Toimintamallissa tehdään tutuiksi robotteja ja kerätään niistä käyttökokemuksia erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmässä.

Tarkempi kuvaus toimintamallista ja esimerkki sen soveltamisesta löytyvät RoboApu-hankkeen loppujulkaisusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Robottien kotikokeilut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa tehdään tutuiksi robotteja ja kerätään niistä käyttökokemuksia erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmässä.

Tarkempi kuvaus toimintamallista ja esimerkki sen soveltamisesta löytyvät RoboApu-hankkeen loppujulkaisusta.

Toteutuspaikka
Kokeilut järjestetään osallistujien kotona / omassa arjessa.
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Luotu

20.04.2020

Viimeksi muokattu

23.09.2020
Ratkaisun perusidea **
Toimintaympäristö **

Robotiikan ja tekoälyn kehityksen on ennustettu muuttavan yhteiskuntaa yhtä paljon kuin Internet. Roboteista on tulossa laitteita, jotka pystyvät tarjoamaan niin fyysistä kuin sosiaalistakin tukea ja toimimaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä ihmisten kanssa. Erityistä tukea tarvitseville robotiikan ja tekoälyn kehitys voi avata aivan uudenlaisia mahdollisuuksia arkeen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallia on kokeiltu MS- tai lihastautia sairastavien henkilöiden kanssa. Kohderyhmä oli aktiivisesti mukana eri vaiheissa:

  • tarveselvitys (kohderyhmän haastattelut) 
  • robottien valinta (tarveselvityksen ja robottipajoista kerätyn palautteen pohjalta)
  • kokeilu (osallistujat kokeilijoina ja jakamassa kokemuksiaan aktiivisesti omissa verkostoissaan)
  • käyttökokemusten keruu (osallistujien haastattelut kokeilujen jälkeen)
  • palaute toimintamallista (seurantakysely osallistujille)
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin avulla saatiin seuraavanlaisia tuloksia:

  • osallistujien näkemys roboteista muuttui ja he näkivät niiden mahdollisuudet oman arjen, itsenäisen asumisen ja kuntoutumisen tukemisessa
  • osallistujat löysivät robotteja, jotka pystyivät auttamaan heitä arjen haasteissa
  • tieto ja kokemus roboteista lähtivät luontevasti leviämään kokeilijoiden omissa verkostoissa
  • nykyisissä roboteissa havaittiin paljon haasteita liittyen niiden saatavuuteen, hintaan, ominaisuuksiin ja käyttöönottoon
  • robotit voisivat tulevaisuudessa tukea erityistä tukea tarvitsevien arjen osallisuutta, aktiivisuutta ja elämänhallintaa monin eri tavoin, mikäli heidän tarpeensa otetaan robottien kehityksessä huomioon
Kansikuva
Robottikopteri tuo naiselle paketin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Robotit Kotona asuminen Pitkäaikaissairaat Apuvälineet Osallisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Robotisaatio ja tekoäly Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat