Sähköiset palvelut käytössäsi -verkkosivulla on kuvattuna asiakaslähtöisesti kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköiset palvelut. Sivusto on tarkoitettu erityisesti ammattilaisten ja organisaation ulkopuolisten digitukijoiden avuksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sähköiset palvelut käytössäsi -verkkosivu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköiset palvelut käytössäsi -verkkosivulla on kuvattuna asiakaslähtöisesti kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköiset palvelut. Sivusto on tarkoitettu erityisesti ammattilaisten ja organisaation ulkopuolisten digitukijoiden avuksi.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Aino Nokelainen

Luotu

12.12.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Verkkosivun tarkoitus on koota yhteen kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköiset palvelut. Sähköiset palvelut on aina jonkun palvelun asiointiväylä ja tämän takia myös kuvattuna palvelun sivuilla.  Sähköiset palvelut käytössäsi sivun tarkoitus on koota nämä eri palveluiden sähköiset asiointimahdollisuudet yhteen paikkaan. Sisältö on luotu lyhyenä, parin lauseen mittaisina introteksteinä, joissa on linkki varsinaiselle palvelusivulle. Näin eri palveluiden digitaaliset palvelumahdollisuudet löytyvät yhdestä paikasta, mutta minimoimme päällekkäisen päivittämisen tarpeen. Sivuston avulla esimerkiksi asiakasohjaustilanteessa digitukea antavan ammattilaisen tarvitsee mennä vain yhteen osoitteeseen ja yhdessä asukkaan kanssa tutustua digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin.

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhdistyi 23 kunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelut. Siirtyvät sähköiset palvelut olivat kunnasta riippuen hyvin erilaisia ja pirstaleisia. Samaan aikaan erilaiset palvelut lisääntyvät vastaamaan moniin eri asiakas- ja ammattilaistarpeisiin ja toisaalta pirstaleiset palvelut yhtenäistyvät hiljalleen. Digipalveluiden kenttä on siis jatkuvasti muuttuva. Jotta hyvinvointialueen asukkaat ja ammattilaiset tietävät, missä palveluissa on mahdollista asioida sähköisesti, päätettiin luoda sivu, joka kokoaa tämän tiedon. Sivun on tarkoitus toimia myös tietopohjana hyvinvointialueen ulkopuolisille digitukijoille, jotka työssään ohjaavat asukkaita hyvinvointialueen palveluihin. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on erityisesti digitukea antavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset eri kohderyhmissä. Sivustoa on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa ja kuunneltu eri alojen ammattilaisia ja muokattu sivua kommenttien perusteella. Sivusto on kuitenkin jatkuvasti kehittyvä ja muokkaantuva kokonaisuus, joten sivustosta saa antaa palautetta milloin tahansa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Verkkosivua päivitetään sitä mukaa, kun palvelut päivittyvät. Alun perin sivustoa lähdettiin kokoamaan asiakkaita ajatellen, mutta sivusto on saanut kiitosta erityisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolisten organisaatioiden digitukijoilta. Sivusto toimiikin hyvin palvelutarjottimena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Erityisesti kannattaa kiinnittää siihen huomiota, ettei lähde luomaan päällekkäistä sisältöä. Olemme pyrkineet koostamaan sivun niin, että se on helposti silmäillenkin hahmotettavissa ja omaan tarpeeseen sopiva palvelu löytyisi vaivattomasti. Sivustossa on koko ajan pyritty kuvaamaan sisältöä asiakaslähtöisesti eikä palvelulähtöisesti.

Kansikuva
Verkkosivun etusivunäkymä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis