Aikuistumisen tuen uudistaminen hallitusohjelmaan – Innokylä tukee aikuistumisen tuen kokonaisuuden rakentumista

Valtakunnallisessa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeessa on kehitetty parin viime vuoden aikana aikuistumisen tukea lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten tuen näkökulmista. Tanja Hirschovits-Gerz kertoo blogissaan kehittämistyöstä ja sen tuloksena syntyneistä toimintamalleista. 

Kuva
kuvituskuva

Aikuistumisen tuen kehittäminen on ajankohtaista, sillä palvelurakenteita ja käytäntöjä uudistetaan hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. YEE-hankkeessa on luotu aikuistumisen tukeen malleja, jotka voidaan ottaa käyttöön hyvinvointialueilla. Mallit edistävät nuorten osallisuutta ja tuovat laatua työskentelyyn.

Aikuistumisen tuen kokonaisuudesta on YEE-hankkeessa on tehty valtakunnallinen selvitys, jossa tukea ja palveluita tarkasteltiin johdon, ammattilaisten ja nuorten silmin (Ikkuna aikuistumiseen -raportti). Laadukkaan aikuistumisen tuen tarjoamiseksi YEE-hankkeessa on ideoitu ja kokeiltu uusia tapoja toteuttaa palveluita nuorilähtöisesti. Nuoret ja ammattilaiset ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämistyöhön ja vieneet viestiä myös eduskuntaan sekä ammattilaisten että nuorten sanottamana.

Yhteistyötä ja systemaattista verkostotyötä on tehty alueilla ja valtakunnallisesti niin, että lupaavat sosiaaliset innovaatiot ovat saaneet näkyvyyttä ja niitä on hyödynnetty eri alueilla ja valtakunnallisesti. Toimintamallien sisältöjä ja käytäntöjä yhteen sovittaen voidaan eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa saada aikaan yhteisövaikuttavuutta. Nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen ja omat siivet alkavat kantaa itsenäisessä arjessa.

Aikuistumisen tuen toimintamallit koottuna Innokylään

Innokylään on tuotettu Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin -kokonaisuus, jonka alle on liitetty jo useita malleja. Malleja on rakennettu YEE-hankkeen työskentelyn pohjalta sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Innokylästä löytyy jo seuraavia laadukkaan aikuistumisen tuen kokonaisuuden osasia, jotka tuovat omalta osaltaan laatua aikuistuvien nuorten kanssa työskentelyyn:

  • Nuorilähtöinen asiakassuunnitelmatyön malli auttaa muovaamaan asiakassuunnitelmasta nuorelle ja työntekijälle yhteisen työkalun, joka toimii palvelulupauksena nuorelle. Laadukas asiakassuunnitelmatyön kolmivaiheinen prosessi edistää toimivaa aikuistumisen tukea ja varmistaa nuorilähtöisen toimintatavan. Nuorilähtöiseen asiakassuunnitelmatyön malliin on liitetty palvelupolkukuvaus ja asiakassuunnitelmatyön tarkistuslista ja Lastensuojelu on sinun oikeutesi -esite, jotka tukevat työskentelyä. Mallin arviointi on kuvattu erillisessä liitteessä.
     
  • Intensiivisen arkivalmennuksen mallissa kuvataan matalan kynnyksen rinnalla kulkevaa toimintaa, joka voi alkaa nuoren kotoa ja keskittyy nuoren kokonaisvaltaiseen tukeen. Malli kuvaa arkivalmennuksen peruselementit, jonka varassa laadukasta intensiivityötä on hyvä toteuttaa. Intensiivimallissa tapaamisia on vähintään kerran viikossa riippuen nuoren tarpeesta. Valmennuksessa on esillä nuorelle tärkeät asiat. Vamos-toiminta on osoittautunut Itlan arvioinnissa vaikuttavaksi.
     
  • Nuorten Foorumi - vertaisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorilta nuorille -malli on nuorilta nuorille suunnattu vertaistuen ja vaikuttamisen malli, jota on hyödynnetty YEE-hankkeessa aikuistumisvaiheessa olevien nuorten kanssa. Foorumit ovat päivän mittaisia matalan kynnyksen kehittämistyöpajoja. Malli sai Talentian Hyvä käytäntö 2023 -kilpailussa kunniamaininnan.
  • Tulossa on lisäksi mm. Ohjaamotoiminnan ja nuorten sosiaalityön yhdyspintatyön mallinnus, joka julkaistaan lähiaikoina.

YEE-hankkeessa tuotetut toimintamallit itsearvioidaan osallisuuden, hyvän käytännön ja ohjelmateoreettisen kuvauksen avulla. Tutustu arviointiliitteeseen Nuorilähtöisen asiakassuunnitelmatyön mallissa (liitteenä mallissa).

Onko sinulla jokin toimintamalli tiedossa tai työn alla, joka sopisi nimenomaan aikuistumisen tuen mallien joukkoon? Sopivia malleja on mahdollista lisätä kokonaisuuteen ja avuksi aikuistumisen tuen kokonaisuudistuksen vauhdittamiseksi!

Tanja Hirschovits-Gerz

Tanja Hirschovits-Gerz työskentelee projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella

Lisätietoa