#punkalaitumelaiset - Punkalaitumen kunnan markkinointikampanja

42 vapaaehtoista nykyistä tai entistä punkalaitumelaista saivat sosiaalisen median kanavat vapaaseen käyttöön viikon ajaksi vuorollaan. Tavoitteena oli tuoda monipuolisesti esiin Punkalaitumen vahvuuksia asukkaille, potentiaalisille muuttajille sekä matkailijoille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
#punkalaitumelaiset - Punkalaitumen kunnan markkinointikampanja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

42 vapaaehtoista nykyistä tai entistä punkalaitumelaista saivat sosiaalisen median kanavat vapaaseen käyttöön viikon ajaksi vuorollaan. Tavoitteena oli tuoda monipuolisesti esiin Punkalaitumen vahvuuksia asukkaille, potentiaalisille muuttajille sekä matkailijoille.

Toteutuspaikka
Punkalaitumen kunta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Punkalaidun
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiia Korhonen

Luotu

18.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Mitä punkalaitumelaisuus on? Mitä ja miten voisimme kertoa potentiaalisille asukkaille Punkalaitumesta vetovoimaisimmalla tavalla? Voimmeko valjastaa paikallisylpeyden ja kotiseuturakkauden asukasmarkkinointiin?

Näistä kysymyksistä Punkalaitumelle syntyi #punkalaitumelaiset-kampanja, joka oli käynnissä vuonna 2021. Parhaiten kunnasta tietävät sen asukkaat ja halusimme tuoda positiivisesti ja monipuolisesti esiin Punkalaidunta ja sen paikkoja, palveluita sekä ihmisiä. Vuonna 2021 helmikuusta marraskuuhun 42 entistä tai nykyistä punkalaitumelaista vapaaehtoista saivat tuottaa vapaasti sisältöä viikon ajan vuorollaan kampanjan sosiaalisen median tileille.

Kaikkien mukana olevien kanssa pidettiin tiivistä yhteyttä sisältöviikkoa ennen ja sen aikana. Mukaan lähteneet saivat itse päättää, tuottaisivatko sisällön kokonaan omin avuin sosiaaliseen mediaan, tai vaihtoehtoisesti lähettää sisällön kuntaan, ja huolehdimme sisällön eteenpäin someen.

Ennen kampanjan alkua päätimme järjestää 42 viikon aikana 6 äänestystä, joissa kerrallaan oli mukana 7 punkalaitumelaista. Lukijat saivat äänestää mieleisimmän sisällöntuottajan voittoon, ja voittaja sai 100 euron lahjakortin omavalintaiseen punkalaitumelaiseen liikkeeseen. Toivoimme äänestysten vaikuttavan hakemispäätökseen sekä viikon sisältöjen panostamiseen. Kampanjan jälkeen kerätty palaute osoitti, etteivät lukijat kokeneet äänestyksiä tarpeellisiksi, joten ne jätettiin vuoden -22 kampanjasta pois.

Kampanja-aikana jaettiin 6x100 euron lahjakortteja, jonka lisäksi toteutimme maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa 400 eurolla.

Toimintaympäristö **

Punkalaidun on pieni maaseutukunta Pirkanmaalla ”ihanan keskellä”, mutta silti verrattain tuntematon. Kunta on kärsinyt muuttotappiosta jo pitkään, ja sitä on yritetty kääntää muuttovoitoksi erilaisten hankkeiden ja kampanjoiden avulla. Vuonna 2012 televisiossa esitetty sarja ”Kunta nimeltä Punkalaidun” esitteli Punkalaidunta ja sen asukkaita monipuolisesti. Myöhemmin vuonna 2018 Punkalaitumen seurakunta yhdessä kunnan kanssa toteutti EU-rahoitteisen maaseudun kehittämishankkeen nimeltä Tule kotiin. Hankkeen ensimmäisessä osassa tavoitteena oli saada eläkkeellä olevia Punkalaitumella syntyneitä muuttamaan takaisin kotiin, ja hankkeen toisessa osassa vuonna 2019 kohderyhmänä olivat lapsiperheet. Tule kotiin -hanke esitteli monipuolisesti henkilötarinoiden kautta Punkalaidunta ja sen palveluita. Punkalaidun on siis markkinoinut itseään jo vuosia kuntalaisten avulla.

Punkalaitumen kuntastrategiassa vuosille 2018-2025 todetaan, että kunta markkinoi näkyvästi vahvuuksiaan ja on tunnettu turvallisena sekä yhteisöllisenä kuntana. Aikaisempien tutkimusten tulokset kuitenkin kertoivat, ettei Punkalaidun näy tarpeeksi myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa kuntalaisten mielestä. Kuntaa ei myöskään välttämättä ole haluttu suositella potentiaalisille muuttajille, vaikka nykyinen asukas on yleisesti kokenut olevansa tyytyväinen Punkalaitumeen asuinkuntana.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

#punkalaitumelaiset-kampanjassa 42 viikon aikana saimme lukea ja kuulla, miltä Punkalaidun näyttää punkalaitumelaisten silmin. Nuorin mukana ollut oli 20-vuotias ja vanhin 76-vuotias. Punkalaitumella asuvien lisäksi mukana oli poismuuttaneita mutta kotiseuturakkaita, henkilöitä esimerkiksi Espoosta, Tampereelta, Turusta ja Ruotsin Ältasta. #punkalaitumelaisten joukossa oli muun muassa yrittäjiä, opiskelijoita, sairaanhoitajia, opettajia ja eläkeläisiä.

Kampanja-aikana julkaistiin 310 postausta: 310 tarinaa kotiseuturakkaudesta, elämästä, mahdollisuuksista ja muistoista. Kerätyn palautteen perusteella kampanjan koettiin onnistuneen. Lukijoiden mielestä oli mielenkiintoista lukea tuttujen ja tuntemattomien elämästä ja ajatuksista; ”Punkalaidun näyttäytyi kampanjan ansiosta virkeänä ja elävänä paikkakuntana, johon myös poismuuttaneilla on tiiviit siteet.” #punkalaitumelaiset pohtivat juuriaan ja kotiseutuaan monelta kantilta, ja kampanja muistutti lukijoita asioista Punkalaitumessa, jotka olivat jo päässeet unohtumaan.

Kampanjan kohderyhmäksi määriteltiin nykyiset ja entiset punkalaitumelaiset sekä maaseutuasumisesta kiinnostuneet. Mukaan lähteneiden sisällöntuottajien kirjo oli suurta emmekä tienneet etukäteen postauksien sisällöistä, joten emme tarkentaneet kohderyhmäämme enempää. Tavoitimme monipuolisesti, hieman viikosta ja sisällöntuottajasta riippuen, kaikenikäisiä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ympäri Suomea, mutta erityisesti Etelä-Suomen alueella.

Jo Tule kotiin -hankkeen aikana tunnistettiin, että pääkaupunkiseudulla asuu paljon entisiä punkalaitumelaisia tai jonkin siteen Punkalaitumelle omaavia. Tästä syystä kohdistimme kampanjan markkinointia Punkalaitumen ja lähikaupunkien/-kuntien lisäksi pääkaupunkiseudulle. Hakuvaiheessa markkinoimme kampanjaa maksetuin mainoksin sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdessä Punkalaitumen Sanomissa. Kontaktoimme myös suoraan potentiaalisia kampanjaan osallistuvia henkilöitä.

Markkinoimme kampanjaa kampanjan omilla sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa (@punkalaitumelaiset), paikallislehdessä Punkalaitumen Sanomissa, kunnan www-sivuilla sekä kunnan omissa sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Alueviesti teki kampanjasta jutun.

Tavoitteenamme oli tuoda Punkalaidunta monipuolisesti esiin kuntalaisten kautta. Käytyjen keskustelujen ja palautteen määrä jo kampanja-aikana sekä mukaan lähteneiden rohkeus ja avoimuus yllättivät meidätkin. Kunta on saanut kiitosta erilaisemmasta markkinointikampanjasta kuin mihin aikaisemin on totuttu. Myös lukijoiden osallistuminen muisteluun ja tarinoiden kerrontaan oli positiivinen yllätys. Jokainen sosiaalisessa mediassa ilmestynyt tarina ja kuva koostettiin PDF-dokumentteihin kampanjasivuille viikon ja punkalaitumelaisen mukaan, ja niitä luetaan ahkerasti edelleen. #punkalaitumelaiset-sisällöt avasivat myös omien asukkaidemme silmiä Punkalaitumeen liittyen ja uskommekin, että kampanjan ansiosta asukkaat tulevat markkinoimaan kuntaa enemmän.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ennen #punkalaitumelaiset-haun alkamista olimme jossain määrin huolestuneita siitä, saisimmeko riittävästi lähtijöitä mukaan. Koska emme rajoittaneet sisältöä millään lailla, meitä myös mietitytti sisällön kiinnostavuus yleisön silmissä. Olimme erittäin onnekkaita saadessamme niin monipuolisen joukon mukaan, jotka kaikki omalta osaltaan hyvinkin avoimesti ja laajasti kertoivat omista elämistään ja Punkalaitumen merkityksestä heille.

Kampanjan onnistumisen kannalta tärkeintä oli luonnollisesti tuotettu sisältö. #punkalaitumelaiset tekivät monipuolisesti ja itseohjautuen erilaisia sisältöjä: he olivat seuranneet aikaisempia viikkoja ja käsittelivät eri näkökulmista eri aihepiirejä, yksi teki koko viikkonsa tekstit Punkalaitumen murteella ja yksi haastatteli punkalaitumelaisia ihmisiä, joista koostettiin videoita Youtubeen.

Yhteistyön tekeminen ja kampanjavastaavan saavutettavuus olivat suuressa roolissa koko kampanjan ajan. Sisällöntuottajista muodostui tietynlainen yhteisö ja lukijat kokivat itsensä ainakin jossain määrissä osaksi tarinaa. Haun päätyttyä suurin työsarka liittyi aikataulun suunnitteluun. Hakijat olivat saaneet toivoa itselleen sopivaa viikkoa/kuukautta/vuodenaikaa ja kaikkien toiveet saatiin toteutettua, vaikkakin 42 henkilön viikkojen sopiminen veikin hieman aikaa. Hakulomakkeella kysyttiin hakijasta taustatietoja ja lomakkeelle sai myös kertoa oman viikkonsa sisällöstä, mikäli oli sitä jo suunnitellut. Vastaukset helpottivat aikataulun suunnittelua niin, että peräkkäin ei tullut samantyyppisiä ihmisiä vaan sisältö vaihteli.

Kampanjan aikana kampanjavastaava oli koko ajan tavoitettavissa, mikäli sisällöntuottajilla ilmeni ongelmia sosiaalisen median käytön suhteen. Tämä onkin saanut paljon kiitosta kampanjaan mukaan lähteneiltä, sillä heidän ei tarvinnut jäädä pienienkään ongelmien kanssa yksin. Yhteistyö, avoimuus ja suunnitelmallisuus oli kaiken a ja o. Vaikeuksiakin toki riitti, mutta niistä päästiin yhdessä eteenpäin!

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aikataulumuutokset toivat kampanja-aikana eniten päänvaivaa. Kampanjan alettua yksi mukaan lähtenyt ilmoitti estyneensä, joten meidän piti etsiä nopeasti uusi tilalle. Lisäksi kuntavaalien siirtyminen aiheutti tilanteen, jossa ehdokas piti oman viikkonsa vaalien alla ja se aiheutti paljon keskustelua.

#punkalaitumelaiset-kampanja toi yhteen entisiä luokkakavereita, kaukaisia sukulaisia ja kotiseuturakkaita ihmisiä. Mukaan lähteneiden koskettavien, hauskojen ja pohtivien tarinoiden ansiosta jo muualle muuttaneet tai Punkalaitumella edelleen asuvat löysivät uusia paikkoja ja pääsivät muistelemaan vanhoja. Onnistuimme myös kasvattamaan positiivista kuntakuvaa ja tuomaan enemmän esille kunnan vahvuuksia sosiaalisessa mediassa laajemmalle yleisölle.

Koska kampanja oli niin pidetty, päätimme antaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden samalla idealla kertoa yrittämisestä ja monipuolisista palveluista vuonna 2022. Näin syntyi #punkalaitumelaisetyritykset-kampanja, joka on käynnissä samoilla tileillä sosiaalisessa mediassa helmikuusta joulukuuhun -22. Jo viime vuonna huomasimme, että kampanja avasi keskusteluyhteyttä enemmän kuntaorganisaation ja kuntalaisten välille. Toivomme, että näin käy tänäkin vuonna myös yritysten kanssa.

Tarkoituksena on myös käyttää #punkalaitumelaisten kirjoittamia tekstejä sekä kuvia kunnan tulevissa asukasmarkkinointitoimenpiteissä. Olemme myös saaneet yhteydenottoja idean käyttämisestä pohjana muilla alueilla yhdistyksissä ja organisaatioissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Keskity hakuvaiheeseen: etsi ja löydä monipuolisia ihmisiä mukaan.

Suunnittele aikataulut huolella ja tee ohjeet ja pelisäännöt.

Sitokaa toimintamalli tiiviisti osaksi kunnan muuta markkinointia ja toimintaa.

Vähemmän on enemmän kontaktihenkilöissä: sisällöntuottajien helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa vain yhteen henkilöön.

Kansikuva
#punkalaitumelaiset

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä