Tiimimalli on suunnattu työikäisille henkilöille, joilla on sosiaalisia ja terveydellisiä haasteita. Tiimi koostuu asiantuntijoista, järjestön edustajista ja asiakkaan/potilaan läheisistä, jotka kootaan tarpeen mukaan asiakkaan suostumuksella. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE-20 Monialainen tiimityö sote-keskuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiimimalli on suunnattu työikäisille henkilöille, joilla on sosiaalisia ja terveydellisiä haasteita. Tiimi koostuu asiantuntijoista, järjestön edustajista ja asiakkaan/potilaan läheisistä, jotka kootaan tarpeen mukaan asiakkaan suostumuksella. 

Toteutuspaikka
Kuopion kaupungin sote-keskus, Nilsiä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.05.2021

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa selvitetään asiakkaan kokonaisvaltaista tilannetta moniammatillisessa tiimissä.  Asiakas saa yksilöllisen tarpeen mukaista ohjausta avun piiriin ja tunnistetaan yhteistyön tarpeita.

 

 

 

Toimintaympäristö **

Monialaisen tiimimallin kehittäminen on osa Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman toimenpiteitä Pohjois-Savossa. Pitkän tähtäimen tavoitteina on, että monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakkaiden ja potilaiden hyödynnettävissä yhdellä yhteydenotolla ja asiakkaiden / potilaiden tarpeita vastaava monialainen tuki toimii saumattomana kokonaisuutena.

Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden tarpeita vastaavat palvelut, oikea-aikaisuus ja monialaisuus. Asiakkaiden / potilaiden oikea-aikainen riittävä hoito ja tuki vähentää päällekkäisien palvelujen käyttöä, palveluiden väliin tippumista sekä edistää kuntoutumista. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on työikäiset henkilöt, joilla on sekä sosiaalisia ja/tai terveydellisiä haasteita ja tarpeita usealle eri palvelulle.

Asiakas osallistuu omaan palveluprosessiinsa vahvana toimijana ja häneltä pyydetään palautetta palvelukokemuksesta. Kokemusasiantuntija tuo asiakasnäkemyksen mallin kehittämiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Moniammatillisen tiimin toimintamallin käyttöönotto vaatii toimiakseen resursseja ja aikaa, jotta sitä voidaan juurruttaa osaksi arjen toimintaa. Toimintamalli vaatii henkilöstön sitoutumista yhteisesti tehtävään työhön ja sovittuihin asioihin. Lisäksi yhteiset käytänteet kuten kirjaukset tai tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii yhteisistä toimintamalleista sopimista. Tiimin jäseniltä odotetaan tiedon antamista ja vastaanottamista, yhteisen tiedon hyödyntämistä sekä toisen ammattilaisen työn tutuksi tekemistä. Henkilöstöresursseja voidaan hyödyntää olemassa olevasta henkilöstöstä. Lisäksi tarvitaan aikaa toimintakulttuurin muutokseen, jotta toimintatavasta tulee vakiintunut tapa toimia.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pilotin toiminnan seurauksena moniammatillisen tiimin jäsenet saivat uutta tietoa ja ymmärrystä eri toimijoista. Palaute monialaisen tiimin asiakkailta/potilailta ja henkilökunnalta oli hyvä, vaikka monialaisen tiimin pilotin kokeilujakson aikana asiakasohjauksia tuli vähän. Haasteita toimintamallille toi pilotin lyhyt kesto, sosiaali- ja terveysalan työtaistelutoimet ja korona pandemia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli toteutettiin työikäisille ja se on sovellettavissa myös eri kohderyhmille esimerkiksi iäkkäille.  Toimintamalli on muokattavissa eri sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ja toimintamallia voidaan käyttää osana perustyötä.

Toimintamallin vakiinnuttaminen vaatii aikaa, jotta henkilökunta omaksuu toimintamallin. Pilotin kesto on oltava tarpeeksi pitkä ja asiakaskriteerien voitava mahdollistaa riittävä potentiaalinen asiakasmäärä. Monialaisen tiimin palveluita tarvitsevan asiakkaan tunnistaminen on erityisen tärkeää.

Kansikuva
Posote20 hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä