Toimintamallit

Toimintamallit

OIVA-vuorovaikutusmallin logo
Toimintamalli
Vuorovaikutus
Osallisuus
Elämänlaatu
Yhteisöllisyys
Interventio

Pallo, jossa toimintamallin nimi: Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena. Lisäksi Vipuvoimaa EU:sta logo ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logo.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Kulttuuri

Osallistumaan
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvointi
Yhteisöllisyys
Syrjäytyminen
Yhteistyö

Ratkaistaan yhdessä! -logo ja banneri, jossa joukko iloisia ihmisiä purjehtii ja yhdellä on kädessä kaukoputki
Toimintamalli
Peruskoulu
Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmat
Vuorovaikutus
Vertaistuki
Oppilas- ja opiskelijahuolto

Naperot kertovat millä keinoilla lapsi toivoo häntä ohjattavan.
Toimintamalli
Perhepalvelut ja -työ
Vertaistuki
Vuorovaikutus
Ennaltaehkäisy

Sokran arvio toimintamallista: Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaalipalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Värikäs kaaviokuva nuorilta nuorille-mallista.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Osallisuus

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus

People Power® Tower™ konseptit
Toimintamalli
Green care
Hyvinvointitalous
Kulttuuripalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Työllisyys

vanhemmuuden tukeminen
Toimintamalli
Interventio
Perhepalvelut ja -työ
Psykososiaalinen tuki
Äitiys- ja lastenpalvelut
Ennaltaehkäisy

Yrittäjyyspolun kaavio, jossa näkyy hahmoja ja tekstiä.
Toimintamalli
Hyvinvointi
Ammatillinen koulutus
Osallisuus

Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Kokeilu
Menetelmä
Sosiaaliala
Henkilöstöressurssit ja osaaminen