Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto

Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys ja päihdepalveluiden ammattilaisverkoston tarkoituksena on ammatillisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä ajankohtaisen mielenterveys- ja päihdetietouden jakaminen nuorten palvelujen edistämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys ja päihdepalveluiden ammattilaisverkoston tarkoituksena on ammatillisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä ajankohtaisen mielenterveys- ja päihdetietouden jakaminen nuorten palvelujen edistämiseksi.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskushanke, Lapsi ja perhepalveluiden muutoskokonaisuus
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anna Trygg

Luotu

09.11.2021

Viimeksi muokattu

09.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Tukenasi - Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkoston toimintaa koordinoivat PirSOTE-hankkeen koordinaattorit Anna Trygg ja Riikka Kimpanpää. Koordinaattorit vastaavat verkoston koollekutsumisesta, kokoontumisten asialistoista, kokoontumisten yhteenvedoista sekä kokoontumisten välisenä aikana tiedottamisesta. Verkosto on kokoontunut 1x kuukaudessa Teams-tapaamisena1,5h kerrallaan. Verkostotapaamisissa kehittämisen työkaluina on keskusteluiden lisäksi käytetty Jamboard -työkalua.

Toimintaympäristö **

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve on lisääntynyt viime vuosina. Palvelut ovat ruuhkautuneet, mikä näkyy hoitoon pääsyn pitkittymisenä ja nuorten huonovointisuutena. Erityisesti ahdistuneisuus, masentuneisuus ja syömishäiriöt ovat lisääntyneet. 

Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE -keskushankkeen tavoitteena on kehittää monialaisena yhteistyönä nuorten (13-25-vuotiaiden) matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia, joilla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitettavuutta ja hoidon saatavuuden tehostumista sekä vähentämään korjaavien erityispalveluiden tarvetta. 

Pirkanmaan kunnilta on noussut toive maakunnallisesta mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoiden verkostosta, jossa voidaan jakaa hyviä käytänteitä, toimintamalleja ja pohtia yhdessä ratkaisuja nuorten palveluiden kehittämiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkosto on tarkoitettu nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoille Pirkanmaan alueella. Kutsu verkostoon on lähetetty kuntien Lapsi- ja perhepalveluiden muutoskokonaisuuden kehittäjäyhdyshenkilöille välitettäväksi eteenpäin. Verkostoon ovat voineet osallistua kaikki kuntien toimijat, jotka kokevat hyötyvänsä verkostosta. 

Verkosto muodostuu nuorten palveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sote-ammattilaisista, jotka työskentelevät nuorten ja heidän läheistensä kanssa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä järjestöissä. Verkostotapaamiset suunnitellaan palvelemaan monipuolisesti verkoston jäsenten ammatillisen osaamisen jakamista ja vahvistamista. Tavoitteena on ajankohtaisen tiedon välittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. Ammatillista osaamista tukemalla varmistetaan laadukkaat palvelut ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista. 

Verkostotapaamisissa käsitelty tieto-osuus on mielenterveys- ja päihdeteeman ajankohtaista asiaa, joka hyödyttää ammattilaisia heidän tekemässään työssä nuorten parissa. Tapaamisissa kerrotaan ajankohtaisista palveluista nuorille ja heidän perheilleen. Verkoston jäsenet jakavat omia hyviä käytäntöjään ja sitä kautta palvelut kehittyvät ja yhdenmukaistuvat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla mietittiin ryhmän tavoitteita, tarkoitusta, kokoontumisaikataulua ja kerättiin toiveita verkoston toiminnalle. Tarkoituksena oli lähteä nopeasti konkreettiseen toimintaan ja antaa vertaisverkostolle mahdollisuus kehittyä toiminnan edetessä. Osallistujat ovat päässeet vaikuttamaan toimintaan ja näin on tuettu uudenlaista osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuurin syntyä ja kannustettu toimijoita myös ketterään oman toiminnan kokeiluihin ja muutoksiin.

Toiminnan ylläpito ja edelleen kehittäminen ei ole vaatinut kunnissa uutta resurssia. Toimintaan osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja sitä on korostettu. Olemassa oleva henkilökunta on ottanut toiminnan hyvin vastaan ja vertaisverkostoon on muodostunut ns. ydinryhmä.

Kansikuva
Tukenasi - Pirkanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisverkosto

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Päihteet ja riippuvuudet Mielenterveyspalvelut Monialaisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset