Untuvainen – ryhmä on suunnattu odottaville äideille, jotka saattavat ilon ja onnen tunteista huolimatta kokea myös epävarmuutta ja alakuloa uuteen elämäntilanteeseen liittyen tai pohtia tulevaa elämänmuutosta ristiriitaisin tuntein. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
UNTUVAINEN - ryhmä raskaana oleville äideille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Untuvainen – ryhmä on suunnattu odottaville äideille, jotka saattavat ilon ja onnen tunteista huolimatta kokea myös epävarmuutta ja alakuloa uuteen elämäntilanteeseen liittyen tai pohtia tulevaa elämänmuutosta ristiriitaisin tuntein. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
Untuvainen järjestetään Kaarinan kaupungin neuvolan perhetyön ja Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen; verkostoituva perhekeskus Olkkarin yhteistyönä.
Paikkakunta tai maakunta
Kaarina
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

26.06.2020

Viimeksi muokattu

29.06.2020
Ratkaisun perusidea **

UNTUVAINEN-toiminta vahvistaa neuvolan ja neuvolan perhetyön ennaltaehkäiseviä vauvaperhepalveluja. Varsinainen perhevalmennus/laajennettu perhevalmennus on yleensä suunnattu kaikille ensisynnyttäjille Untuvainen tarjoaa nyt tukea myös niille vauvaa odottaville perheille, joissa on jo useampia lapsia tai jotka eivät halua osallistua kaikille suunnattuun perhevalmennukseen.

Toimintaympäristö **

 KASTE-osaohjelma2, KASTE-Länsi

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Untuvainen – ryhmä on suunnattu odottaville äideille, jotka saattavat ilon ja onnen tunteista huolimatta kokea myös epävarmuutta ja alakuloa uuteen elämäntilanteeseen liittyen tai pohtia tulevaa elämänmuutosta ristiriitaisin tuntein. Terveydenhoitaja tarjoaa ryhmää äideille, joista on perheen voimavarakartoituksen yhteydessä raskausviikolla 22 herännyt keskustelua lisätuen tarpeesta ja mahdollisista riskitekijöistä perheen hyvinvoinnin osalta.

Kohderyhmää esim.

  • yksinodottavat äidit
  • äidit, joilla aiempaan raskauteen, synnytykseen tai synnytyksen jälkeiseen aikaan liittynyt hankalia oloja
  • oma lapsuudenaikainen trauma
  • yllätysraskaus
  • äidit, joilla mielialanlaskua tai muuta lievää psyykkistä oireilua raskauden aikana tai omassa historiassa
  • äidit, joilla epävarmuutta ja/tai pelkoja muuttuvaan elämäntilanteeseen

Osallistuneiden perheiden kokemukset hyödynnetään tulevien ryhmien kehittämisessä ja mahdollisuuksien mukaan ryhmään osallistuneita äitejä pyydetään mukaan suunnitteluun.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Suunnittelu
Yhdessä äitiysneuvolan terveydenhoitajien kanssa sovitaan, että ryhmää tarjotaan ensisijaisesti äideille, joiden kanssa syntyy keskustelua perheen voimavarat-kyselyn yhteydessä raskausviikolla 22. Tämän jälkeen ryhmän ohjaajat ovat yhteydessä äitiin ja antavat lisätietoja, jonka jälkeen hän voi päättää osallistumisestaan. Isien mukanaolo on tärkeää ja myös heitä tavataan ennen ryhmää. Tapaamiskerroille ei suunnitella erityisiä teemoja etukäteen, vaan suunnittelua tehdään yhdessä osallistuvien perheiden kanssa. Sisältöjä voidaan muokata prosessin aikana ryhmästä nousevien tarpeiden ja toiveiden mukaan.
 
Toteutus
Ryhmä kokoontuu viisi kertaa ennen synnytystä ilta-aikaan. Lasten syntymien aikaan pidetään taukoa, jonka aikana neuvolan terveydenhoitaja ja ryhmän ohjaaja käyvät tervehdyskäynnillä perheen kotona vauvan synnyttyä. Kaikkien vauvojen synnyttyä ryhmä jatkaa tapaamisia joka toinen viikko päiväaikaan siihen saakka, kun vauvat ovat n. 6kk ikäisiä. Perheillä on koko prosessin ajan mahdollisuus myös perhekohtaiseen työskentelyyn. Isille järjestetään perheiden tilanteet huomioiden oma kokoontuminen/kokoontumiset, joissa on miestyöntekijä mukana. Kokoontumispaikan viihtyisyyteen ja tapaamisten ilmapiiriin kiinnitetään erityistä huomiota. Perheille voidaan tarjota mahdollisuus itsenäisiin tapaamisiin niinä viikkoina, jolloin ohjattua ryhmää ei ole.
Työskentelyn välineitä
Mielikuvatyöskentelyä liittyen vauvaan ja omaan vanhemmuuteen, oman taustan merkityksen ymmärtäminen omassa vanhemmuudessa, reflektiivisen kyvyn vahvistaminen, rentoutus, vanhemman hoiva,toiminnalliset menetelmät, vuorovaikutusta tukevat leikit ja laulu.
 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
Kokemuksia
Raskaudenaikainen työskentely on lisännyt yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa. Yhteistyökumppanit ovat kokeneet saaneensa ”lisätyökalun” asiakasperheidensä tukemiseen. On ollut tärkeää olla tietoinen siitä, että perhettä tuetaan jo raskausaikana. Yhteistyö lisää yhteistyötä!
 
Äidit kokeneet hyödyllisenä, että vauvan syntymän jälkeen tuki on helposti tavoitettavissa, jos siihen tulee tarvetta. Apua on helpompi pyytää, kun työntekijät ovat jo tuttuja ja luottamus heihin on syntynyt.
 
Untuvainen on peruspalveluiden sisällä todella varhaisen vaiheen ”erityinen” räätälöity tukipalvelu, jossa pystytään saavuttamaan sekä vertaisryhmän että yksilökohtaisen työskentelyn etuja. Asiakkaan näkökulmasta palvelu on helposti saavutettavissa.
 
Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmätapaamisten sisältöihin. Psykologisen vanhemmuuden tukeminen raskausaikana ja sen jälkeen. Untuvainen-ryhmässä saadaan vauvan ääni kuuluviin.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Untuvainen osallistui vuonna 2015 THLn järjestämään TERVE-SOS kilpailuun ja oli yksi finalisteista.

Kansikuva
odottava äiti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Äitiys- ja lastenpalvelut Vertaistuki Ennaltaehkäisy Perhepalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Perheet