Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitetty digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus. Palvelussa, kehitetään monitoimijaisesti digitaalisia yhteydenotto- ja vastaanottokäytäntöjä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pohteen Digitaalinen sote-keskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitetty digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus. Palvelussa, kehitetään monitoimijaisesti digitaalisia yhteydenotto- ja vastaanottokäytäntöjä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Harjula

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

22.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digitaalinen sote-keskus on yksi sosiaali- ja terveyskeskus Pohteen palveluverkossa. Palvelu on tarkoitettu kaikille pohjois-pohjanmaalaisille asukkaille. Tunnisteellista palvelua tarjotaan vaiheittain alueellisesti laajentuen ja edeten vuoden 2024 loppuun mennessä kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat. Palvelut tuotetaan keskitetysti koko maakuntaan. 

 Tavoitteenamme on: 

  • Tuoda digitaalinen asiointikanava perinteisten kanavien rinnalle 
  • Tarjota palveluja laajoilla aukioloajoilla 
  • Lisätä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta 
  • Vastata kiristyneeseen hoitotakuuseen 
  • Tutkia ja kokeilla erilaisten sote-palvelujen tuottamista digikanavissa 

Asiakkaat saavat yhteyden sote-ammattilaiseen pohde.fi nettisivuston kautta. Asukkaiden käytössä on seuraavat asiointikanavat: 

  • Digitaalisen sote-keskuksen asiointi chat, jossa vahvasti tunnistautuneille tehdään hoidontarpeen arviointia ja pyritään hoitamaan asia ensi kontaktissa. Myös lääkäri voi liittyä samaan keskusteluun. 
  • Mielenterveys chat, jossa psykiatriset sairaanhoitajat palvelevat mielenterveysasioissa hyödyntäen terapianavigaattoria ja psykososiaalisia menetelmiä. 
  • Etävastaanotto: sairaanhoitajalle, lääkärille, psykiatriselle sairaanhoitajalle, fysioterapeutille sekä laajenevassa määrin myös muille sote-ammattilaisille. 
  • Omaolo -palvelut: oirearviot 
  • Fysioterapian rentoutusryhmät 

Digitaalinen sote-keskus toimii tiiviissä yhteistyössä kivijalkapalveluiden kanssa hyödyntäen puolin ja toisin saatavilla olevia resursseja. Digitaalisen sote-keskuksen kautta voimme tarjota lähipalveluja asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi digitaaliseen palvelutuotantoon ammattilaisten rekrytointi on helpompaa kuin pienten kuntien kivijalkapalveluihin. 

Toimintaympäristö **

Oikea-aikaisesti saavutettavissa olevat palvelut sekä kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen perusterveydenhuollossa 14 vuorokauden sisällä ovat sote-uudistuksen merkittävimpiä tavoitteita. Pohteen Digitaalinen sote-keskus pyrkii omalta osaltaan vastaamaan kiristyneen hoitotakuun vaatimuksiin. Lisäksi laajat aukioloajat, arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8-18 mahdollistavat asioinnin myös niille, joille virka-aikainen asiointi on haasteellista tai ongelma ilmenee esim. viikonloppuna.  

Palveluverkon uudelleen tarkastelussa Digitaalisen sote-keskuksen rooli on suuri, silla palvelun kautta asiakkaan sijainnilla ei ole merkitystä. Lisäksi ammattilaisten saatavuusongelmat eivät pääse vaikuttamaan digitaalisissa palveluissa samalla tavalla palvelutuotantoon, kuin kivijalkapalveluissa on jo nähtävissä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pohteen Digitaalisessa sote-keskuksessa voivat asioida kaikki alueen asukkaat, joiden asia soveltuu digikanavissa hoidettavaksi, eikä vaadi lähikontaktia. Lisäksi on aina hyvä varmistaa, että asiakkaalla on digipalveluihin tarvittavat välineet, taidot ja halukkuus. 

Palvelusta kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta ja palvelua pyritään kehittämään saadun palautteen perusteella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitaalisen sote-keskuksen toimintamallin valmisteluun on osallistunut laaja joukko Pohteen sote-ammattilaisia sekä palveluntuottajan ammattilaisia. Toimintamallin tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa toimintatapoja ja asiakkaan ohjaamista. Toimintamallista ja asiakaan ohjaamisesta on luotu ohjeistus, jota hyödynnetään sekä Digitaalisessa sote-keskuksessa että kivijalkapalveluissa. Yhteisten toimintamallien kehittäminen on jatkuvaa työtä, jota tehdään yhteisissä säännöllisissä tapaamisessa sekä tarpeen tullen myös niiden välillä. Sisällön valmistelu aloitettiin elokuussa 2022 ja Digitaalinen sote-keskus avautui 7 kunnan alueella huhtikuussa 2023. Palvelu on lokakuuhun 2023 mennessä laajentunut jo 12 kunnan alueelle. 

Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakas- ja ammattilaispalautteiden pohjalta. Palvelua on esitelty useissa järjestöjen foorumeissa ja siellä kerätty myös palautetta palvelujen toimivuudesta. Lisäksi Pohteen Digitaalinen sote-keskus näkyy aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digitaalisessa sote-keskuksessa on lokakuun loppuun mennessä asioinut 7 400 asiakasta ja kontakteja on ollut n. 16 000 kappaletta. Asiakkaiden asiointi sote-palveluissa on nopeutunut ja sujuvoitunut. Asukkaat saavat yhteyden sote-ammattilaisiin aikaisempaa helpommin ja matalammalla kynnyksellä. Omaolo-oirearvioiden käsittely on nopeutunut ja asiakkaat saavat nopeammin hoitoa myös oirearvioiden kautta.  

Digitaalisen sote-keskuksen myötä on voitu myös helpottaa alueiden ammattilaisten pulaa ja saatu kaivattua lisäresurssia peruspalveluihin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Digitaalisten palvelujen käyttöönotto vaatii aina toimintamallien kehittämistä ja uudelleen muotoilua.  Pohteen Digitaalisen sote-keskuksen keskitetty toimintamalli, jossa palvellaan samalla henkilöstöllä kaikkia asiakkaita asuinpaikasta riippumatta, on vaatinut paljon toiminnan yhtenäistämistä ja tässä tiivistä yhteistyötä kivijalkapalvelujen kanssa. Toisaalta keskitetyn palvelun avulla palvelut on saatu nopeasti avattua ja toiminta on muodostunut tasalaatuiseksi.  

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii sote-ammattilaisten lisäksi tietohallin osaamista teknisten asioiden kehittämisessä ja ratkaisemisessa. 

Eri ammattiryhmien ja asiakkaiden osallistaminen kehitystyöhön varmistaa palveluprosessien laadukkaan toiminnan sekä edelleen kehittymisen. 

 

Kansikuva
Pohde Digitaalinen sote-keskus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt