Osatyökykyisten vertaistukiryhmä on järjestetty Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen ryhmätoimintana. Ryhmässä on ollut mukana sekä työssäkäyviä että työttömiä, joilla oli haastetta jaksaa eteenpäin työssä tai työnhaussaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vertaistukiryhmä osatyökykyisille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osatyökykyisten vertaistukiryhmä on järjestetty Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen ryhmätoimintana. Ryhmässä on ollut mukana sekä työssäkäyviä että työttömiä, joilla oli haastetta jaksaa eteenpäin työssä tai työnhaussaan.

Toteutuspaikka
Pudasjärven kaupunki, työllisyyspalvelut, Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit
Kuva
Vertaistukiryhmään Facebook kutsu
Kuvateksti
Vertaistukiryhmään Facebook kutsu
Kuva
Voimakuva
Kuvateksti
Ryhmäläisen voimakuva ja teksti

Männyn kaarna poskella,
auringon valo lämpönä.
Kuuntelen puun kuiskintaa ja
haistan metsän tuoksua.

Minun ei tarvitse olla vahva.
Vahva puun runko
antaa tukea ja voimaa.

Kiitos, että saan olla osa
luontoa ja metsää.

Minä elän!

Tekijä

Aili Jussila

Luotu

23.06.2022

Viimeksi muokattu

09.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Osatyökykyisten vertaistukiryhmä on järjestetty Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen ryhmätoimintana. Ryhmän perustamiselle on ilmennyt tarve asiakkaiden keskuudesta. Vertaistuessa jaetaan kokemuksia saman kokeneiden kesken.  Ryhmää tarjottiin hankkeen asiakkaille, joilla oli haastetta jaksaa eteenpäin työssä tai työnhaunussaan. Asiakkaat olivat sekä työssäkäyviä että työttömiä. Toiminta on järjestetty ostopalveluna. Ryhmänohjaajana toimi Tarja Hemmilä, sosionomi, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Mielen aallot yrityksestä.

Vertaistukiryhmiä on järjestetty hankkeen aikana 2. Molemmissa ryhmissä osallistujia oli 5– 7 henkilöä. Ryhmät kokoontuivat 10 kertaa 2 viikon välein, toiminta-aika oli 2 tuntia– 2,5 tuntia. Ryhmä kokoontui Pudasjärvellä Liepeen väentuvassa, jossa ympäristö oli rauhallinen. Jokaisella kokoontumiskerralla tarjottiin pientä purtavaa. Molemmat ryhmät nimesivät oman ryhmänsä. Ryhmien nimet olivat Valoa kohti ja Voimistuva virta. Ryhmille perustettiin oma WhatsApp ryhmä, jonka avulla yhteydenpitoa tehtiin. WhatsApp ryhmä jatkoi myös toiminnan jälkeen.

Molemmissa ryhmissä on käytetty voimauttavaa valokuvausta toimintamenetelmä. Voimauttavan valokuvausta ei ole aiemmin käytetty työikäisten työkyvyn kohentamiseksi. Alkuun osallistujilla oli haastetta lähteä matkaan ja uskaltautua kuvattavaksi. Lopulta kaikki olivat mukana myös kuvattavana. Ryhmän osallistujat kuvasivat toisiaan. Ohjaaja kävi tarvittaessa osallistujan kanssa sopimassa paikassa kuvaamassa hänen voimaannuttavia valokuviaan. Jokainen ryhmäläinen kokosi itselleen oman voimauttavan valokuvauksen kansion ja valitsi oman voimakuvan. Kansio ja voimakuva painatettiin asiakkaille ryhmäläisille hankkeen toimista. Jokainen osallistuja piti esityksen omasta kansiostaan ja voimakuvastaan.

Toimintaympäristö **

Työttömien ja osatyökykyisten vertaistukiryhmän tavoitteena on parantaa arjen jaksamista ja työkyvyn lisäämistä ja ylläpitämistä yksilötasolla. Jokainen yksilö, joka pystyy palaamaan työhön, tuo omalla työpanoksellaan myös taloudellista hyötyä yhteiskuntaan. Puhumattakaan yksilön omasta hyvinvoinnista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tukea yksilön työkykyä monin eri tavoin.

Vertaistuki ryhmä on yksi tuen muoto. Vertaistukiryhmän parantavina elementteinä toimivat keskustelu ja omien kokemusten jakaminen, omien voimavarojen löytäminen, tuen antaminen ja vastaanottaminen ja yhteinen toivo paremmasta työelämästä. Vertaistukiryhmän tehtävänä on myös tuoda sisältöä elämään, virkistää, rentouttaa ja tarjota hyväksymistä ja kannustusta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhnänä oli Vahvaksi – osatyökyisten työllistämine -hankkeen asiakkaat. Ryhmässä oli mukana sekä työssäkäyviä että työttömiä, joilla oli haastetta jaksaa eteenpäin työssä tai työnhaunussaan. Asiakkaita kuultiin jokaisella kokoontumiskerralla. Toimintaa muutettiin heidän toiveiden mukaisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tällä hetkellä vertaistukiryhmätoimintaa ei järjestetä Pudasjärvellä. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa tulevaisuudessa hyvinvointialue. Toiminta tulisi sisältyä hyvinvointialueen palvelutarjottimelle. Vertaistukea sisällytetään TE-palveluissa tarjottaviin valmennuksiin osana kokonaisuutta.

Vertaistukiryhmässä yhtenä menetelmänä oli voimauttava valokuvaus. Menetelmässä voimauttavana tekijänä on katse ja näkemisen tapa, se miten valitsemme tietoisesti tavan katsoa toisin. Tavoitteena on yksilön itsestään löytämä kyky katsoa itseään lempeämmin, arvostavammin ja rakastavammin.

Vertaistukiryhmässä osallistujat saivat tehdä oman elämäntarinansa ja omakuvan. Osallistujat valitsivat omista valokuvistaan heille merkityksellisiä kuvia elämänsä varrelta ja niistä valmistettiin albumi. Osallistuja sanoitti halutessaan valokuvaa runoin, lausein tai laulun sanoin. Lisäksi osallistujista otettiin valokuvia hänen valitsemassaan paikassa. Niistä kuvista osallistuja valitsi itselleen ns. voimakuvan. Tämä valokuva teetettiin tauluksi, jota katsoessaan osallistuja tuntee voimaantumista ja rakkautta itseään kohtaan.

Jokainen osallistuja sai esittää oman elämäntarinansa ja voimakuvansa vertaistukiryhmälle. Jokaisen esityksen jälkeen muut ryhmäläiset antoivat arvostavaa ja rakastavaa palautetta. Oli äärimmäisen tärkeää, että jokainen sai oman hetkensä olla omien merkityksellisten kuviensa kanssa esillä. Tässä toteutui myös vertaisuuden kokemus. Osallistujat saattoivat samaistua toistensa esityksiin.

Voimauttavista valokuvista järjestettiin avoin näyttely Pudasjärven kirjastossa. Näytteille asettaminen oli vapaaehtoista

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vertaistukiryhmään osallistuneet kokivat toiminnan antoisaksi. Tuen avulla he ovat jaksaneet paremmin omassa työssään, saaneet uusia mahdollisuuksia työelämässä ja vahvistuneet jaksamaan omassa elämässään eteenpäin.  Vertaistukiryhmistä asiakaspalautekyselyssä asteikolla 1-5 ryhmätoiminnan onnistumisesta ryhmätoiminnan hyödyt itselle keskiarvo oli 4,08 ja ryhmätoiminnan toteutuksesta 4,94.

Vertaistuen vaikutusta mitattiin Työterveyslaitoksen Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn itsearviointikyselyn Mieli osiolla. Ryhmäläisten arvion kokonaistulos ensimmäisen ryhmän tulos parani 20% toiminnan aikana. Toisen ryhmän tulos parani 8%. Suurin muutos oli kohdissa, olen tuntenut itseni rentoutuneeksi, olen ajatellut selkeästi ja olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioissa. Vertaistukiryhmän yhtenä toimintamenetelmänä käytettiin voimauttavaa valokuvausta.

Vastauksia kysymykseen kerro omin sanoin, mitä vertaistukiryhmä / voimauttava valokuvaus on antanut sinulle?

 • Ryhmä on antanut voimia ryhmäläisten kokemuksista.
 • Toisilla voi olla vielä vaikeampaa ja silti he selviytyvät.
 • Sain jakaa kokemuksia ja tutustua uusiin ihmisiin.
 • Voimauttava valokuvaus oli uusi kokemus ja haasteellinen.
 • Pääsin valokuvauksen avulla syvälle sisimpääni / itseeni.
 • Käsittelen valokuvauksen kautta asioita eri tavalla, ne ovat näkyviä ja tunteellisia.
 • Olen saanut uusia ystäviä.
 • Sai jutella vaikeista asioista toisten kanssa ja jakaa niitä.
 • Katson kuvista itseäni ihan uusin silmin.
 • Näkee voimaannuttavia asioita ympärillä.
 • Saa voimia elämässä eteenpäin.
 • Menetelmän kautta katsoo itseä lempeämmin, kertoen itsestään omalla tavalla.
 • Tämä oli kuin huume, oli pakko päästä tapaamisiin.
 • Luo ja tuo avoimuutta, uskallan olla minä itse.
 • Huomaan, että en ole yksin tai ainoa ongelmineni.
 • Omien henkisten lukkojen avaaminen.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin toteuttaminen vaatii vetäjältä ryhmänohjaajan/vertaisryhmänohjaajan pätevyyttä.   Rauhallinen ympäristö tukee toiminnan onnistumista.  Kustannuksia tulee ostopalvelusta n. 200 €/kerta + vuokrakulut ja tarjoilukulut tilanteen mukaan. Toiminta on sovellettavissa kaikille kohderyhmille, jotka kokevat vertaistuen tarvetta.

Vertaistukiryhmän suunnitelmaa ei voida aina toteuttaa tarkasti, koska usein saattaa nousta jokin aihe osallistujilta, joka pitää käsitellä akuutisti. Siksi suunnitelman tulee olla väljä ja muunneltavissa.

Kansikuva
Vertaistukiryhmässä käytettiin voimauttavan valokuvauksen menetelmää

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis