Perhekeskuksen tarkoituksena on toimia turvaverkkona perheille, jossa apu, tieto ja vertaistuki on helposti saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohjanmaan perhekeskustoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen tarkoituksena on toimia turvaverkkona perheille, jossa apu, tieto ja vertaistuki on helposti saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta.

Toteutuspaikka
Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sirpa Manninen

Luotu

01.07.2021

Viimeksi muokattu

30.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perhekeskus toimii turvaverkkona perheille. Perhekeskuksessa on tarjolla tukea neuvoloista, kuntoutuksesta, perheneuvolasta, sosiaalipalveluista, vammaispalveluista sekä varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta. Palveluita voidaan järjestää myös eri järjestöistä. Perhekeskus on paikka, jonne voi aina tulla, ja jossa perheet ovat keskiössä.

Perhekeskuksen toimintamallissa tuodaan esille ne toimenpiteet, joiden avulla voidaan saavuttaa perhekeskustoiminta. Toimintasuunnitelmassa otetaan esille keskeiset edistettävät asiat perhekeskustoimintamallin käytäntöön viemiseksi ja perhekeskustoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on monialaisen yhteistyön rakentumisen tukeminen eri toimijoiden välillä ja yli hallintorajojen.

Toimintaympäristö **

Perhekeskuksen palvelut voidaan tarjota eri toimijoiden toimipisteissä. Lisäksi osa palveluista tarjotaan kotiin vietyinä, lasten kasvuympäristöissä tai sähköisesti. Perhekeskuksella ei ole yhtä nimettyä fyysistä rakennusta. Perhekeskuksen palvelut voidaan tarjota myös perhekeskukseksi nimetyssä toimipisteessä. Perhekeskushanke on koonnut 9 kohtaamispaikkaverkostoa, jotka sijaitsevat Pietarsaaressa, Vöyrillä, Mustasaaressa, Vaasassa, Laihialla, Vähäkyrössä, Maalahdessa, Närpiössä ja Kristiinassa. Tavoitteena alueellinen ja Pohjanmaan kattava yhteistyöverkosto.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on suunnitteilla kolme isompaa perhekeskusta. Palveluverkon suunnittelu on käynnissä. Suunnittelu perustuu väestön palvelutarpeeseen ja palvelujen saavutettavuuden varmistamiseen. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niiden vahvistamiseen tullaan panostamaan. Tiekartta perhekeskus-konseptin käyttöönottoon on suunnitteilla. Organisoinnin suunnittelua jatketaan tulevaisuuden sopeuttamistyöryhmässä, jossa on hankkeen edustus. Kohtaamispaikkatoiminta antaa mahdollisuuden järjestöjen ja seurakunnan palveluille, joita voidaan yhdessä toteuttaa perhekeskusverkoston kanssa. Kohtaamispaikka-tilojen osalta tehty hyvinvointijaostolle esitys. Kohtaamispaikkaverkostoja varten on tehty toimintamalli, joka esitellään verkostoille syksyn aikana. Toimintamalliin on tehty pohja vuosikellolle sekä tarkistuslista siitä, miten alueverkosto toimii jatkossa, kun hanke päättyy.

 

Kansikuva
Pohjanmaan perhekeskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet