Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/ Rovaniemi

Työkykyohjelman mukainen sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kuvaus Rovaniemen alueella, Työkyky käyttöön hankkeessa seuraavien palveluiden osalta:
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten työtoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus.

Toimintaympäristö **

Hallituksen Työkykyohjelma tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. 

Työkyky käyttöön- hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillinen palvelukokonaisuus osatyökykyisten tunnistamiseksi, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi. Haluamme Lapissa erityisesti vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua ja viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta siihen suuntaan, että jokaisella olisi oikeus  ja mahdollisuus löytää omaa työkykyään vastaavaa työtä. Työkyky käyttöön- hanke integroi tulevaisuuden sote-keskuksen palvelut muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien palveluihin. Keskeisimmät yhdyspinnat ovat TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut (sisältäen Ohjaamo-palvelut), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos (KELA) sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
 

Sosiaalipalvelujen osalta asiakasohjaus hankkeeseen tapahtuu sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palveluista sekä vammaissosiaalityön palveluista. Tehdyn asiakasanalyysin mukaan sosiaalihuollon palveluissa on tällä hetkellä noin 100 asiakasta, jotka hyötyisivät haettavan hankkeen palveluista, erityisesti tuetun työhönvalmennuksen osiosta. Asiakkaat ovat osatyökykyisiä ja heillä voi olla erilaisia terveydellisiä rajoitteita. Asiakkaat voivat olla työttömiä työnhakijoita, sairauspäivärahalla olevia tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai vammaisia henkilöitä. He ovat joko edenneet kuntoutusvaiheesta tai ovat suoraan työllistymisvaiheessa, mutta tarvitsevat tukea työllistyäkseen. Myös eläkkeellä olevat henkilöt voivat olla osatyökykyisiä, mutta he eivät aina ole rekisteröityneet työnhakijoiksi TE-hallintoon, vaikka olisivatkin vailla työtä. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei riittävästi tue asiakkaiden työelämään pääsyä.

 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kuntouttava työtoiminta, I versio palvelukuvauksista ja palvelupolusta liitteenä

Vammaisten työtoiminta, palvelukuvaus liitteenä
 

Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus, liitteenä