksen käynnistymisen yhteydessä.

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

05.07.2022

Viimeksi muokattu

05.07.2022
Toimintaympäristö **

FinTerveys 2017-tutkimuksen mukaan naisista 10 %lla ja miehillä 15%lla on diabetes joko tietäen tai tietämättään. Noin 166 400 asukkaan Siun soten alueella tämä tarkoittaa vähintään 16 140 henkilöä.

Alueen terveysasemilla on perinteisesti ollut diabeteshoitaja, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia jotka ovat asemittain vaihdellen osallistuneet diabetesriskissä olevien ja diabetesta sairastavien asiakkaiden hoitoon ja ohjaukseen. Uutta toimintamallia terveysasemille luotaessa (ttimimalli, Meijän malli) moniammatillisessa tiimissä ongelmaksi tuli se, että vaikka terveys- ja hoitosuunnitelmaa tehdessä olisi tehty hyväkin suunnitelma asiakkaan tukemiseksi sairauden hoidossa, hoitajien osaaminen sairauden seurannasta ja ohjauksesta vaihteli, eikä moniammatillinen tiimi kyennyt täysin vastaamaan tähän osaamisvajeeseen. Oman haasteensa asiaan toi koronapandemian mukanaan tuomat haasteet henkilöstön sijoittumisesta näytteenottoon, rokotuksiin ja kasvaneen kysynnän hoitamiseen, sekä rekrytoinnin haasteet.

Kansikuva
P-K tulevaisuuden sote-keskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä