Etunimi
Tuuli
Sukunimi
Pakarinen
Organisaatio
Pirkanmaan liitto

Toimintamallit, joissa mukana

Minun tiimini
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio

Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen