Kotiin annettavaa, yksilöllistä, sosiaalista kuntoutusta ikääntyneille, joilla on haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tsemppi - sosiaalinen kuntoutus ikääntyneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavaa, yksilöllistä, sosiaalista kuntoutusta ikääntyneille, joilla on haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin seniorikeskukset, Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Maarit Ajalin

Luotu

29.11.2023

Viimeksi muokattu

17.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tsemppi on on intensiivistä sosiaalista kuntoutusta, joka tapahtuu asiakkaan omassa elinympäristössä. Tsemppi on kuitenkin tukipalvelu ja sairauden (esim. päihderiippuvuus, ahdistus, masennus) hoitovastuu on aina esim. terveysasemalla tai päihdepoliklinikalla. Tsempissä huomioidaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Kuntoutusjakso kestää 4-6 kuukautta. Asiakkaan luona käydään noin tunti kerran viikossa. Käyntien sisällöt ovat esimerkiksi psykososiaalista tukea, Mielenterveystalon oma-apuohjelmien hyödyntämistä, mielekkään tekemisen löytäminen ja palveluihin/ harrastuksiin tutustumista, uusien hyvien rutiinien juurruttamista arkeen. Katso lisää käsikirjasta.

Toimintaympäristö **

Ikääntyneet ovat kasvava sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävä ryhmä, jonka osuus myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa on kasvussa. Etenkin lähivuosien pandemiaan liittyneet rajoitukset ovat lisänneet ikääntyneiden yksinäisyyttä ja sitä kautta mielenterveys- ja päihdeongelmia. Yhtenä esimerkkinä tästä on pääkaupunkiseudun hyvinvointikysely 2021, jonka mukaan "alkoholin liikakäyttö on pääkaupunkiseudulla yleisintä 65–79-vuotiaiden ikäryhmässä. Tämän ikäisistä peräti 46 prosenttia käyttää alkoholia liikaa."

Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat huomattavan ylikuormittuneita, eikä niissä ole resursseja ikäerityiseen työhön. Ikääntyneet lasketaan useimmiten samaan massaan kuin muut aikuiset, vaikka heidän elämäntilanteensa ja tarpeensa ovat täysin erilaisia. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikääntyneet, joilla on haasteita päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa mutta, jotka eivät tarvitse vielä raskaampia palveluja, kuten terveysaseman päihde- ja mielenterveyshoitajan tai päihdepoliklinikan apua tai heillä on kyseisiin palveluihin kontakti mutta he kaipaavat myös ikäerityistä tukea.

Asiakkaita haastateltiin hankkeen alkuselvityksessä ja heiltä on kerätty palautetta pilotin aikana. Asiakkaat täyttivät jokaisen kuntoutusjakson lopussa palautteen kuntoutusjaksosta. He myös täyttivät itsearviointimittarit (GDS-15, alkoholinitsearviointi yli 65-vuotiaille, päihdehaittamittari) ennen kuntoutusjaksoa sekä sen päätyttyä. 

Asiakas asettaa itse kuntoutusjakson tavoitteet ja työntekijän kanssa pohditaan keinot sen saavuttamiseksi. Kuntoutusjakso muotoutuu siis täysin yksilöllisesti asiakkaan muutostarpeiden mukaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tsemppiä juurrutetaan osaksi Helsingin kaupungin seniorikeskusten toimintaa.  Työntekijät ovat seniorikeskusten ohjaajia. Seniorikeskukset tarjoavat kotona asuville ikääntyneille mm. ryhmä- ja harrastustoimintaa, liikuntaa, tapahtumia sekä palveluohjausta ja neuvontaa.

Tsemppi sopii seniorikeskusten toimintaan, jossa jo tuetaan kotona asuvia ikääntyneitä. Toiminta sopii myös hyvin olemassa olevien ohjaajien toimenkuvaan, eikä uusia resursseja tarvita. Tsempin toimintamalli sopii hyvin mihin tahansa yksikköön, josta on mahdollisuus tehdä liikkuvaa työtä. Mallia voidaan myös soveltaa kaikenikäisille.

Asiakkaat voivat ohjautua Tsemppiin mistä tahansa ja olla myös itse yhteydessä. Tsempin moniammatillinen tiimi tekee päätöksen palvelun soveltuvuudesta asiakkaalle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikääntyneille on nyt tarjolla helposti saavutettavaa apua päihde- ja mielenterveyshaasteisiin. Näihin ei aiemmin ole ollut tarjolla palveluita, joissa ikääntyneen erilainen elämäntilanne osataan huomioida, vaan ikääntyneet ovat olleet työikäisten kanssa samoissa palveluissa.

Kuntoutujat ovat kokeneet Tsempin tuoneen positiivista muutosta elämäänsä. He ovat oppineet tunnetaitoja ja saaneet työkaluja, joilla käsitellä sairautensa tuomia haasteita . GDS-15 -pisteet ovat laskeneet. Asiakkaiden raskaiden palvelujen (esim. päivystyskäynnit) käyttö on vähentynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tsemppiä voidaan soveltaa eri toimintaympäristöissä sekä kunnissa ja myös eri ikäisille.  Tämä kuntoutusmuoto vaatii henkilöstöltä vahvaa päihde- ja mielenterveystyön osaamista, kohtaamisen taitoja, ymmärrystä ikääntymisestä ja kykyä organisoida omaa työtään itsenäisesti.

Kansikuva
Tsemppi -sosiaalinen kuntoutus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä