Neuvonta

Suodata hakutuloksia
Themes
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innokylän verkkopalvelu tukee kehittämistyötä prosessin eri vaiheissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Neuvonta
Hyvinvointi
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli edistää omaehtoista asumisen ennakointia ikääntymisen näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Hämeenlinna
Aihealueet
Vanhemmuus
Sosiaalihuolto
Neuvonta
Varhainen tunnistaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemmuuden tuen Tsemppibotti tarjoaa vanhemmalle ohjausta ja neuvontaa sekä ketterän yhtyedenottokanavan oman perhekeskuksen työntekijään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kriisityö
Sosiaalihuolto
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenter

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähineuvonta antaa helposti saavutettavaa ja ajanvarauksetonta neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Vantaa
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä testata chat-palvelun käytettävyyttä, toiminnallisuuksia ja skaalautumista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen
Neuvonta
Neuvola
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla kartoitetaan alueellisia ikäihmisille suunnattuja neuvolapalveluita, minkä pohjalta luodaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhtenäinen Ikäneuvola-toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotihoito
Neuvonta
Omaishoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellisen palveluneuvonnan ja asiakasohjaus-mallin avulla asiakkaat saavat sujuvasti, matalalla kynnyksellä ja monikanavaisesti neuvontaa ja ohjausta arjen tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Neuvonta
Osallisuus
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta on matalan kynnyksen palvelu, josta lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea arkeen yhdellä yhteydenotolla.