Robottien kotikokeilujen avulla erityistä tukea tarvitsevat voivat kokeilla tuetusti uuden teknologian mahdollisuuksia omassa arjessaan.

Tarkempi kuvaus toimintamallista ja sen soveltamisesta löytyy RoboApu-hankkeen loppujulkaisusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Robottien kotikokeilut
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Robottien kotikokeilujen avulla erityistä tukea tarvitsevat voivat kokeilla tuetusti uuden teknologian mahdollisuuksia omassa arjessaan.

Tarkempi kuvaus toimintamallista ja sen soveltamisesta löytyy RoboApu-hankkeen loppujulkaisusta.

Toteutuspaikka
Kokeilut järjestetään osallistujien kotona, omassa arjessa.
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

20.04.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Ratkaisun perusidea **
Toimintaympäristö **

Robotiikan ja tekoälyn kehitys muuttaa yhteiskuntaa, ja tämä tulee näkymään myös sosiaali- ja terveysalalla [1]. Roboteista on tulossa laitteita, jotka pystyvät tarjoamaan niin fyysistä kuin sosiaalistakin tukea ja toimimaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä ihmisten kanssa. Ne tuovat siten uudenlaisia tapoja vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien osallisuutta ja aktiivisuutta heidän arjessaan.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että erityistä tukea tarvitsevilla on mahdollisuus kokeilla ja ottaa käyttöön uusia teknologioita ja että heidän tarpeensa huomioidaan robotiikan ja tekoälyn kehityksessä.

[1] Robotics in Care Services: a Finnish Roadmap. (2017) ROSE
consortium.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallia on kokeiltu MS- tai lihastautia sairastavien henkilöiden kanssa. Kohderyhmä oli aktiivisesti mukana eri vaiheissa:

  • tarveselvitys (kohderyhmän haastattelut) 
  • robottien valinta (tarveselvityksen ja robottipajoista kerätyn palautteen pohjalta)
  • kokeilu (osallistujat kokeilijoina ja jakamassa kokemuksiaan aktiivisesti omissa verkostoissaan)
  • käyttökokemusten keruu (osallistujien haastattelut kokeilujen jälkeen)
  • palaute toimintamallista (seurantakysely osallistujille)
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin avulla saatiin seuraavanlaisia tuloksia:

  • osallistujien näkemys roboteista muuttui ja he näkivät niiden mahdollisuudet oman arjen, itsenäisen asumisen ja kuntoutumisen tukemisessa
  • osallistujat löysivät robotteja, jotka pystyivät auttamaan heitä arjen haasteissa
  • tieto ja kokemus roboteista lähtivät luontevasti leviämään kokeilijoiden omissa verkostoissa
  • nykyisissä roboteissa havaittiin paljon haasteita liittyen niiden saatavuuteen, hintaan, ominaisuuksiin ja käyttöönottoon
  • robotit voisivat tulevaisuudessa tukea erityistä tukea tarvitsevien arjen osallisuutta, aktiivisuutta ja elämänhallintaa monin eri tavoin, mikäli heidän tarpeensa otetaan robottien kehityksessä huomioon
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa uusien teknologioiden kokeilemiseen erilaisten erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmien kanssa.

Kansikuva
Robottikopteri tuo naiselle paketin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Robotit Kotona asuminen Pitkäaikaissairaat Apuvälineet Osallisuus

Ilmiöt

Robotisaatio ja tekoäly Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset