Tunnista sosiaalihuollon tuen tarve ja toimi - herätteet työn tueksi

Työkalu on tarkoitettu tukemaan työikäisten asiakkaiden parissa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tunnista sosiaalihuollon tuen tarve ja toimi - herätteet työn tueksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu on tarkoitettu tukemaan työikäisten asiakkaiden parissa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluihin.

Toteutuspaikka
Lappi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anni Partanen

Luotu

06.03.2023

Viimeksi muokattu

09.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä muiden toimijoiden välillä vaatii vahvistamista. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eri hankkeissa ja selvityksissä on tuotu esiin, etteivät ammattilaiset tunne riittävästi toisten tekemää työtä, jotta he voisivat ohjata asiakkaita oikean avun ja tuen piiriin. Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten monialaisten palveluiden tarve saattaa jäädä huomaamatta. Yhtenä ratkaisuna tähän on tehdä sosiaalityötä ja sosiaalihuollon palveluita näkyväksi esimerkiksi tuottamalla erilaista materiaalia työn tueksi.

Tavoitteena on, että ammattilaisten osaaminen vahvistuu ja toimintatavat jäsentyvät.

Toimintaympäristö **

Sosiaalihuollon tarpeen tunnistamisen työkalun tavoitteena on tukea ja auttaa ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Työkalu tukee myös ammattilaisten sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottovelvollisuutta tilanteissa, joissa asiakas/potilas tarvitsee sosiaalihuollon palveluita. 

Työkalu vahvistaa monialaista yhteistyötä eri ammattilaisten välillä ja ohjaa ammattilaisia toimimaan tilanteessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkalun kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään työikäisiä asiakkaita. Työkalua on testattu erilaisissa sote-yhteistyön ja aikuissosiaalityön kehittämisen työpajoissa. Lisäksi työkalun toteuttamiseen on osallistunut myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiseskuksen kehittäjäasiakasverkoston jäsenet.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia/työkalua on esitelty lyhyissä teams-kokouksissa tammikuussa 2023 Lapin alueella toimiville ammattilaisille, joihin osallistui yhteensä n. 70 ammattilaista. Lisäksi se toimii työkaluna myös Lapin alueella hankkeen toteutettamissa sote-yhteistyön kehittämistyöpajoissa. Tarkoituksena on myös julkaista keväällä 2023 paperinen versio työkalusta, jota voidaan levittää esimerkiksi terveydenhuollon yksiköihin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työkalu on vasta julkaistu, joten näkyviä muutoksia ei toistaiseksi ole.

Ammattilaisilta saatu palaute on kuitenkin ollut myönteinen ja työkalu on nähty tarpeelliseksi. Palautteen perusteella työkalu on kompakti ja jäsentää hyvin erilaisia tilanteita, joissa sosiaalihuollon tuen tarvetta olisi syytä arvioida. Lisäksi toisella sivulla oleva kuvaus erilaisista lakisääteisistä yhteydenottotavoista on koettu toimintaa selkiyttäväksi kokonaisuudeksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli tukee sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarpeen tunnistamista sekä yhteydenottovelvollisuutta sosiaalihuoltoon. Työkalu voidaan ottaa sellaisenaan käyttöön missä tahansa yksikössä, jossa kohdataan työikäisiä asiakkaita, joilla voi olla tarve sosiaalihuollon palveluille. 

Kansikuva
Tunnista sosiaalihuollon tarve ja toimi - kuva työkalusta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä