Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Ennaltaehkäisy
Yhteisöllisyys

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO)
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Kunnat

Tapahtuma
Toimintamalli
Tapahtuma
Yhteiskehittäminen

Kuva auttaa näkemään miten malli konkrteettisesti toimi.
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Vapaa sivistystyö
Tapahtuma
Maahanmuutto

Maallikkoelvytystä opastamassa
Toimintamalli
Turvallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Eriarvoisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ryhmämatchin prosessi aukikuvattuna näyttää tältä.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perhelinjan palvelut  varsinaissuomalaisten lapsiperheiden tukena
Toimintamalli
Perhepalvelut ja -työ
Järjestöt
Yhteistyö
Haja-asutusalue
Eriarvoisuus

Järjestömessut
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Sairaanhoitopiirit

Toivosta turvaa -hanke
Toimintamalli
Mielenterveys
Perhepalvelut ja -työ
Päihteet ja riippuvuudet

Visualisointi toimintamallista
Toimintamalli
Koulut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt