Suun terveydenhuollon matalan kynnyksen palvelut nuorille aikuisille

Suuhygienisti jalkautuu Ohjaamoon, Etsivään nuorisotyöhön ja terveysneuvontapisteeseen. Nuoret voivat samalla varata ajan tutulle suuhygienistille ja kertoa peloistaan, huolistaan. Ammattilaisten kesken on sovittu ketterät yhteydenottotavat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suun terveydenhuollon matalan kynnyksen palvelut nuorille aikuisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suuhygienisti jalkautuu Ohjaamoon, Etsivään nuorisotyöhön ja terveysneuvontapisteeseen. Nuoret voivat samalla varata ajan tutulle suuhygienistille ja kertoa peloistaan, huolistaan. Ammattilaisten kesken on sovittu ketterät yhteydenottotavat. 

Toteutuspaikka
Pilotti tehty Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä, jossa toiminta jatkuu pilotin jälkeen. Toimintamallia on aloitettu skaalamaan koko Kanta-Hämeeseen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Pilvi Nieminen

Luotu

26.10.2022

Viimeksi muokattu

17.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ohjaamon ammattilaisilla on käytössä suora numero suuhygienistille, jonka avulla suuhygienistin saa kontaktoitua vaivattomasti ilman takaisinsoittojärjestelmää. Toiminta tapahtuu nuoren luvalla. Osalle nuorista puhelimella soittaminen on haastavaa erityisesti takaisinsoittojärjestelmään.  Alueella ei ole vielä nettiajanvarausta käytössä eikä chat-palvelua. 
Terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössä myös potilastietojärjestelmän sisäinen viestintämahdollisuus. Omaolon hyvinvointitarkastuksen voi avata nuorelle sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilainen. 
Tutun suuhygienistin vastaanotolle meneminen on madaltanut monien pelkäävien nuorten kynnystä tulla hoitoon ja se on myös parantanut hoitoon sitoutumista. Suuhygienistin vastaanotolla keskustellaan ja kartoitetaan suun terveyden tilannetta mahdollisesti katsomalla suuhun. Nuorilla on itsellä mahdollisuus osallistua hoidon etenemiseen; mikäli hammaslääkärille meneminen koetaan aluksi jännittävänä, on mahdollista käydä vain suuhygienistin vastaanotolla ja aika hammaslääkärille varataan vasta kun nuori itse haluaa. Tarvittaessa suuhygienisti menee mukaan hammaslääkärin vastaanotolle.
 

Toimintaympäristö **

Suun terveys vaikuttaa nuoren sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntoon, minäkuvaan ja liitännäisenä esim. työhaastetteluihin - uskallukseen puhua ja hymyillä. Tiedon lisääminen omasta suun terveydestä ja näköalattomuuden vähentäminen vaikuttavat myös taloudellisesti sekä yhteiskunnallisesti vähentäen pieneltä osaltaan syrjäytymisriskiä sekä kalliita päivystyskäyntejä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän mallia on lähdetty jalkauttamaan elo-syyskuussa 2022 koko Kanta-Hämeeseen, Riihimäen seudulla toiminta on vakiintunut pilotin jälkeen. Skaalaminen käynnistettiin toukokuussa 2022, jolloin kutsuttiin Kanta-Hämeen Ohjaamojen, Etsivän Nuorisotyön sekä suun terveydenhuollon ammattilaiset kuuntelemaan Riihimäen seudun pilotin tuloksia. Alkusyksyksi 2022 sovittiin aluekohtaiset tapaamiset, jossa sovittiin paikallisesti toimintamallin skaalamisesta. 

Syksyllä 2022 alueen tapaamisissa sovittiin mallin käytön laajentamisesta. Mukana keskusteluissa olivat suun terveydenhuollon ja nuorten terveyspalveluiden edustus, etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo palvelut. Kokoonpanot vaihtelivat hiukan alueen nuorten palveluiden sisällöistä johtuen. Syksyllä 2022 orientoiduttiin yhteistyöhön.

Hämeenlinnassa malli otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Suuhygienisti ja hammashoitaja jalkautuvat kerran kuukaudessa Ohjaamoon ja nuoret voivat varata ajan suoraan suun terveydenhuoltoon. Forssan seudulla jalkautuminen aloitettiin syksyllä 2022 nuorten palveluihin sekä keväällä Ohjaamoon, mutta toiminta on vielä epäsäännöllistä. Forssassan seudulla säännöllinen toiminta Ohjaamossa aloitettiin marraskuussa 2023. Janakkalassa aloitettiin jalkautumalla ammattiopistoon nuorten pariin (Janakkalassa ei ole Ohjaamo -toimintaa). Hattulaan toimintamalli otetaan käyttöön nuorten aikuisten palveluissa tammikuussa 2024.    

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemukset mallista ovat erinomaisia niin työntekijän kuin asiakkaankin näkökulmasta. Hoitokäynnin jälkeen tulleessa asiakaspalautteessa sanottiin selvästi: ”Suuhygienisti, aivan mahtava työssään! Juuri oikeassa ammatissa ja niin mahtava tuki! Kiitos!” Kohderyhmän nuoret ovat usein runsaan hoidon tarpeessa ja mallista saatu terveyshyöty on ilmeinen. Terveyskäyttäytymisen muutos vie usein aikaa, mutta nuoret selvästi pohtivat asioita ja ottavat niitä puheeksi jatkokäynneillä. Hoitosuhde ei pääty siis hampaiden tullessa kuntoon, vaan sitä jatketaan usein suuhygienistin vastaanotolla aktiivisen hoidon jälkeenkin. Näin pidetään huolta siitä, että tilanne ei pääse uudestaan akutisoitumaan ja nuori saa tuen myös pidemmälle ajalle.
On laskettu, että syrjäytymisriskissä olevia nuoria on palveluiden piiriin saatu keskimäärin yksi jokaista suuhygienistin toimintamalliin käyttämää työtuntia kohti. Jotta resurssien kohdentaminen olisi mahdollista, on näitä asiakasryhmiä tunnistettava ja heidän tavoittamisekseen kehitettävä menetelmiä.

Joulukuuhun 2023 mennessä Riihimäen seudulla on suun terveydenhuollon piiriin ohjautunut n. 200 nuorta ja nuoret ovat sitoutuneet hoitoon. Hämeenlinnassa toiminta aloitettiin keväällä 2023 ja n. kolmen kuukauden aikana suun terveydenhoitoon on ohjautunut jo 15 nuorta.
Malli skaalataan koko Kanta-Hämeen alueelle loppuvuonna 2023. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jalkautuvaan työhön täytyy löytyä resurssia sekä omata hyvät kohtaamistaidot nuorten suhteen. Suun hoitopelkoa vähentävät keinot on hyvä olla osaamispatteristossa myös. Läppäri etäyhteydellä jalkautuvassa työssä on tärkeä, jotta esim. ajanvarauksia voi tehdä suoraan esim. Ohjaamossa ja terveysneuvontapisteissä.

 

Jos olet kiinnostunut toimintamallista, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Petra Härmä 

Terveydenedistämisen koordinaattori, Suun terveydenhuolto

petra.harma(a)omahame.fi

Kansikuva
Suun terveyden edistäminen syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä