Semppi-terveyspiste on kaikille avoin, maksuton terveyspiste, jossa on tutkittua tietoa terveydestä ja vinkkejä oman terveydentilan ja elämäntapojen arviointiin. Semppi-terveyspiste voi toimia joko fyysisessä pisteessä tai verkossa semppi.fi-sivulla.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.9.2015, viimeksi muokattu 1.10.2015).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Semppi -terveyspiste
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Semppi-terveyspiste on kaikille avoin, maksuton terveyspiste, jossa on tutkittua tietoa terveydestä ja vinkkejä oman terveydentilan ja elämäntapojen arviointiin. Semppi-terveyspiste voi toimia joko fyysisessä pisteessä tai verkossa semppi.fi-sivulla.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.9.2015, viimeksi muokattu 1.10.2015).

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Perusterveydenhuollon yksikkö
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Semppi-terveyspisteiden tarkoituksena on kannustaa kuntalaisia seuraamaan ja arvioimaan omaa terveyttään. Toisaalta terveyspisteiden tarkoituksena on myös toimia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön paikkana ja toimintatapana. Semppi antaa puitteet terveydenedistämistyölle.

Toimintaympäristö **

Kuntalaisten terveyteen voi kuntatasolla vaikuttaa seuraavasti: kuntalainen itse omilla valinnoillaan, kunnan eri tahojen toiminnan (kuten palvelujen) kautta sekä kunnan strategisen suunnittelun kautta. Semppi-terveyspisteiden kehittämisen taustalla on ollut tarve siitä, että kuntalaisten tulisi ottaa vastuuta omasta terveydestään ja toisaalta siitä, että kuntien tulee järjestää matalan kynnyksen palveluja asukkailleen. Terveydenhuollon organisaation näkökulmasta katsottuna kyse on myös tiukilla olevien resurssien uudelleen suuntaamisesta, kun esimerkiksi verenpainetta ei tarvitse mennä mittauttamaan hoitajalle asti vaan sen voi tehdä itsenäisesti ohjeistuksen mukaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuntalaiset. Kuntalaisten tehtävä Semppi-terveyspisteellä on oman terveydentilansa seuranta ja arviointi sekä tiedon hakeminen terveyteen liittyvistä teemoista. Tiedon ja arvioinnin avulla kuntalainen saa eväitä omasta terveydestä huolehtimiseen ja elintapamuutoksen tekemiseen. Yhdistysten/järjestöjen tehtävä Semppi-terveyspisteellä on järjestää terveyden edistämisen tapahtumia joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Semppi-terveyspiste voi sijaita terveydenhuollon toimipisteissä, kirjastoissa, oppilaitoksissa, kaupoissa, huoltoasemilla tai järjestöjen toimitiloissa (tai muualla missä ihmiset liikkuvat). Semppi on yhtenäinen tila, joka on opasteilla ja muulla materiaalilla selkeästi merkitty (tarramatto, mobilet, kyltit). Terveyden teemoja on pisteellä yhdeksän: päihteet, savuttomuus, ravitsemus, painonhallinta, liikunta, mielen hyvinvointi, uni, seksuaaliterveys ja verenpaine. Jokaisella pisteellä on esillä teemojen mukaista, paperista terveysmateriaalia omissa teemalokerikoissaan. Materiaalia on karsittu aiemmasta ja yhdessä pisteiden yhdyshenkilöiden kanssa on sovittu suositeltavasta materiaalista. Materiaalin määrä on pyritty pitämään kohtuullisena. Sempeillä on myös mittausvälineitä, kuten verenpainemittari, vaaka ja vyötärönympärysmittanauha sekä kirjalliset ohjeet mittausten tekemiseen ja tulosten tulkintaan. Sempeillä on lisäksi tietokone, jolta pääsee semppi.fi-sivustolle sekä sieltä ohjautuviin linkkeihin luotettavan terveystiedon lähteille. Sempin yhdeksän teemaa löytyvät myös verkosta. Sivuilta on yhteys Medinet-omaterveyspalveluun, jonne omia mittaustuloksiaan voi käydä kirjaamassa heti mittausten jälkeen. Nämä tiedot ovat myös lääkärien ja hoitajien nähtävissä. Semppi.fi-sivujen myötä jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus asioida Sempillä myös esimerkiksi kotoa tai reissusta käsin. Kuntalaista lähestytään kaikessa Semppi-toiminnassa positiivisella ja nykyaikaisella viestinnällä, herättelevällä otteella.

Terveydenhuollon ammattilaisen tai pisteen yhdyshenkilön tehtävänä on ohjata kuntalaisia käyttämään Semppi-terveyspistettä. Yhdyshenkilön tehtävä on lisäksi pitää huolta pisteen siisteydestä ja ylläpidosta sekä mahdollisesti organisoida siellä toimintaa. Yhdyshenkilöt kutsuvat kaksi kertaa vuodessa paikallisia toimijoita suunnittelukokoukseen, jossa tulevat Semppi-tapahtumat suunnitellaan vuosikellon mukaan. Mikäli yhdyshenkilö on terveydenhuollon ammattilainen, huolehtii hän myös mittausvälineiden (vaaka, verenpainemittari) huollosta tarvittaessa. Jos yhdyshenkilö ei ole terveydenhuollon ammattilainen, tulee varmistaa että välineet huolletaan asiallisesti ja säännöllisin väliajoin esimerkiksi terveydenhuollon toimipisteessä.

Pop Up -Semppi
Pop Up -Semppi on siirreltävä terveyspiste, jonka voi viedä tapahtumiin tai uusiin, yllättäviinkin paikkoihin joissa ei Semppiä normaalisti ole. Tapahtumissa Sempin näkyvyys tehdään matolla, roll-upilla ja esittelypöydällä sekä tapahtumaan tai teemaan sopivalla materiaalilla. Tapahtumissa voi myös tehdä erilaisia terveysmittauksia. Pop Up -Semppi on viety esimerkiksi kouluihin, kirjastoautoon, huoltoasemille, messuille, torille ja kirpputoritapahtumaan. Siirreltävän Pop Up -Sempin ansiosta voidaan kohdata terveyden edistämisen kannalta tärkeitä kohderyhmiä kuten työttömiä ja maahanmuuttajia.

Sähköinen Semppi-terveyspiste
Sähköinen Semppit-terveyspiste löytyy osoitteesta www.semppi.fi. Sempin yhdeksän terveyden teemaa löytyvät myös verkosta. Sivuilta on yhteys Medinet-omaterveyspalveluun, jossa voi käydä lukemassa ja merkkaamassa omia terveystietojaan. Nämä tiedot ovat myös lääkärien ja hoitajien nähtävissä. Semppi.fi-sivujen myötä jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus asioida Sempillä esimerkiksi kotoa tai reissusta käsin mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Fyysinen Semppi-terveyspiste
Semppi-terveyspiste voi sijaita terveydenhuollon toimipisteissä, kirjastoissa, oppilaitoksissa, kaupoissa, huoltoasemilla tai järjestöjen toimitiloissa, siis paikoissa missä ihmiset liikkuvat. Semppi on yhtenäinen tila, joka on opasteilla ja muulla materiaalilla selkeästi merkitty. Terveyden teemoja on pisteellä yhdeksän: päihteet, savuttomuus, ravitsemus, painonhallinta, liikunta, mielen hyvinvointi, uni, seksuaaliterveys ja verenpaine. Jokaisella pisteellä on esillä teemojen mukaista, paperista terveysmateriaalia omissa teemalokerikoissaan. Materiaalin määrä on pyritty pitämään kohtuullisena. Sempeillä on myös mittausvälineitä, kuten verenpainemittari, vaaka ja vyötärönympärysmittanauha sekä kirjalliset ohjeet mittausten tekemiseen ja tulosten tulkintaan. Sempeillä on lisäksi tietokone, jolta pääsee semppi.fi-sivustolle sekä sieltä ohjautuviin linkkeihin luotettavan terveystiedon lähteille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pohjois-Karjalassa on jo kauan ollut itsehoitopisteitä, jotka ovat toimineet erilaisissa paikoissa, erilaisilla nimillä ja toimintatavoilla. Syksyllä 2014 alkoi kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli nimetä itsehoitopisteet uudelleen, luoda niille yhtenäinen ilme ja muutenkin yhtenäistää niitä. Uudistuksen myötä pisteille toivottiin löytyvän uusia, terveydenhuollon toimipisteiden ulkopuolella sijaitsevia paikkoja ja uusia kävijöitä. Uudistuksen ajatuksena oli, että asioiminen terveyspisteellä olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Entisiä itsehoitopisteitä oli maakunnassa 53 kappaletta ennen Semppi-uudistusta. Suurin osa niistä oli terveydenhuollon toimipisteissä. Kehittämistyön tarkoituksena on ollut karsia pois sellaisia pisteitä, joilla ei ole paljon käyttöä sekä löytää uudenlaisia paikkoja pisteille. Tällä hetkellä uusi Semppi-ilme on 30 pisteellä ja muutostyö on vielä kesken. Painopiste on myös siirtymässä niin, että yli puolet Sempeistä on jo muualla kuin terveydenhuollossa. Täysin uusia toimipaikkojakin on löytynyt.

Kävijämäärien lisääntymistä on vaikea arvioida, koska ennen uudistusta vain osalla pisteissä on ollut kävijäseurantaa, josta ovat vastanneet pisteiden yhdyshenkilöt. Kävijäseurantaa kuitenkin tehdään satunnaisesti ja tulevaisuudessa sitä on tarkoitus tehostaa liikeanturimittareihin perustuvan tiedon avulla. Semppi.fi-verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet niiden avautumisen myötä. Semppi-uudistuksen tarkoituksena oli myös kehittää yhtenäinen, toimiva ja edullinen ilmemateriaali terveyspisteille. Ulkoiset ratkaisut saatiin toteutettua siten, että ne soveltuvat hyvin erilaisiin paikkoihin. Ilmemateriaalin kustannuksiksi tuli 250 €/piste. Semppi-terveyspisteiden yhdyshenkilöiltä ja järjestötoimijoilta saadun palautteen perusteella uudistunut ilme on ollut toimiva, näkyvä ja siisti. Ulkoasumuutoksillä pyritään myös siihen, että kuntalainen tunnistaa Semppi-terveyspisteet yhdeksi samaksi asiaksi, vaikka törmäisi niihin erilaisissa paikoissa. Semppi-terveyspisteiden tunnettuuden lisääntymistä kuntalaisten keskuudessa ei ole toistaiseksi vielä arvioitu.

Semppi-terveyspisteiden yhdyshenkilöitä ja paikallisia järjestötoimijoita on haluttu aktivoida toimimaan Sempeillä ja Pop Up -Sempeillä. Erilaisia aktivointitoimia ovat olleet esimerkiksi yhdyshenkilöiden kehittämis- ja koulutuspäivät kahdesti vuodessa, paikallisen terveydenedistämistoiminnan suunnittelupalaverit sekä pisteisiin liittyvä viestintä ja tiedottaminen. Kehittämis- ja koulutuspäivien teemat ovat vaihdelleet ja niistä on saanut eväitä mm. terveystapahtumien järjestämiseen, yhteistyön lisäämiseen, terveysviestintään sekä pisteiden rakenteellisiin ratkaisuihin liittyen. Päivistä saatu palaute on ollut positiivista. Kansanterveyden keskus pitää säännöllisesti yhteyttä pisteiden yhdyshenkilöihin ja tarjoaa myös valmista viestintämateriaalia käytettäväksi. Näin pisteen yhdyshenkilön työtaakka viestinnän osalta ei kasva liian suureksi. Terveyden edistämisen tapahtumia järjestetään maakunnassa vuosittain suuri määrä, joista osassa myös kansanterveyden keskus ja PKSSK ovat mukana. Osa tapahtumista on paikallisesti suunniteltu ja toteutettu järjestö- ja kuntatoimijoiden kesken. Pop Up -Semppi antaa tunnistettavan ja luokseen kutsuvan ilmeen myös näille tapahtumille. Semppi-tapahtumia onkin ollut vähintään noin 40 vuodessa. Erilaisiin paikkoihin vietävien Pop Up -Semppitapahtumien määrä on lisääntynyt ja tulevaisuudessa Pop Up -tyyppiset tapahtumat ovat niitä, joilla voidaan kohdata terveyden edistämisen kannalta tärkeää kohderyhmää. Hyviä kokemuksia on saatu viemällä Semppi-terveyspiste esimerkiksi huoltoasemalle tai kirjastoautoon.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus vastaa semppi.fi -sivustosta. 

Kansikuva
Semppi-piste ja sen henkilökuntaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tapahtumatuotanto

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset

Kohderyhmä

Ikäihmiset Työikäiset