Psykologinen arviointi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Kuvaus psykologisen arvion eri tasoista lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla. Mallinnus sisältää yksiköiden välisen työnjaon sekä psykologin tutkimusten indikaatiot, edellytykset ja sisällöt.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Psykologinen arviointi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus psykologisen arvion eri tasoista lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalla. Mallinnus sisältää yksiköiden välisen työnjaon sekä psykologin tutkimusten indikaatiot, edellytykset ja sisällöt.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

31.08.2023

Viimeksi muokattu

22.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Psykologin tutkimusten lisäksi psykologit voivat arvioida ja ottaa kantaa asiakkaan tilanteeseen myös kevyemmillä ja kohdennetummilla tavoilla. ​Psykologi voi osallistua asiakkaan tilanteen arviointiin kolmella eri tasolla, jotka ovat 1) psykologin konsultaatio ja arvio 2) psykologin kartoitus tai arviointi ja 3) psykologin tutkimus. Konsultaatio ja arvio on työajallisesti kevyin, kun taas psykologin tutkimus raskain tapa selvittää tilannetta. 

Psykologin konsultaatio on ensisijainen tapa arvioida tarvittavia jatkotoimenpiteitä psykologityön näkökulmasta sen sijaan, että huolen herätessä (esimerkiksi oppimisvaikeuksista) esitettäisiin aina suoraan tutkimuspyyntö. Psykologin kartoitus ja arviointi ovat monissa tilanteissa riittäviä tapoja selvittää asiakkaan tunne-elämää, psyykkistä vointia, vuorovaikutusta, oppimisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia vaikeuksia. 

Kuvauksessa selkiytetään vieraskielisten tutkimiseen liittyviä erityiskysymyksiä sekä kuvataan Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan työnjako psykologisiin tutkimuksiin liittyen. 

Toimintaympäristö **

Psykologin tutkimusten ja palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti edellisten kymmenen vuoden aikana. Odotusaika psykologin tutkimuksiin on kasvanut ja tutkimuksia on jouduttu ostamaan ostopalveluna. Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi on tarpeen tarkastella tehtyjen arviointien ja tutkimusten kohdentamista ja niihin liittyvää työnjakoa hyvinvointialueen aloitettua toimintansa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat psykologista arviota tarvitsevat lapset ja nuoret. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto ei edellytä nykyistä enempää aikaa, henkilöstöä tai rahaa. Tarvitaan kaikkien yksiköiden esihenkilöstön ja johdon sitoutuminen toimintamalliin sekä laaja tiedottaminen mallista henkilöstölle ja asiakkaille. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on vasta otettu käyttöön. Sen toimintaa seuraa lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan psykologin tutkimusten koordinaatioryhmä, joka kokoontuu vähintään kahdesti arvioimaan työnjaon toimivuutta ja muutostarpeita. Opiskeluhuollon psykologien tutkimusjonot ovat paikoin lyhentyneet kaksi kuukautta toimintamallin käyttöönoton jälkeen. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ilmiöt