Talousneuvola - Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen toimintamalli

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa tarjotaan talousneuvontaa. Tavattavissa ovat talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, Kelan ja sosiaalipalveluiden asiantuntijat. Etelä-Pohjanmaalle on luotu talousneuvolatoiminnasta maakunnallinen toimintamalli.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Talousneuvola - Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa tarjotaan talousneuvontaa. Tavattavissa ovat talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, Kelan ja sosiaalipalveluiden asiantuntijat. Etelä-Pohjanmaalle on luotu talousneuvolatoiminnasta maakunnallinen toimintamalli.

 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Tikkala

Luotu

23.02.2023

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ratkaisun perusidea kuvattuna liitteessä. Hyvintointialueen sivuilta saatavissa tarkempaa tietoa palvelun saatavuudesta Talousneuvola - Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi).

Toimintaympäristö **

Kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut yhtäjaksoisesti noussut noin 20 vuoden ajan ja noussut historiallisen korkeaksi. Takuusäätiön mukaan noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Valtiovarainministeriö on asettanut elokuussa työryhmän arvioimaan keinoja, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin estää ja vähentää.  Kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen on nostettu tavoitteeksi myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. (Kotitalouksien velkaantumisen rajoittaminen (eduskunta.fi)

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, joka on suunnattu kaikille kansalaisille. Talousneuvolassa on mahdollista asioida myös nimettömänä.

Talousneuvola tarjoaa apua pieniin tai suuriin talouteen liittyviin kysymyksiin, esimerkiksi velkatilanteisiin, arjen talouden haasteista selviytymiseen, muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen tai epäselvään tulo-/etuustilanteeseen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ks. liite "kuvaus talousneuvolatoiminnasta"

Toiminnassa mukana olevat organisaatiot ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa toimintaa koko hyvinvointialueelle suunnatun pilottivaiheen jälkeen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ks. liite "kuvaus talousneuvolatoiminnasta"

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ks. liite "kuvaus talousneuvolatoiminnasta"

Talousneuvola on tavoittanut asiakkaita, joilla palvelutarpeesta huolimatta ei ole ollut aiempaa kontaktia esim. sosiaalipalveluihin tai talous- ja velkaneuvontaan. Asiakkaat ovat kokeneet palvelun hyödylliseksi ja tuoneet esiin sitä, että olisivat tarvinneet palvelua jo aiemmin. Mukana olevat asiantuntijat kokevat toiminnan olevan vaikuttavaa, sillä yhdessä tapaamisella selviää asiakkaan kokonaistilanne ja myös oma osaaminen keskeisen verkoston toiminnasta/paveluista karttuu ja pysyy ajan tasalla.

Kansikuva
Talousneuvola

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä