Sosiaalisten innovaatioiden päivä on tarkoitettu innovaatioiden käyttöönottajille, kehittäjille ja rahoittajille. Seuraava Sosiaalisten innovaatioiden päivä on Helsingin kaupungitalon tapahtumatorilla 7.11.2024 .

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalisten innovaatioiden päivä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalisten innovaatioiden päivä on tarkoitettu innovaatioiden käyttöönottajille, kehittäjille ja rahoittajille. Seuraava Sosiaalisten innovaatioiden päivä on Helsingin kaupungitalon tapahtumatorilla 7.11.2024 .

Toteutuspaikka
Pilottitapahtuma oli Helsingissä 7.11.2023 johon liittyi kaksi teemalliset satelliittitapahtumaa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Sonja Londen

Luotu

10.07.2023

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Yhteiskunnallinen ympäristö

Yhteiskunnallinen kysyntä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiselle.

Taloudellinen ympäristö

Rahoitusmarkkinoiden kehitys, kuten pääomasijoitustoiminnan merkityksen kasvu innovatiivisten yritysten rahoituksessa.

Kulttuurinen ympäristö

Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden ihmislähtöisyyteen ja ihmisten osallisuuteen kehittämisessä, mikä liittyy kulttuurisiin arvoihin ja asenteisiin.

Sosiaalinen ympäristö

Poikkisektoraalista yhteistyötä, organisaatioiden ja sidosryhmien osallisuutta sekä yhteiskunnan eri toimijoiden roolia sosiaalisen ja yhteiskunnalisten innovaation kehittämisessä.

Ympäristötekijät 

Sosiaalisen ja yhteiskunnalliseten innovaation kehittämisellä ja toiminnalla voi olla vaikutuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tapahtuman kohderyhmänä ovat sosiaalista innovaatioista kiinnostuneet, niitä kehittäneet tai käyttöönottaneet

  • Yhteiskunnalliset yritykset
  • Järjestöt ja kansalaisyhteiskunnan toimijat
  • Yrittäjät ja yritykset
  • Julkiset organisaatiot
  • Rahoittajat ja sijoittajat

Helsingin päätapahtumasta 7.11.2023 ja siihen liittyvistä satellittitapahtumista löydät tietoa ja linkkejä Kehittämisen polku -välilehden alla olevan Oivalla ja ymmärrä -väliehden Toteutussuunnitelma-osiosta. Luetteloa päivitetään tietojen täydentyessä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Oheisessa esityksessä 7.11.2023 tapahtumapäivän arvioinnissa (18.12.2023) on koottu kokemukset ja ajatuksia seuraavan tapahtuman järjestämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Osatavoite 1: Rahoittajat esittelevät innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuuksiaan ja toimijat voivat verkostoitua ja esitellä omia joko uusia ideoitaan tai implementoitavia käytäntöjään.

Tavoite toteutui. Pilottitapahtumaan osallistui 10 organisaatiota. Tilaisuudessa oli läsnä myös kaksi yksityisrahastoa esittelypisteiden kanssa. Etäosallistujia ei ollut mahdollista tunnistaa.Iltapäivän ohjelmaosuutta ei striimattu, koska suunnitteluvaiheessa ajateltiin maakunnissa syntyvän omia ”leijonanluolia”.

Palautetta saatiin 29 osallistujalta, joista 13 osallistui Helsingin tapahtumaan ja 16 aamupäivän etätapahtumaan. Palautteen antaneista etäosallistujista viisi oli Uudeltamaalta, kolme Pohjois-Savosta, kolme Pohjois-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta kaksi, Kanta-Hämeestä kaksi ja Varsinais-Suomesta yksi vastaaja.

Arviointiasteikko hyödytön -2, jokseenkin hyödytön -1, en osaa sanoa 0, jokseenkin hyödyllinen 1 ja hyödyllinen 2.

Helsingin lähitapahtumaan osallistuneet arvioivat ohjelmasta hyödyllisimmiksi (mediaani 2) arvioitiin a) Tilaisuuden Ilkka ja Vappu Taipaleen avaussanat, b) Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin erilaiset toimijat ja toimijaverkostot, Tuula Jäppinen, c) Aamupäivän rahoittajatahojen paneelikeskustelu ja d) Iltapäivän "Innokylän leijonan raatilaisten antamat palautteet. Arviointikehikon kommentointi, Risto Raivio (EU) mediaani 1,5.

Etätapahtumaan osallistuneet (N11) arvioissa mediaani 2 tuloksen saivat ekosysteemin esittely ja rahoittajapaneeli.

Saatu kirjallinen palaute oli vähäistä. Etäyhteydellä osallistuneita ei rekisteröity, joka oli huono idea. Jatkossa tämän kaltaisiin tapahtumiin tulisi osallistua vain rekisteröityneet, joka mahdollistaisi paremman palautteen keräämiseen ja osallistujien profiloinnin.

Saadun kirjallisen ja suullisen palautteen mukaan tapahtuman perusidea vastasi tarvetta. Rahoittajien väliselle yhteistyölle on tarvetta sekä erilaisten rahoittajamotiivien avaamista sosiaalisia innovaatioita kehittäville. Verkostoitumistavoite ei toteutunut. Päivä tuotti uusia ideoita, uutta tietoa ja osaamisen vahvistusta osallistujille.

Iltapäivän ”innokylän leijonanluola” olisi kannattanut myös striimata. Tämä kannattaa huomioida seuraavan tapahtuman suunnittelussa.

 

Osatavoite 2: Pääpaino tapahtumassa on sosiaalisissa innovaatioissa, jotka edistävät työelämän ulkopuolella olevien ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien asemaa.

Tavoite ei toteutunut. Työelämän ulkopuolella olevien ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien toimijat eivät juurikaan aktivoituneet esittämään ratkaisuja ”Innokylän leijonanluolaan”.

 

Osatavoite 3: Tapahtumajärjestelyistä vastaa hankkeen päätoteuttaja (THL) ja tapahtuman sisällöllisestä toteutuksesta Soste.

Tavoite toteutui.

 

Osatavoite 4: Toteutukseen ja suunnitteluun osallistuvat hankkeen osatoteuttajat. Hankkeen yhteistyöverkostoja ja yhteistyökumppaneita osallistetaan päivän suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoite toteutui. Päivän ohjelman toteutuksen toteuttivat THL (Innokyä), SOSTE, Säätiöt ja rahastot ry, S-pankki Oy, Startmore Oy, Kuntoutussäätiö sr, SOILA-hanke ja Hämeen ELY-keskus. Päivän ideointiin osallistui kaikki hankkeen toimijat. 

 

Tuotostavoite: a) Sosiaalisten innovaatioiden päivä ja b) konsepti vastaavien tilaisuuksien järjestämiseen sekä rahoittajien väliseen yhteistyöhön.

Tavoite toteutui. Saadun suullisen ja kirjallisen palautteen mukaan pilotoidulle päivälle on tilausta. Suunnittelussa kannattaa olla mukana laaja ja sitoutunut joukko toimijoita. Päivän konsepti kuvataan Innokylän toimintamallina.

Kansikuva
Hahmo ja ideoiden lamppu

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä