Virtuaaliklubi on digitaalisella alustalla toteutuva kohtaamispaikka. Virtuaaliklubilla on mahdollista tavata ihmisiä, harjoitella digitaalista vuorovaikuttamista sekä oppia digitaitoja ja digitaalisen alustan käyttämistä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Virtuaaliklubitoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaaliklubi on digitaalisella alustalla toteutuva kohtaamispaikka. Virtuaaliklubilla on mahdollista tavata ihmisiä, harjoitella digitaalista vuorovaikuttamista sekä oppia digitaitoja ja digitaalisen alustan käyttämistä.

Toteutuspaikka
#Ihan Diginä!- hanke, Honkalampi-säätiö
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Saila Kosunen

Luotu

15.09.2021

Viimeksi muokattu

15.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Virtuaaliklubi on digitaalisella alustalla toteutuva kohtaamispaikka. Virtuaaliklubilla on mahdollista tavata ihmisiä, harjoitella digitaalista vuorovaikuttamista sekä oppia digitaitoja ja digitaalisen alustan käyttämistä. Virtuaaliklubilla vuorovaikutus ja viestintä toteutuu monikanavaisesti eli videoiden, kuvien, äänien ja tekstin avulla. Klubi mahdollistaa osallistujalle vaihtoehtoja osallistumiseen; hän voi oman halunsa mukaan olla aktiivinen toimija ja vuorovaikuttaja tai toiminnan seuraaja.

Virtuaaliklubin aloittaminen
Virtuaaliklubitoiminta alkaa alustan valinnalla. Valintaa tehdessä on tärkeä huomioida kohtaamiseen liittyvät vaatimukset. Jos tavoitteena on esimerkiksi se, että osallistujat pystyvät harjoittelemaan digitaitoja etäyhteyden välityksellä, kannattaa alustan ominaisuuksista löytyä muun muassa mahdollisuus näytönjakoon. Alustan valinnalla on vaikutusta myös siihen, kuinka monta osallistujaa kohtaamisiin mahtuu, miten kohtaamisiin liitytään ja millaisia mahdollisuuksia osallistujilla on vuorovaikuttaa toistensa kanssa.

Virtuaaliklubin sisältöjen rakentaminen
Virtuaaliklubilla osallistujat päättävät klubitapaamisten aiheet. Klubin aiheet voivat vaihdella tai klubi voi olla teemoitettu. Virtuaaliklubilla voidaan keskustella esimerkiksi päivän uutisista, ratkoa digipulmia tai ideoida yhteisiä somehaasteita. Klubille kannattaa pyytää mukaan myös vierailevia tähtiä. Jos aiheena on esimerkiksi tubettaminen, ottakaa yhteyttä kiinnostavaan tubettajaan ja pyytäkää hänet mukaan klubille.

Virtuaaliklubitoiminnassa myös tapaamisten rakenne suunnitellaan yhdessä. Rakenne voi olla esimerkiksi seuraava: ensiksi klubilla vaihdetaan kuulumiset, ja sen jälkeen keskustellaan rakkaudesta. Lopuksi annetaan palautetta Mentimeter-sovelluksen avulla. Kohtaamisten pysyvä rakenne tuo turvallisuuden tunnetta ja voi osaltaan auttaa madaltamaan osallistumiskynnystä. Rakenteen voi tehdä näkyväksi esimerkiksi jakamalla kuvatuetun toimintajärjestyksen näytönjaolla aina kohtaamisen alussa. Vaikka toiminnan runko on suunniteltu, ei yllätyksiä kannata jättää välistä. Miltä jokeriosuus kuulostaa?

Virtuaaliklubeilla myös toimintatavat sovitaan yhdessä (kohtaamisen pelikirja). Toimintatapoja ovat esimerkiksi mikrofonin ja kameran käyttö sekä puheenvuoron pyytäminen. Lisäksi on hyvä sopia kohtaamiseen liittyvästä yksityisyydestä, jolloin
osallistujat osaavat kiinnittää huomiota oman ympäristönsä häiriöttömyyteen. Yhdessä sovitut toimintatavat on hyvä käydä läpi aina kohtaamisen alussa. Tällä tavoin osallistujat saavat keskittyä itse kohtaamiseen ja sen sisältöihin rennosti.
Virtuaaliklubit voivat olla kaikille avoimia, jolloin liittymiseen ei tarvita yksityistä linkkiä tai salasanaa. Klubi voidaan suunnata myös rajatulle ryhmälle, jolloin liittymislinkki jaetaan vain osallistujille tai liittyminen tapahtuu salasanan/pääsykoodin avulla.

Toimintaympäristö **

Teknologia ja digitaalisuus ovat tuoneet mukanaan uusia muotoja osallisuuteen, toimijuuteen ja kokonaisvaltaiseen kansalaisuuteen. Digitaitojen harjoittelun ja sen myötä avautuvien mahdollisuuksien kautta myös kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista lisätä itsellisyyden kokemuksia ja uudenlaisia toimijuuden rooleja elämässään.

#Ihan Diginä! -hankkeen kehittämistoiminnan kokeilut ovat omalta osaltaan pyrkineet tukemaan digitalisaation tuottamiin mahdollisuuksiin tarttumista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Virtuaaliklubitoiminta suunnattiin kehitysvammaisille henkilöille. Kokeilun alussa virtuaaliklubien sisällöt muodostettiin osallistujia kiinnostavista aiheista. Aihepiirien kartoittaminen tapahtui sähköisesti sosiaalisen median välityksellä ja kohtaamisten yhteydessä toteutettujen kyselyiden avulla. Keskeisinä mielenkiinnon kohteina esiin nousivat rakkaus ja ystävyyssuhteet, musiikki ja keikat sekä harrastukset ja pelaaminen. Myöhemmässä kokeiluvaiheessa virtuaaliklubitoiminta kohdennettiin digitaitojen harjoitteluun. Syntyi teemaklubi, Jutellaan digistä diginä!, jossa digioppimisen sisällöt rakennettiin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Virtuaaliklubeja toteutui yhteensä 40 kappaletta. Kokeilussa testattiin kahta erilaista videoneuvottelualustaa (29 kohtaamista), Instaliveä (8) sekä Tukinetin chat-alustaa (3), jossa kohtaaminen toteutui kirjoittamalla. Virtuaaliklubien kesto oli 1 - 1 1/2 tuntia. Ryhmäkoko vaihteli käytettävästä alustasta riippuen (4-32 henkilöä).

Osaan klubeista oli ennakkoilmoittautuminen ja osa toteutui avoimen liittymislinkin avulla. Digitoimijoille tarjottiin kuvatuettua tukimateriaalia alustojen käyttämisen tueksi ja lisäksi osallistujan oli mahdollista saada myös yksilöohjausta.
Tarjotun tuen avulla jokaiselle osallistujalle pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman matala osallistumisen kynnys.
Virtuaaliklubien aiheet vaihtelivat, mutta tapaamisten rakenne pysyi samana. Jokainen klubikerta aloitettiin tutustumisella ja kuulumisten vaihdolla, jonka jälkeen syvennyttiin päivän aiheeseen. Tapaamiskerran lopuksi kohtaamisesta
pyydettiin palautetta.

Virtuaaliklubin toimintamalli on muotoutettu toiminnasta tehtyjen havaintojen sekä osallistujilta kerättyjen palautteiden ja kokemusten avulla.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Virtuaaliklubin järjestäjän on huomioitava digitaalisen alustan käytettävyys ja saavutettavuus. Alustan käyttämistä tuetaan tarjoamalla esimerkiksi kuvallista tai videoitua tukimateriaalia sekä yksilöllistä tukea klubille liittymisen ja alustan käyttämisen tueksi. Järjestäjän on tärkeä perehtyä käytettävän digitaalisen alustan ominaisuuksiin ennen virtuaaliklubin aloittamista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Osallistujien äänellä - virtuaaliklubi kokemuksena?

(Otteita virtuaaliklubitoiminnassa mukana olleiden digitoimijoiden ajatuksista Virtuaaliklubilla opitaan
ja kohdataan etänä -blogikirjoituksesta.)

Virtuaaliklubille osallistuminen on...
helppoa, kun mukaan voi liittyä Facebookissa olevan linkin avulla tai saada kutsun WhatsAppiin. Kutsun voi saada myös omaan sähköpostiin, jos itsellä ei ole käytössä sosiaalista mediaa kuten Facebookia. Vuosi sitten ei olisi vielä osattu liittyä näin itsenäisesti. Siitä huomaa, että vuoden aikana ollaan opittu tosi paljon digitaitoja yhdessä. Välillä klubille liittyminen vähän jännittää, kun on uusia ihmisiä tai sitten vierailijoita, mutta kuitenkin on tosi kivaa nähdä toiset videolla.

Parasta virtuaalidigiklubeilla on...
kun näkee kavereita ja on saanut uusia ystäviä täältä. Virtuaaliklubit auttaa yksinäisyyteen. Ei tarvitse olla yksin kotona, kun voi jutella toisten kanssa näin videoyhteydellä. Kaikki läheiset eivät ole kiinnostuneet videopuheluista, mutta tässä porukassa voi jutella videolla toisten kanssa, niin ei ole sitten niin yksinäinen olo. Uusia
ihmisiä on tavattu täällä klubilla. Osasta on tullut kavereita jo Facebookissakin.

Välillä harmittaa, kun...
toiset puhuu päälle ja on vähän hälinää. Meitä on täällä usein tosi monta yhtä aikaa. Ollaan opeteltu juttelemaan videolla niin, että kaikki pääsee kertomaan omia ajatuksiaan. Tai sitten voi vaan kuunnella, jos ei halua osallistua keskusteluun. Välillä on sellaisia päiviä, että haluaa vaan kuunnella.

Parhaimpia keskustelunaiheita...
on ollut oikeastaan kaikki. Ehkä ne ruokajutut ja ihmissuhteista puhuminen. Ja ystävyys, rakkaus ja seksuaalisuus
ovat olleet tärkeitä puheenaiheita. Digijuttujen opettelu tällä tavoin etänä on ollut tosi kivaa. Ollaan opittu paljon uusia taitoja ja saatu auttaa myös toisiamme näissä digijutuissa.

Nämä etätapaamiset tuo...
positiivista mieltä, kun saa nähdä toisia ja jutella kavereiden kanssa. Näistä tulee aina tosi hyvä fiilis, kun saa nauraakin
välillä ja on kivaa yhdessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia vuorovaikuttamista digitaalista alustaa hyödyntäen. Alustan valintaa tehdessä on tärkeää varmistaa sen soveltuvuus käyttäjälle.

  • ikääntyneet
  • maahanmuuttaneet henkilöt
  • mielenterveyskuntoutujat
  • nuoret
Kansikuva
Kuvassa piirroshahmo istuu tietokoneen äärellä kuulokkeet päässä. Kuvan yläosassa lukee virtuaaliklubit, kun välissä olevat kilometrit eivät merkitse mitään.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Digitaaliset palvelut Osallisuus Kehitysvammaisuus Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset