Neuvonta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomeen perustetaan Asiakasohjaus-Soihtu yksikkö(yhteensä 7 tiimiä), joka palvelee lapsiperheitä ja työikäisiä tarjoten sosiaalihuollon neuvontaa, ohjausta sekä palvelutarpeen arviointia.

Themes
Innovaatiot
Neuvonta
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innokylän verkkopalvelu tukee kehittämistyötä prosessin eri vaiheissa.

Themes
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointialue
Neuvonta
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Matalan kynnyksen sote-digituki tavoittaa hyvin asiakkaat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa pilotoidaan matalan kynnyksen digitukea.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen puuttuminen
Neuvola
Neuvonta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SenioriTupa -konsepti tarjoaa monipuolista tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin omatoimisille ikäihmisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Moniammatillisuus
Neuvonta
Toimeentulo
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa tarjotaan talousneuvontaa. Tavattavissa ovat talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton, Kelan ja sosiaalipalveluiden asiantuntijat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Neuvonta
Hyvinvointi
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli edistää omaehtoista asumisen ennakointia ikääntymisen näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Hämeenlinna
Aihealueet
Vanhemmuus
Sosiaalihuolto
Neuvonta
Varhainen tunnistaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemmuuden tuen Tsemppibotti tarjoaa vanhemmalle ohjausta ja neuvontaa sekä ketterän yhtyedenottokanavan oman perhekeskuksen työntekijään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Seksuaalisuus
Neuvonta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa kehitetään ja yhtenäistetään ehkäisypalveluita mukaan lukien raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Kriisityö
Sosiaalihuolto
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenter