Senioriverkko - virtuaalista hyvinvointia ikääntyville

Virtuaalista hyvinvointia ikääntyville (2011-2013). Verkkoviestintäympäristöjen sekä muun tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ikääntyvän arjessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Senioriverkko - virtuaalista hyvinvointia ikääntyville
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaalista hyvinvointia ikääntyville (2011-2013). Verkkoviestintäympäristöjen sekä muun tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ikääntyvän arjessa.

Toteutuspaikka
Helykodit ry, Helsinki
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Minna Piispanen

Luotu

19.05.2020

Viimeksi muokattu

19.05.2020
Ratkaisun perusidea **

Loppuraportissa.

Toimintaympäristö **

Tieto- ja viestintäteknologian (tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot) avulla iäkkäät, kotona olevat ihmiset kykenevät osallistumaan yhteiskuntaan tasa-arvoisina. Heidän osallistumismahdollisuutensa vahvistuvat ja elämänpiiri laajenee.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pääasiallinen kohderyhmä on kodeissaan asuvat ikääntyneet, joiden toimintakyvyn rajoitteet estävät tai rajoittavat vuorovaikutusta muiden kanssa, tiedon saantia sekä asioiden hoitamista. Projektista hyötyvät myös muut ikääntyneet, ikääntyneiden läheiset, omaishoitajat, ystävät sekä ammattihenkilöstö.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Loppuraportissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Loppuraportissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Loppuraportissa.

Kansikuva
Anja ja iPad

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Verkostot Vanhuspalvelut Viestintä Hyvinvointi Digitaaliset palvelut

Ilmiöt

Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot

Kohderyhmä

Ikäihmiset