Etunimi
Tuuli
Sukunimi
Pakarinen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Minun tiimini kuvaus lyhyesti
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Toimintamalli

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Apuvälineet
Integraatio

Toimintamalli
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen