Perhekeskuksen tarkoituksena on toimia turvaverkkona perheille, jossa apu, tieto ja vertaistuki on helposti saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohjanmaan perhekeskustoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen tarkoituksena on toimia turvaverkkona perheille, jossa apu, tieto ja vertaistuki on helposti saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta.

Toteutuspaikka
Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sirpa Manninen

Luotu

01.07.2021

Viimeksi muokattu

09.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Perhekeskus toimii turvaverkkona perheille. Perhekeskuksessa on tarjolla tukea neuvoloista, kuntoutuksesta, perheneuvolasta, sosiaalipalveluista, vammaispalveluista sekä varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta. Palveluita voidaan järjestää myös eri järjestöistä. Perhekeskus on paikka, jonne voi aina tulla, ja jossa perheet ovat keskiössä.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeessa kehitetään perhekeskuksen toimintamallia, joka on verkostomainen ja kaksikielinen. Tavoitteena ovat yhdenvertaiset palvelut alueelle. Perhekeskushankkeessa kehitetään myös kohtaamispaikkoja sekä ollaan mukana sähköisen perhekeskuksen kehittämisessä.

Perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa vertaisryhmiä, yhdessäoloa, teemailtoja, tapahtumia sekä leikki-, kerho- ja varhaiskasvatustoimintaa kaikille perheille ja nuorille. Kohtaamispaikkojen toiminta voi olla erilaista hyvinvointialueen sisällä liittyen paikallisiin palvelutarjoajiin. Hankkeessa on visio eri sukupolvien välisestä kohtaamispaikasta. Yksinäisyys on suuri riski sille, että eristäytyy ja syrjäytyy yhteiskunnasta. Kokoamalla eri sukupolvet saman katon alle voidaan antaa iloa sekä ikäihmisille että nuoremmille sukupolville. Tavoitteena on vahvistaa sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Sähköistä perhekeskusta kehitetään parhaillaan kansallisesti ja palvelut sopeutetaan alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on muodostaa asiakkaille yksi osoite, joka kokoaa yhteen lapsiperheille ja nuorille tietoa ja palveluita.  Asiakas voi tulevaisuudessa tehdä ajanvarauksia ja täyttää arviointi- ja itsehoitolomakkeita. Yhteistyökumppanit, esimerkiksi järjestöjen ja KELA:n palvelut, ovat myös mukana tulevassa sähköisessä perhekeskuksessa.

Kansikuva
Pohjanmaan perhekeskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet