Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskustoimintasuunnitelma

Perhekeskustoimintasuunnitelman tavoitteena on tuoda näkyväksi Pohjois-Pohjanmaan pitkäjänteistä perhekeskuskehittämistä. Toimintasuunnitelma tuo esiin perhekeskusten nykytilannetta sekä ohjaa kehittämistä tulevaisuudessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskustoimintasuunnitelma
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskustoimintasuunnitelman tavoitteena on tuoda näkyväksi Pohjois-Pohjanmaan pitkäjänteistä perhekeskuskehittämistä. Toimintasuunnitelma tuo esiin perhekeskusten nykytilannetta sekä ohjaa kehittämistä tulevaisuudessa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Marika Erkkilä

Luotu

24.08.2022

Viimeksi muokattu

12.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Tämän toimintasuunnitelman tavoitteena on tuoda näkyväksi Pohjois-Pohjanmaan pitkäjänteistä perhekeskuskehittämistä. Toimintasuunnitelma nostaa esiin nykytilannetta sekä ohjaa perhekeskuksen kehittämistä tulevalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Toimintasuunnitelmaan on tehty jokaiseen osioon keskeisten kehittämiskohteiden pohjalta perhekeskustoimintaa ohjaavia toimenpide-ehdotuksia. Toimintasuunnitelman lopuksi on laadittu kansallisten perhekeskuskriteerien pohjalta yhteenveto tavoitteista ja toimenpiteistä vuosille 2023–2025.

Perhekeskuksen toimintasuunnitelman laatimisesta ja päivittämistyöstä vastaa tulevalla hyvinvointialueella perhekeskuksen koordinaatiosta vastaava toimielin. 

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan perhekeskustoimintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa, alueellisessa perhekeskuskehittämisessä ja yhteistyössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhekeskustoimintasuunnitelman taustalla on Pohjois-Pohjanmaan kuntien sekä muiden perhekeskustoimijoiden yhdessä täyttämät perhekeskuskäsikirjat. Perhekeskuskäsikirjoissa on kuvattu alueiden sen hetkistä perhekeskuskehittämisen nykytilannetta sekä tavoitteita tulevaisuudelle. Perhekeskustoimintasuunnitelma toimii koosteena käsikirjoille. Hyvinvointialueen perhekeskustiimit sekä LAPE-ryhmät voivat hyödyntää toimintasuunnitelmaa omassa työskentelyssään.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskuksen toimintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää perhekeskusten jatkokehittämisessä sekä se antaa tukea päätöksenteolle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tavoitteena on, että hyvinvointialueella toimii kansalliset linjaukset täyttävä perhekeskustoiminta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskuskehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2025 on laadittu kansallisten kriteereiden pohjalta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Osana Tulevaisuuden sotekeskus-hanketyötä Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät kokosivat keväällä 2022 alueillaan perhekeskuksen käsikirjat, joissa kartoitettiin perhekeskusten toteutumisen nykytilannetta sekä keskeisiä kehittämistarpeita. Käsikirjatyöskentelyyn osallistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, sivistystoimen edustajia, järjestöjä ja seurakuntien toimijoita. Pohjois-Pohjanmaan perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa on hyödynnetty perhekeskuskäsikirjoista saatua tietoa. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma toimii käsikirjojen jatkotyöskentelynä ja koosteena.  

Kansikuva
Perhekeskustoimintasuunnitelma kansi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis