Suoritekäsikirja perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan

Suoritekäsikirjan tarkoituksena on määritellä toiminnassa käytettäviä käsitteitä, yhtenäistää suoritteiden kirjaamista ja tilastointia sekä tukea ammattilaisen toiminnan tilastointia käytännön läheisesti. Suoritekäsikirjan käytön koulutus ja käyttöönotto.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suoritekäsikirja perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suoritekäsikirjan tarkoituksena on määritellä toiminnassa käytettäviä käsitteitä, yhtenäistää suoritteiden kirjaamista ja tilastointia sekä tukea ammattilaisen toiminnan tilastointia käytännön läheisesti. Suoritekäsikirjan käytön koulutus ja käyttöönotto.

Toteutuspaikka
Kymsote, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marika Kurko

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

08.11.2022
Toimintaympäristö **

Kirjaaminen on oleellinen osa potilaan hyvää hoitoa. Hyvällä ja tarkoituksenmukaisella kirjaamisella varmistetaan tiedon siirtyminen muille potilaan hoitoon osallistuville sekä turvataan hoidon jatkuminen ja laatu. Kirjaaminen on oikeus ja velvollisuus, sen avulla tehdään tehty työ näkyväksi.

Vaatimuksia kirjaamiselle asettavat lainsäädäntö, asetukset sekä organisaation sisäiset kirjaamisohjeet. Diagnoosien kirjaaminen on pakollista ja ne kertovat osaltaan siitä mitä on tehty ja tehdystä työstä muodostuu rahoitus. 

Suoritekäsikirjan avulla on tarkoitus ohjata ammattilaisia dokumentoimaan työnsä samalla tavalla . Kun suoritteiden kirjaaminen ja tilastointi on yhtenäistä, on raportointi vertailukelpoista ja laskutus toimii suhteessa suoritteisiin oikein​. Tällä myös edistetään palveluverkon johtamisen tueksi tarvittavan laadukkaan tietovarannon rakentumista.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ammattilaiset perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. Esihenkilöt.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä