1. tavoitteet: Asukasviestintä ajankohtaisista koronaan liittyvistä ohjeista ja rajoituksista
 2. toteutus: Monipuolisia markkinointiviestinnän toimenpiteitä
 3. tulokset: Markkinointiviestintää on kiitetty sekä organisaation sisällä että asukkaiden taholta
 4. budjetti: n. 200 000€

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Turun kaupungin koronamarkkinointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus
 1. tavoitteet: Asukasviestintä ajankohtaisista koronaan liittyvistä ohjeista ja rajoituksista
 2. toteutus: Monipuolisia markkinointiviestinnän toimenpiteitä
 3. tulokset: Markkinointiviestintää on kiitetty sekä organisaation sisällä että asukkaiden taholta
 4. budjetti: n. 200 000€
Toteutuspaikka
Turun kaupungin viestinnän ja markkinoinnin palvelut, kaupungin toimipisteet ja muut yleiset tilat
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juha Elo

Luotu

06.04.2021

Viimeksi muokattu

19.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Koronapandemian vuoksi Turun kaupunki on joutunut rajoittamaan ja jopa sulkemaan palveluitaan. Muutoksista aukioloajoissa ja palveluiden osa-alueissa on viestittävä selkeästi, nopeasti ja kattavasti. Koronatilanne herättää asukkaissa myös paljon kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan proaktiivisesti viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Pandemian pitkiinnyttyä on ollut tarve kannustaa kaupunkilaisia jaksamaan, noudattamaan hygieniaohjeita, käymään testeissä ja ottamaan rokote.

Toimintaympäristö **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2021:

Maailmanlaajuinen pandemia aiheutti keväästä 2020 alkaen erityisjärjestelyitä Turun kaupungin palveluissa. Kaupungin viestintä ja markkinointi on seurannut valtakunnallisia hallituksen ja THL:n linjauksia ja AVI:n ohjeistuksia sekä kaupungin omia päätöksiä ja pyrkinyt viestimään niistä aktiivisesti asukkaille. Haasteena ovat olleet paitsi kireät aikataulut, myös viestien tavoittavuus eri kohderyhmille. Olemme hyödyntäneet sanomalehtiä, verkkosivuja, somekanavia, kaupungin tilojen ilmoitustauluja ja infonäyttöjä, ulkomainontaa, uskonnollisia yhteisöjä, kauppojen tiloja jne. Viestinnässä ja markkinoinnissa on pyritty ylläpitämään informatiivinen ja positiivinen ote ja huomioimaan mm. kaikki mahdolliset kieliryhmät. Kampanjointia jatketaan ajankohtaisin painotuksin niin kauan kuin pandemia Turussa jatkuu.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tehtävät

 • aktiivinen tiedotus, viestintä ja markkinointi muutoksista ja ohjeista
 • viikoittaiset sanomalehti-ilmoitukset
 • viikoittaiset striimatut henkilöstö- ja mediainfot koronaan liittyen
 • näkyvät markkinointikampanjat verkossa, somessa, ulkomainonnassa

Resurssit

 • 50-90% 30:n viestintä- ja markkinointiasiantuntijan työpanoksesta jo yli vuoden
 • 200 000€/v markkinointiin
 • edellyttää koko viestinnän ja markkinoinnin välineiden kirjon osaamista organisaatiossa

Prosessi

 • viestinnän ja markkinoinnin johdon säännölliset etäkokoukset (2 krt/vko)
 • MS-Teamsin tehokas käyttö
 • selkeät vastuut organisaatiossa
 • organisaation joustavuus tehtävissä ja aikatauluissa
 • hyvä johtaminen
 • markkinoinnin reagointikyky, tunnistettavuus ja kattavuus
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yli vuoden jatkunut pandemia on edellyttänyt viestintä- ja markkinointitiimiltä jatkuvaa kriisiviestinnän kaltaista toimintaa. Se on parantanut yhteistyötä ja kasvattanut yhteishenkeä.

Asukkaiden näkökulmasta ajankohtaista tietoa koronan vaikutuksista on ollut runsaasti ja näkyvästi tarjolla.

Uutena toimintamallina syntyivät mm. kaupunginjohtajan vetämät viikoittaiset livestriimaukset koronatilanteesta henkilöstölle ja medialle. Myös Koronantorjuntabussi oli uusi idea.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • lähes kaikki olemassa olevat viestinnän ja markkinoinnin resurssit on pitänyt fokusoida koronaviestintään
 • viestintäosaamisen lisäksi on tarvittu teknistä osaamista mm. striimausten toteuttamisessa
 • kaupunginjohtaja on ollut erittäin sitoutunut viestintään
Kansikuva
Turun kaupungin koronakampanjointia

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Asukas Häiriötilanteet ja poikkeusolot Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Monikulttuurisuus Markkinointi

Ilmiöt

Poikkeusolot

Kohderyhmä

Koko väestö