Sote-aseman avovastaanottotoiminnan mielenterveys- ja päihdetyön toimintaperiaatteet

Toimintamalli on kuvaus perustason mielenterveys- ja päihdetyön sovituista käytännöistä, toimintatavoista ja periaatteista. Toimintamalli sisältää keinoja tunnistamiseen, puheeksiottamiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä tukea hoidon porrastukseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-aseman avovastaanottotoiminnan mielenterveys- ja päihdetyön toimintaperiaatteet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli on kuvaus perustason mielenterveys- ja päihdetyön sovituista käytännöistä, toimintatavoista ja periaatteista. Toimintamalli sisältää keinoja tunnistamiseen, puheeksiottamiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä tukea hoidon porrastukseen. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Kaija Saari

Luotu

08.05.2023

Viimeksi muokattu

30.10.2023
Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan Tulevaisuuden SOTE-keskus hankkeessa (PirSOTE) on tavoitteeksi asetettu vahvistaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, kts yksityiskohdat:Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskuskehittämisohjelma, hankesuunnitelma vuosille 2020-2023.pdf (innokyla.fi) . Vahvistamisen keinoiksi on hankesuunnitelman mukaan osaamisen lisääminen sekä työnjaon selkeyttäminen perustason sisällä sekä suhteessa erikoissairaanhoitoon.  Toimintamallissa on hyödynnetty myös mielenterveysstrategian (Kansallinen mielenterveysstrategia - THL) mukaista ajatusta siitä, että palvelut ovat laaja-alaisia ja tarpeisiin perustuvia. Mallia ohjaavat lait, kansalliset strategiat, kiireettömän hoidon porrastus, hoito-ohjelmat ja Käypä hoito- ja Palko suositukset

Geneerisen mallin toimintaperiaatteiden taustalla on ollut Ylöjärvellä laadittujen "Aikuisen perustason mielenterveyspalvelut" sekä "Työikäisen perustason päihdepalvelut"  ja tämä Pirkanmaan malli on laadittu yhteiskehittämisen menetelmää käyttäen.

Geneerinen malli auttaa ammattilaista tunnistamaan, ottamaan puheeksi sekä ohjaamaan asiakasta tarpeensa mukaiselle hoitotaholle.

Toimintaympäristö **

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden haasteet ovat olleet näkyvissä jo pitkään. Avun saaminen on viivästynyt sekä asiakkaita on ohjattu jonosta toiseen. Tämän geneerisen toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa asiakkaita saamaan apua aikaisemmin sekä perustason avovastaanoton ammattilaisia (erityisesti malli tukee sairaanhoitajan työtä) rohkaistumaan tunnistamaan ja ottamaan puheeksi mielenterveyden ja päihdekäytön asiakkaan kanssa. Mallissa on kuvattu moniammatillisesti vastaanottopalveluiden työnjakoa mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden osalta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pirkanmaan hyvinvointialueen Soteasemien:

-asiakkaat ja heidän läheiset

-eri ammattiryhmien työntekijät

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia viedään eteenpäin yksiköiden osastotunneilla, lisäksi malli on käytettävissä Hoituessa (hoituki.fi), mistä se on jokaisen ammattilaisen käytettävissä ja työn tukena.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Perustason vastaanottopalveluiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamalli ja eri ammattilaisten rooli mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden hoidossa on selkeytynyt. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa vastaanottopalveluiden mielenterveys -ja päihdepalveluihin. 

Kansikuva
Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön kohtaamisen ja palveluohjauksen tuki

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä