Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoft ohjelmistossa ikäpalveluiden kotihoidon asiakkaille

Raisoft hoitosuunnitelmamoduulin käyttöönotto ikäpalveluiden kotihoidon asiakkaille

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoft ohjelmistossa ikäpalveluiden kotihoidon asiakkaille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Raisoft hoitosuunnitelmamoduulin käyttöönotto ikäpalveluiden kotihoidon asiakkaille

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kirsi Hakola

Luotu

22.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja tasa-arvoisesti hoidon suunnittelussa.  Yhtenäinen Raisoft- hoitosuunnitelmamoduulin käyttöönotto yhtenäistää hoitosuunnitelmien sisältöä ja tukee asiakkaan RAI tulosten hyödyntämistä palvelun suunnittelussa. Hoitosuunnitelman sisältöön on määritelty myös ehdot, joiden mukaan kyseinen tulos nousee hoidon suunnitteluun, jolloin kaikki alla luetellut asiat eivät automaattisesti sisälly kaikkien asiakkaiden suunnitelmiin. Omahoitaja voi asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan myös lisätä tai poistaa sisältöä hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelmaan nousseiden tulosten rinnalle omahoitaja kirjaa asiakkaan palvelun tavoitteet ja keinot. RAI arvioinnin tuloksia hyödynnetään asiakkaan nykytilan arvioimisessa ja tavoitteiden asettamisessa. 

Hoitosuunnitelman sisältö :

 • Perustiedot ( kirjataan manuaalisesti, kopioituu seuraavaan suunnitelmaan) 

Hoidon suunnitteluun osallistuneet henkilöt 

Perussairaudet 

Tilattavat/kotiin vietävät hoitotarvikkeet ja apuvälineet 

Asiakkaan oma/läheisten ilmaisemat hoidon tarpeet 

Asiakkaan ilmaisemat hoidon tavoitteet 

Asumistiedot (asumismuoto, mukavuudet, sijainti, kotikunta ja avaintieto) 

Harrastukset/ mielenkiinnon kohteet, voimavarat 

Edunvalvoja, edunvalvontavaltuutus etuudet 

Yhteystiedot kotihoitoon, alue, tiimi, sh numero ja Kotihoidon yhteysnumero 

 

 • Kotihoidon käynnin sisältö (kirjataan manuaalisesti, kopioituu seuraavaan suunnitelmaan) 

 

Aamu 

Päivä 

Iltapäivä 

Ilta 

 

 

 • Kotona asumista tukevat toiminnot (kirjataan manuaalisesti, kopioituu seuraavaan suunnitelmaan) 

 

Kuntoutussuunnitelma, tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, lyhytaikaishoito, yksityiset  

palvelut, (kuntopolun olemassaolotieto) 

 

 • Arvioinnin tulokset 

 

MAPLe5 (palvelutarveluokka), Aina 

CPS (kognitiomittari), Aina 

ADLH (arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen), Aina 

IHIER-C  (arkisuoritutuminen, välinetoiminnot, hierarkinen), Aina 

Kysymys G4A: 4 metrin ajastettu kävely, aina 

DRS, <0  

Heräte: c_risk (ympärivuorokautiseen hoivaan joutumisen riski), jos aktivoituu 

Heräte: Sekavuus c_DELIR, aina jos heräte aktivoituu 

J2g Poikkeavat, epänormaalit ajatuksenkulut, >0 

J2h Harhaluulot, deluusiot, >0 

J2i Aistiharhat, hallusinaatiot, >0 

Heräte: Käyttäytymisen (behav) c_BEHAV, aina jos heräte aktivoituu 

PURS (Painehaavan riskimittari), >0 

 

 • Toimintakyvyn tukemisessa ja hoidossa huomioitavat asiat 

TOIMINTAKYKY JA LÄÄKEHOITO 

ADLLF ADL-L, aina 

IADLCH, aina 

Kysymys M3: Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttö, aina 

 

KOGNITIO JA PSYYKKISET VOIMAVARAT  

CPS, >0 

COMM, >1 

DBSI, >0 

SOCWD, >1 

 

TERVEYDENTILA JA ELÄMÄNTAVAT 

PAIN-R, >1 

J8 Päivittäinen tupakointi, >0 

AUDIT-C, aina 

CHESS, >0 

Aliravitsemus c_NUTR, jos aktivoituu 

Elimistön kuivuminen c_DEHYD, jos aktivoituu 

K4 a-d Hampaat ja suu, jos mihin tahansa kohdista a-d vastattu >0 + a aina pakollinen, sillä asiakkaan suunhoidosta olisi kirjattava myös silloin jos se on itsenäisesti tapahtuvaa. 

PURS, aina 

 

 • Tavoitteena on vähentää hoitajan kirjaamista, sillä suunnitelmaan siirtyy asiakkaan RAI tulokset automaattisesti ja valmis suunnitelma siirtyy integraation avulla Lifecare potilastietojärjestelmään. 

 • Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoftin hoitosuunnitelmamoduulissa on pilottikäytössä. Pilotoijille pidetään koulutukset hoitosuunnitelmamoduulin käytöstä.  

 • Tavoitteena on siirtyä pilotoinnista tuotantokyttöön vuonna 2024. Alueen RAI- koordinaattori vastaa toimintamallin jalkauttamisesta.  

   

 • Yhtenäisellä hoitosuunnitelma-mallilla tuetaan asiakkaiden RAI tulosten hyödyntämistä hoidon ja palvelun suunnittelussa. Pyrkimyksenä on varmistaa palveluiden ja toimien kohdentamista asiakkaan tarpeisiin. Vaikka hoitosuunnitelmaan sisältyviä mittareita on yhtenäistetty, niin omahoitaja tekee asiakkaan suunnitelmast aaina yksilöllisiä tarpeita vastaavan ja asiakkaan esille nostamat toiveet huomioivan. Raisoft hoitosuunnitelmamoduulin pilotoijien antamana palautteen mukaan asiakkaan RAI tulosten hyödyntäminen tuo henkiöstölle konkreettisesti näkyväksi miksi RAI arviointeja tehdään. Tulosten hyödyntäminen lisää motivaatiota ja ymmärrystä. 
Toimintaympäristö **

Yhtenäinen Raisoft hoitosuunnitelmamoduulin käyttöönotto yhtenäistää hoitosuunnitelmien sisältöä ja tukee asiakkaan RAI tulosten hyödyntämistä palvelun suunnittelussa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotihoidon ammattilaiset ja asiakkaat Seinäjoen ja Kaksineuvoisen alueilla

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoftin hoitosuunnitelmamoduulissa on pilottikäytössä. Pilotoijille pidetään koulutukset hoitosuunnitelmamoduulin käytöstä

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tavoitteena on vähentää hoitajan kirjaamista, sillä suunnitelmaan siirtyy asiakkaan RAI tulokset automaattisesti ja valmis suunnitelma siirtyy integraation avulla Lifecare potilastietojärjestelmään.  

Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoftin hoitosuunnitelmamoduulissa on pilottikäytössä. Pilotoijille pidetään koulutukset hoitosuunnitelmamoduulin käytöstä. 

Tavoitteena on siirtyä pilotoinnista tuotantokäyttöön vuonna 2024. Alueen RAI- koordinaattori vastaa toimintamallin jalkauttamisesta.  

Yhtenäisellä hoitosuunnitelma-mallilla tuetaan asiakkaiden RAI tulosten hyödyntämistä hoidon ja palvelun suunnittelussa. Pyrkimyksenä on varmistaa palveluiden ja toimien kohdentamista asiakkaan tarpeisiin. Vaikka hoitosuunnitelmaan sisältyviä mittareita on yhtenäistetty, niin omahoitaja tekee asiakkaan suunnitelmasta aina yksilöllisiä tarpeita vastaavan ja asiakkaan esille nostamat toiveet huomioivan. Raisoft hoitosuunnitelmamoduulin pilotoijien antamana palautteen mukaan asiakkaan RAI tulosten hyödyntäminen tuo henkilöstölle konkreettisesti näkyväksi miksi RAI arviointeja tehdään. Tulosten hyödyntäminen lisää motivaatiota ja ymmärrystä. 

Kansikuva
Sininen talo keltaisella pohjalla, vieressä teksti: Yhtenäinen hoitosuunnitelma Raisoft ohjelmistossa ikäpalveluiden kotihoidon asiakkaille

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis