RennoX-hyvinvointiryhmä on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöä, stressinhallintaa, jännittämistä ja itsetuntemusta. Kehittämistyössä mukana on ollut KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RennoX-hyvinvointiryhmä (Linkki-toiminta)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RennoX-hyvinvointiryhmä on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöä, stressinhallintaa, jännittämistä ja itsetuntemusta. Kehittämistyössä mukana on ollut KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Tiina Lamminen

Luotu

25.11.2020

Viimeksi muokattu

02.12.2020
Ratkaisun perusidea **

RennoX-hyvinvointiryhmä on toisen asteen opiskelijoille suunnattu ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa käsitellään ajankäyttöön, stressinhallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä asioita. Ryhmässä vertaisuus ja toiminnallisuus yhdistettynä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen ovat tärkeässä asemassa.

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat:

- jännittäminen osana elämää

- stressi ja siitä palautuminen

- ajankäytön hallinta

- itsetuntemus ja minäkuva

- elämän tärkeät asiat

- rentoutuminen

Toimintaympäristö **

RennoX-ryhmää lähdettiin kehittämään syksyllä 2012 Linkki-toiminnan pilottikouluna toimineen Halikon lukion psykologin ehdotuksesta. Lukiossa oltiin huolissaan opiskelijoista, joilla oli koulutyöhön liittyvää stressiä, ylisuorittamista, jännittämistä ja ahdistuneisuutta. Vuoden 2012 jälkeen opiskelijoiden suorituspaineet ovat entisestään koventuneet mm. yhteiskunnallisen kilpailun ja työelämän murroksen myötä, joten hyvinvointia tukevan vertaisryhmätoiminnan merkitys on kasvanut entisestään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

RennoX-hyvinvointiryhmän tavoitteena on lisätä nuoren hyvinvointia sekä itsetuntemusta, vahvistaa itsetuntoa ja antaa keinoja tunnistaa ja hallita stressiä tai jännittämistä. Asiakasymmärrystä on kerrytetty kehitystyössä aktiivisella sekä suullisella että kirjallisella palautteen keruulla. Palaute RennoX-ryhmistä on ollut erittäin hyvää sekä osallistujien että oppilaitosten puolelta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

RennoX-hyvinvointiryhmän ohjaajille on tehty digikoulutus, joka sisältää käyttöoikeuden vertaisryhmän sähköisiin materiaaleihin. Materiaalit sisältävät ohjaajan käsikirjan, videoklippejä sekä konkreettisia harjoituksia ja tietopaketteja ryhmän toteuttamiseksi ja muussakin nuorten ja muidenkin asiakasryhmien parissa tehtävässä työssä sovellettavaksi. Materiaaleja päivitetään säännöllisesti.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Systemaattisesti kerätyn palautteen perusteella ryhmään osallistuneet nuoret ovat saaneet apua jännittämiseen ja stressin käsittelyyn sekä itsetunnon vahvistamiseen. Erityisesti toiminnallisuus ja vertaistuen saaminen muilta opiskelijoilta on koettu toimintamallin vahvuudeksi. Nuorten kokemuksista on tehty julkaisu RennoX-hyvinvointiryhmä lukiolaisnuorten silmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

RennoX-hyvinvointiryhmä on alunperin kehitetty lukiolaisten tarpeisiin, mutta sitä voidaan toteuttaa paitsi muissa toisen asteen opinnoissa myös yläkouluikäisille. Lisäksi materiaalit ovat hyödynnettävissä vertaisryhmän lisäksi muussa asiakastyössä esimerkiksi yksilötapaamissa ja perhetyössä.

Hyvä ryhmäkoko on 6-8 nuorta. Tällöin vertaiskokemus ei kärsi satunnaisista poissaoloista ja toisaalta vuorovaikutussuhteiden määrä ei ryhmäytymisen ja luottamuksellisuuden näkökulmasta kasva liian suureksi.

Kansikuva
RennoX logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ryhmätoiminta Hyvinvointi

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Nuoret Opiskelijat