Toimintamallit

Toimintamallit

Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Nestorit-vertaistoimintaa miehille, Mies lukee sanomalehteä
General model
Ryhmätoiminta
Koulutuspalvelut
Ikääntyminen
Mielenterveys
Syrjäytyminen

General model
Kuntouttava työtoiminta
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Vammaispalvelut
Palvelupolku

General model
Kuntouttava työtoiminta
Aikuissosiaalityö
Työllisyys

Asiakasvastaava
General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus
Työttömyys

General model
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

General model
Kuntoutus
Sosiaalihuolto

Siun soten logo
General model
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Asiakasosallisuus

Siun soten logo
General model
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys

Siun soten logo
General model
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Osatyökykyisyys

Siun soten logo.
General model
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut

General model
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta