Unineuvolassa alle 2v lapsen perhe saa ohjausta vauvan unipulmiin ja tukea vauvan unitaitojen kehittymiseen. Mukana unineuvolavastaanotolla ovat uniohjaaja, perhe ja terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä, jolloin uniohjauskäytännöt juurtuvat. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Unineuvola
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Unineuvolassa alle 2v lapsen perhe saa ohjausta vauvan unipulmiin ja tukea vauvan unitaitojen kehittymiseen. Mukana unineuvolavastaanotolla ovat uniohjaaja, perhe ja terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä, jolloin uniohjauskäytännöt juurtuvat. 

Toteutuspaikka
Oulun ensi- ja turvakoti Ry / Vauvatalo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja

Tekijä

Tarja Kuivala

Luotu

30.11.2022

Viimeksi muokattu

15.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Unineuvolatoiminnan pilotissa toteutettiin unineuvolavastaanottoja, jotka oli tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asuville alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille. Lisäksi vastaanotolla oli mukana terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä. Pilotin tavoitteena oli vauvan / taaperon unipulmien helpottuminen ja vanhempien arjessa jaksamisen lisääntyminen. Lisäksi tavoitteena oli ammattilaisten uniohjausosaamisen vahvistuminen ja unineuvolatoiminnan laajeneminen koko hyvinvointialueelle.

Ajanvaraus unineuvolan etävastaanotoille tapahtui perheelle tutun terveydenhoitajan tai perhetyöntekijän toimesta ja työntekijä osallistui perheen kanssa vastaanotolle. Pilotin aikana terveydenhoitajan tai perhetyöntekijän oli mahdollista varata konsultaatioaikoja uniohjaajalta.

Uniohjaajana toimi uniohjausta pitkään työssään toteuttanut ja vauvan uneen sekä unipulmiin perehtynyt Oulun ensi- ja turvakoti Ry:n Vauvatalon työntekijä. Uniohjaustoiminnassa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tuottamaa tietoa ja tutkimuksia vauvan uneen liittyen. 

Toimintaympäristö **

Vauvan ja taaperon uneen liittyvät ongelmat ovat pikkulapsiperheissä tavallisia. Lapsen unipulmat uuvuttavat vanhempia ja mikäli vanhemmat eivät saa riittävästi nukuttua, univaje vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Väsymyksen kasvaessa vanhemmat voivat altistua masennukselle sekä parisuhdeongelmille. Oikea-aikainen, perusteellinen ja perhelähtöinen uniohjaus vähentää pitkäkestoisen tuen tarvetta, palauttaa voimavarjoa vanhemmille sekä tukee lapsen hyvinvointia, ilo arkeen palaa ja riski vauvan kaltoinkohtelulle vähenee. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Unineuvolatoiminnan kohderyhmänä ovat ovat olleet alle 2-vuotiaiden lasten perheet sekä terveydenhoitajat, perhetyöntekijät. Etävastaanotoille on osallistunut ammattilaisten lisäksi vanhemmat. 

 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Etävastaanottoja varten tulee olla rauhallinen tila sekä välineet vastaanoton toteuttamiselle. Terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä varaa ajan puhelimitse tai sähköpostilla asiakasperheelleen, jonka jälkeen uniohjaaja lähettää linkin tapaamiseen työntekijälle.

Uniohjaajalla tulee olla riittävä perehtyneisyys ja tieto-taito vauvan unen erityispirteisiin sekä unipulmiin liittyen. Vastaanotoille on varattava riittävästi aikaa, n. 60-90min. Kattavan alkukartoituksen ja keskustelun jälkeen uniohjaaja tarjoaa perheelle vinkkejä vauvan levollisiin uniin ja tekee yhdessä perheen kanssa suunnitelman levollisten öiden saavuttamiseksi, huomioiden perheen omat toiveet muutokselle. Tarvittaessa perheelle lähetetään kirjallista materiaalia tueksi. Mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä kannattelee perhettä uniohjauksen jälkeen muutoksessa. Tarvittaessa sovitaan uusi unineuvolavastaanotto. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Unineuvolatoiminnan pilotti tavoitti 04-12/22 välisenä aikana useita Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perheitä ja ammattilaisia. Mitä pidemmälle pilotti eteni, sitä enemmän tuli varauksia vastaanotoille. Tekniikka etävastaanotoilla toimi pääsääntöisesti hyvin. Tarvittaessa siirryttiin puhelinyhteyteen. Ajanvarausten perumisia lyhyelläkin varoitusajalla tuli jonkin verran mm. sairastumisista johtuen. Konsultaatioaikoja uniasioissa ammattilaisille varattiin pilotin aikana vain kerran. 

Pilotin lopulla ammattilaisille lähetettiin palautekysely. Kyselyn tulosten perusteella kaikki vastanneet kertoivat perheiden olleen kiinnostuneita unineuvolapalvelusta. Ammattilaiset kokivat perheiden vauvan unta tukevien taitojen kehittyneen ja sitä kautta unipulmien vähentyneen. Vanhempien jaksaminen arjessa oli lisääntynyt. Ammattilaisten mielestä unineuvolapalvelu oli perheiden hyvinvointia tukevaa ja myös he itse olivat saaneet uutta tietoa olemalla mukana vastaanotoilla. Kaikki kyselyyn vastanneet ammattilaiset kokivat unineuvolatoiminnan tarpeellisena ja toivoivat toiminnalle jatkoa. Lisäksi vastaajat toivoivat oman paikkakunnan uniohjauspalvelujen kehittämistä sekä lisäkoulutusta uniohjaukseen ja vauvan uneen liittyen. Haasteena erityisesti terveydenhoitajat kokivat suotuisan ajankohdan löytymisen kalenteristaan, jotta he voi osallistua vastaanotolle yhdessä perheen kanssa. Vastauksissa toivottiin myös lisää aikavaihtoehtoja muillekin kuin yhdelle päivälle viikossa ja unineuvolatoimintaa lastenneuvolan yhteyteen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Unineuvolatoiminnan käynnistäminen vaati pilottirahoituksen, joka mahdollisti uniohjaajalle riittävän resurssin vastaanottotoiminalle, ajanvarauksille ja markkinoinnille. Toiminnan käynnistyessä ammattilaisille järjestettiin kaksi kertaa unineuvolainfo, joka toteutui etäyhteydellä. Infoissa oli mahdollisuus kuulla toiminnasta ja esittää kysymyksiä. Lisäksi toiminnasta lähetettiin markkinointisähköposteja hyvinvointialueiden työntekijöille. Unineuvolatoimintamalia voi toteuttaa myös esimerkiksi neuvolan tiloissa. Pilotin aikana etäyhteydet mahdollistivat  perheiden tavoittamisen koko hyvinvointialueelta. 

Kansikuva
Unineuvolatoiminta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä