TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon.

 

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
TYÖOTE-toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon.

 

 

 

Toteutuspaikka
Kaikilla hyvinvointialueilla erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyössä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Ilkka Vohlonen

Luotu

04.07.2023

Viimeksi muokattu

29.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli pohjautuu yhteistyöhön ja sen tiivistämiseen, jotta työssäkäyvä saisi oikeat palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Toimintamallin keskiössä on yksilöllinen työkyvyn tuki ja tuottavuus. Toimintamallin ydinajatuksena on, että erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tietyissä sairauksissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilaasta tehdään lähete työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto arvioi yksilöllisesti potilaan työkyvyn ja varmistaa että tarpeenmukaiset työkyvyn tuki- ja kuntoutustoimet toteutuvat. Yhteistyössä työpaikan kanssa suunnitellaan tarvittaessa työhön paluuta tukevia työtehtävien muokkauksia.

Toimintaympäristö **

Työikäisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaa lukuisa määrä palveluntuottajia. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudessa sovitetaan yhteen muun muassa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalihuollon palveluja. Tavoitteena on työikäisen tarkoituksenmukainen palvelu oikeassa paikassa, oikeassa laajuudessa ja oikeaan aikaan. Työikäisten sote-palveluiden koordinointi hyvinvointialueilla on tärkeää, jotta työikäisen henkilön palvelut tuotetaan sujuvasti ja tieto kulkee tehokkaasti eri sote-toimijoiden välillä. 

Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna korkea sairauspoissaoloaste, ja työkyvyttömyyden kustannukset ovat huomattavan suuret. Työikäinen väestönosuus on pienenemässä, ja hyvinvointiyhteiskuntamme säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työikäisten työkykyä tuetaan mahdollisimman tehokkaasti.

TYÖOTE-toimintamalli on käytössä kaikilla hyvinvointialueilla työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä. Mallin tuottavuuspotentiaali realisoituu, kun se laajennetaan myös muun muassa työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyöhön. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

TYÖOTE-toimintamallia toteuttavat käytännön työssään erikoissairaanhoidon - ja työterveyshuollon toimijat. Toimintamallia tullaan laajentamaan perusterveydenhuoltoon ja kuntoutukseen, mikäli rahoitus järjestyy. 

Asiakasymmärrystä kerrytetään toimijoille ja asiakkaille suunnatuilla kyselyillä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jatkossa TYÖOTE-toimintamalli tulee juurruttaa hyvinvointialueiden käytännön toiminnaksi sekä laajentaa sitä niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuoltoonkin. 

Jatkon tavoitteet ovat:

1) TYÖOTE-toimintamallin (esh-tth) juurruttaminen ja laajentaminen kaikkiin suurivolyymisiin ja paljon työkyvyttömyyttä aiheuttaviin sairausryhmiin koko maassa. 

2) Perusterveydenhuollon, kuntoutustoimijoiden ja työterveyshuollon välisen yhteistyön tiivistäminen. 

3) Työikäisten sote-palvelukokonaisuuden koordinaation vahvistaminen hyvinvointialueilla.

Lisäksi tavoitteena on:  

4) pidemmällä aikavälillä TYÖOTE-toimintamallin vakiinnuttaminen ja ylläpitovaiheen valmistelu.

Ylläpitovaiheessa hyvinvointialueet pystyvät itsenäisesti hoitamaan toimintamallin ylläpidon ja jatkokehittämisen. Tämä edellyttää tavoitteiden 1-3 toteutumista. 

Lisäksi TYÖOTE-toiminnassa kannustetaan hyvinvointialueita resursoimaan työkyky- ja työterveyshuollon ammattilaisten työhön (esim. työterveyshuollon ylilääkärin ja/tai työkyvyn asiantuntijan viran/toimen perustaminen).

5) Kansallisen Avohilmo-tiedonkeruun edistäminen yhteistyössä THL:n kanssa, jotta hyvinvointialueella on käytettävissä mahdollisimman kattavasti dataa työikäisen väestönsä terveyden ja työkyvyn seurantaan sekä TYÖOTE-toimintamallin toteutuvuuden arviointiin.

6)  Lisätutkimusnäytön hankkiminen TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuudesta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hankkeessa kertyneen tiedon ja näkemyksen pohjalta on tuotettu käsikirjoituksia seuraavasti.

Työote-yhteistyöllä tuottavuutta ja hoidon jatkuvuutta

Terveys ja Talous -lehti

Vastuukirjoittaja Kaj Husman

Sposti kaj.husman16@gmail.com

 

TYÖOTE-aloitus päättyi – toiminta työkykyisen Suomen eteen jatkuu

Lääkärilehti

Vastuukirjoittaja Pauliina Kangas

Sposti pauliina.kangas@ttl.fi

 

INTEGRATION OF PUBLIC AND PRIVATE HEALTH SERVICES:

Health gain from clinical coordination of patient care between Finnish hospitals and occupational health

Health Policy and Law -julkaisu

Vastuukirjoittaja Ilkka Vohlonen

Sposti ilkka.vohlonen@uef.fi

 

Vaikuttavuustutkimuksen tuloksista on Itä-Suomen yliopistossa valmisteltu tieteellisen julkaisun käsikirjoitus (Lavikainen P et al. ”Effectiveness of the coordinated return to work model after orthopedic surgery: a register-based study”), joka on lähetetty arvioitavaksi julkaisua varten kansainvälisessä tieteellisessä julkaisusarjassa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti työikäisten sote palveluissa. Toimintamalli tukee hyvinvointialueiden työikäisten sote-palvelukokonaisuuksien rakentamista ja sen valmiit toiminnan rakenteet mahdollistavat sujuvan laajenemisen.

Kansikuva
Julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä