Säkerställande av hemvårdens kvalitet i Österbottens välfärdsområde

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter, anhöriga och personal. Klientresponsen och kvalitetsindikatorer från RAI används för att identifiera brister i kvaliteten, fastställa kvalitetsnivån och följa upp och utvärdera hur kvalitetskraven uppfylls. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Säkerställande av hemvårdens kvalitet i Österbottens välfärdsområde
Toimintamallin lyhyt kuvaus

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter, anhöriga och personal. Klientresponsen och kvalitetsindikatorer från RAI används för att identifiera brister i kvaliteten, fastställa kvalitetsnivån och följa upp och utvärdera hur kvalitetskraven uppfylls. 

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Johanna Talvi

Luotu

29.06.2022

Viimeksi muokattu

29.06.2022

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä